Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 18. schůze rady města

Usnesení 18. schůze rady města 1

konané dne 25. 6. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

18. schůze rady města konané dne 25. 6. 2019

 

18/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

18/2/2019           Schválení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč

      II.            Rada města uděluje

souhlas s přijímáním účelově určených finančních darů od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč na úhradu stravného pro děti. Souhlas se uděluje do 30. 6. 2021.

18/3/2019           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. Z_S14_12_8120070530 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu přemístění části venkovního vedení elektro v Lohenicích do země pro umožnění rekonstrukce veřejného osvětlení.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 18/3/2019-I.

T: 10. 8. 2019

18/4/2019           Projekční řešení rekonstrukce Trutnovské ulice a části ulice V Zahrádkách v Přelouči

        I.            Rada města bere na vědomí

projekční řešení rekonstrukce Trutnovské ulice a části ulice V Zahrádkách v Přelouči dle situace stavby, vypracované společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, pod zakázkovým číslem 3110-19-010.

18/5/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč, společností Gasnet s.r.o. a L. Š., bytem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 234/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesené č. 18/5/2019-I.

T: 31. 7. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1301/34 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 18/5/2019-III.

T: 31. 7. 2019

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 938/31 a 938/1, oba v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 18/5/2019-V.

T: 31. 7. 2019 

18/6/2019           Žádost o poskytnutí slevy z nájemného

        I.            Rada města schvaluje

prominutí části ročního paušálního poplatku za služby spojené s užíváním nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Přelouč a JUDr. V. D. dne 12. 4. 2012, počínaje II. čtvrtletím 2019 do skončení stavebních prací v budově.

18/7/2019           Bezúplatný převod pozemku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 402/30 v k.ú. Přelouč o výměře 662 m2, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 402/30 k.ú. Přelouč.

18/8/2019           Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 30. 5. 2019.

18/9/2019           Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 12. 6. 2019.

18/10/2019         Zřízení Komise místní samosprávy Lhota a Škudly, jmenování členů komise

        I.            Rada města zřizuje

v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v místních částech Lhota a Škudly Komisi místní samosprávy Lhota a Škudly.

      II.            Rada města stanoví

že Komise místní samosprávy Lhota a Škudly bude mít 5 členů.

    III.            Rada města jmenuje

Předsedou komise místní samosprávy Lhota a Škudly paní Mgr. Šárku Junasovou a členy komise Lukáše Mládka, Ondřeje Hochmana, Jana Pavliše a Pera Jedličku.

18/11/2019         Zpráva daňového poradce ke schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

Zprávu daňového poradce příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

18/12/2019         Návrh na výplatu mimořádných odměn

        I.            Rada města schvaluje

Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 6. 2019 9:39
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2019 9:45
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi