Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 101. schůze rady města

Usnesení 101. schůze rady města 1

konané dne 26. 2. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

101. schůze rady města konané dne 26. 2. 2018

 

Rada města Přelouče :  

      

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

101/  1 Zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 10. 2. 2018.

101/  2 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota a Škudly ze dne 8. 2. 2018.

101/  3 Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

101/  4 návrhy VDI projekt s.r.o. na dopravní řešení parkovacích míst ulice Karla Čapka v Přelouči.

 

 • SCHVALUJE :

 

101/  5 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“.

101/  6 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích společnosti Sagita s.r.o., se sídlem Mělice 64, IČO 04937031, za roční nájemné 12 000,00 Kč.

101/  7 Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Sagita Trade s.r.o., se sídlem Mělice 64, IČO 04937031, na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích.

101/  8 Záměr na prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly o výměře 133 m2, odděleného z pozemků p.č. 312 a p.č. 304/2 v k.ú. Škudly geometrickým plánem č. 113-1/2018, panu A. Z., bytem  Přelouč za cenu ve výši 215,00 Kč/m2.

101/  9 Záměr na směnu pozemku p.č. 2/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Škudly, odděleného z pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Škudly geometrickým plánem č. 114-1/2018, ve vlastnictví pana M. R., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 293/4 o výměře 41 m2 v k.ú. Škudly, oddělený z pozemků p.č. 293/4 a p.č. 309 v k.ú. Škudly geometrickým plánem 114/-1/2018, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

101/ 10   Záměr na směnu pozemku p.č. 273/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 273 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, ve vlastnictví paní H. Š., bytem  Přelouč, za pozemek p.č. 225/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, oddělený z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 215,00 Kč/m2.

101/ 11   Změnu č. 9 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče. Touto změnou se upravuje výše záloh na dodávku tepla v objektu Občanské záložny.

101/ 12  Smlouvu o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Litošice.

101/ 13  Výplatu odměn členům komise školské a kulturní, sportovní, bezpečnostní a dopravní, sociálně zdravotní a komise místní samosprávy Štěpánov, Lhota – Škudly a Tupesy za jejich práci v roce 2017 dle předložených návrhů.

101/ 14  Dodatek č. 2 k smlouvě ze dne 2. 2. 2015 uzavřené mezi městem Přelouč a Školní jídelnou o poskytování služeb pro pečovatelskou službu s platností od 1. 4. 2018.

101/ 15   Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1791/2, p.č. 1791/16, p.č. 1932/1 a p.č. 1932/3, vše v k.ú. Přelouč.

101/ 16  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. Š. C., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 72/40 a p.č. 72/4, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 17 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Mgr. A.B.,  Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 18  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi R.B., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 19  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. M.E., Ph.D., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 20  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Ing. M. E., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 21 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Bc.  M. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 22 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi A. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 23  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi E. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 24  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi E. H., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 25  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi K.K., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 26   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. K., Pardubice, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 27  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi K. M., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 28  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi P. P., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 29   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. R., 17. Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 30  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi RNDr. H. S., Ph.D., Hradec Králové, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 75/61 a p.č. 75/63, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.   

101/ 31 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi S. S., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 32   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Z. Š., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků 75/37, p.č. 75/61 a p.č. 75/63, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 33   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi V. Ch., . Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 34  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Přelouč, Hradecká 163, Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 68/1, p.č. 69/1 a p.č. 69/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

101/ 35  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi společností Up-Ington s.r.o., Čechova 1100/20, Hradec Králové, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemků p.č. 72/1 a p.č. 72/11, oba v k.ú. Mělice.  

101/ 36   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. V.,  Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 67 v k.ú. Mělice. 

101/ 37  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi J. M., Přelouč, a městem Přelouč, opravňující město Přelouči uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 80/16 v k.ú. Mělice.  

 

 • SOUHLASÍ :

 

101/ 38    S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

101/ 39  S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s paní I. K., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z pana L. K.

101/ 40   S podnájmem bytu C6 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči nájemce pana V. P., trvale bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnému bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

101/ 41    S pořízením ojetého komunálního dodávkového vozidla – sklápěč do 3,5 t pro potřeby Technických služeb města Přelouče, v rámci prosté obnovy strojního parku, náhradou za provozem opotřebované vozidlo zn. KIA, v pořizovací ceně do 600 tis. Kč, z investičního fondu organizace.

101/ 42   S vyřazením z evidence a s prodejem opotřebeného a provozně nákladného vozidla zn. KIA K2500 TCI, roku výroby 2003, RZ 2E46588, v majetku organizace, inventární č. 80009, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

101/ 43 S převedením výnosu z prodeje vyřazeného DHM do investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

101/ 44   S úhradou nákladů souvisejících s označením poutního místa Svatojakubské poutní cesty v Přelouči (dovoz a osazení kamene, vytesání textu, zakoupení informačního panelu).

 

 • Rozhoduje

 

101/ 45   O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • Laxus z.ú. Nymburk ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s poskytováním terénních služeb na katastru města.
 • Hasičský sbor ČHJ v Přelouči ve výši 25 000,00 Kč na pořádání soustředění mladých hasičů ZDERAZ, doprava na soutěže, vodné a stočné.
 • Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, propagaci a pojištění hasičského auta.
 • Volant, o.p.s. Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nájemné užívaných prostor.
 • Klub aktivní senior Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na dopravu na akce, vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce.
 • Klub českých turistů Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s činností organizace – na energie.
 • Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům.
 • Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro účastníky 11. ročníku Rallye Železné hory.
 • FC Mazáci Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, nákup sportovního vybavení a výdaje související s pořádáním velikonočního turnaje dne 30. 3. 2018 v Přelouči.
 • Potravinová banka Pardubice, z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.
 • Český svaz chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 8 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) a startovné v králičím hopu.

101/ 46  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO: 05406595, s nabídkovou cenou 5 471 175,29 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

101/ 47  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, Pardubice 530 02, IČO: 28831438, s nabídkovou cenou 5 772 304,47 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

 • DOPORUČUJE :

 

101/ 48  zastupitelstvu města zamítnou žádost pana J. R., Přelouč na odškodné za ušlý zisk z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská.

 

 • JMENUJE :

 

101/ 49  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radimem Jelínkem, Ph.D. náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

101/ 50   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ pana Ing.  Ivana Moravce, (jako náhradníka Ing. Pavla Hrdého).

 

 • POVĚŘUJE :

 

101/ 51  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ otevíráním nabídek.

101/ 52   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

101/ 53  Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o kancelářský nábytek a drobná technická zařízení z let 1980 – 1992.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 28. 2. 2018 9:15
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2018 9:25
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi