Obsah

Usnesení 119. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 119. schůze rady města 1konané dne 27. 9. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

119. schůze rady města konané dne 27. 9. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 

  • SCHVALUJE :

 

119/  1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, kterým se prodlužuje doba plnění díla do 15. 12. 2018 z důvodu dlouhé dodací lhůty svítidel veřejného osvětlení od společnosti Philips Česká republika, s.r.o., a zvyšuje cena o díla o částku 53 211,95 Kč bez DPH, 64 386,46 Kč s 21 % DPH, z důvodu nutnosti napojení svítidel na jiný spínací okruh veřejného osvětlení, než uvažovala projektová dokumentace, a doplněním rozpojovacího bodu spínacích okruhů osvětlení.

119/  2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0,668)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,668-0,723)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Revitalizace Račanského rybníčka (ř.km 1,115-1.202)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Račanského rybníčka (ř.km 1,330-1.725)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 10. 2018
Poslední aktualizace: 2. 10. 2018 12:48
Autor: