Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 101. schůze rady města

Usnesení 101. schůze rady města 1

konané dne 26. 2. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

101. schůze rady města konané dne 26. 2. 2018

 

Rada města Přelouče :  

      

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

101/  1 Zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 10. 2. 2018.

101/  2 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 8. 2. 2018.

101/  3 Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

101/  4 návrhy VDI projekt s.r.o. na dopravní řešení parkovacích míst ulice Karla Čapka v Přelouči.

 

 • SCHVALUJE :

 

101/  5 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“.

101/  6 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích společnosti Sagita s.r.o., se sídlem Mělice 64, IČO 04937031, za roční nájemné 12 000,00 Kč.

101/  7 Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Sagita Trade s.r.o., se sídlem Mělice 64, IČO 04937031, na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích.

101/  8 Záměr na prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly o výměře 133 m2, odděleného z pozemků p.č. 312 a p.č. 304/2 v k.ú. Škudly geometrickým plánem č. 113-1/2018, panu A. Z., bytem  Přelouč za cenu ve výši 215,00 Kč/m2.

101/  9 Záměr na směnu pozemku p.č. 2/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Škudly, odděleného z pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Škudly geometrickým plánem č. 114-1/2018, ve vlastnictví pana M. R., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 293/4 o výměře 41 m2 v k.ú. Škudly, oddělený z pozemků p.č. 293/4 a p.č. 309 v k.ú. Škudly geometrickým plánem 114/-1/2018, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

101/ 10   Záměr na směnu pozemku p.č. 273/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 273 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, ve vlastnictví paní H. Š., bytem  Přelouč, za pozemek p.č. 225/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, oddělený z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

101/ 11   Změnu č. 9 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče. Touto změnou se upravuje výše záloh na dodávku tepla v objektu Občanské záložny.

101/ 12  Smlouvu o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Litošice.

101/ 13  Výplatu odměn členům komise školské a kulturní, sportovní, bezpečnostní a dopravní, sociálně zdravotní a komise místní samosprávy Štěpánov, Lhota – Škudly a Tupesy za jejich práci v roce 2017 dle předložených návrhů.

101/ 14  Dodatek č. 2 k smlouvě ze dne 2. 2. 2015 uzavřené mezi městem Přelouč a Školní jídelnou o poskytování služeb pro pečovatelskou službu s platností od 1. 4. 2018.

101/ 15   Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1791/2, p.č. 1791/16, p.č. 1932/1 a p.č. 1932/3, vše v k.ú. Přelouč.

101/ 16  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. Š. C., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 72/40 a p.č. 72/4, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 17 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Mgr. A.B.,  Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 18  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi R.B., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 19  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. M.E., Ph.D., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 20  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. M. E., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 21 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Bc.  M. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 22 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi A. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 23  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi E. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 24  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi E. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 25  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi K.K., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 26   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. K., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 27  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi K. M., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 28  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi P. P., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 29   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. R., 17. Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 30  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi RNDr. H. S., Ph.D., Hradec Králové, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/61 a p.č. 75/63, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 31 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi S. S., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 32   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Z. Š., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 33   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi V. Ch., . Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 34  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Přelouč, Hradecká 163, Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 68/1, p.č. 69/1 a p.č. 69/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 35  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi společností Up-Ington s.r.o., Čechova 1100/20, Hradec Králové, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 72/1 a p.č. 72/11, oba v k.ú. Mělice.  

101/ 36   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. V.,  Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 67 v k.ú. Mělice. 

101/ 37  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi J. M., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 80/16 v k.ú. Mělice.  

 

 • SOUHLASÍ :

 

101/ 38    S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

101/ 39  S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s paní I. K., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z pana L. K.

101/ 40   S podnájmem bytu C6 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči nájemce pana V. P., trvale bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnému bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

101/ 41    S pořízením ojetého komunálního dodávkového vozidla – sklápěč do 3,5 t pro potřeby Technických služeb města Přelouče, v rámci prosté obnovy strojního parku, náhradou za provozem opotřebované vozidlo zn. KIA, v pořizovací ceně do 600 tis. Kč, z investičního fondu organizace.

101/ 42   S vyřazením z evidence a s prodejem opotřebeného a provozně nákladného vozidla zn. KIA K2500 TCI, roku výroby 2003, RZ 2E46588, v majetku organizace, inventární č. 80009, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

101/ 43 S převedením výnosu z prodeje vyřazeného DHM do investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

101/ 44   S úhradou nákladů souvisejících s označením poutního místa Svatojakubské poutní cesty v Přelouči (dovoz a osazení kamene, vytesání textu, zakoupení informačního panelu).

 

 • Rozhoduje

 

101/ 45   O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • Laxus z.ú. Nymburk ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s poskytováním terénních služeb na katastru města.
 • Hasičský sbor ČHJ v Přelouči ve výši 25 000,00 Kč na pořádání soustředění mladých hasičů ZDERAZ, doprava na soutěže, vodné a stočné.
 • Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, propagaci a pojištění hasičského auta.
 • Volant, o.p.s. Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nájemné užívaných prostor.
 • Klub aktivní senior Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na dopravu na akce, vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce.
 • Klub českých turistů Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s činností organizace – na energie.
 • Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům.
 • Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro účastníky 11. ročníku Rallye Železné hory.
 • FC Mazáci Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, nákup sportovního vybavení a výdaje související s pořádáním velikonočního turnaje dne 30. 3. 2018 v Přelouči.
 • Potravinová banka Pardubice, z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.
 • Český svaz chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 8 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) a startovné v králičím hopu.

101/ 46  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO: 05406595, s nabídkovou cenou 5 471 175,29 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

101/ 47  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, Pardubice 530 02, IČO: 28831438, s nabídkovou cenou 5 772 304,47 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

 • DOPORUČUJE :

 

101/ 48  zastupitelstvu města zamítnou žádost pana J. R., Přelouč na odškodné za ušlý zisk z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská.

 

 • JMENUJE :

 

101/ 49  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radimem Jelínkem, Ph.D. náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

101/ 50   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ pana Ing.  Ivana Moravce, (jako náhradníka Ing. Pavla Hrdého).

 

 • POVĚŘUJE :

 

101/ 51  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ otevíráním nabídek.

101/ 52   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

101/ 53  Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o kancelářský nábytek a drobná technická zařízení z let 1980 – 1992.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 28. 2. 2018 9:15
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2018 9:25
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi