Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 62. schůze rady města

Usnesení 62. schůze rady města 1

konané dne 28. 11. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

62. schůze rady města konané dne 28. 11. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

62/  1   Celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2017 u Odboru správy majetku MěÚ.

62/  2   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 9. 11. 2016.

62/  3   Nabídku č. 2016/386 Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na zpracování Analýzy potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč.

 

  • ROZHDOUJE :

62/  4   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč na období od 19. 11. do 31. 12. 2016 spolku FC Mazáci Přelouč z.s. na pronájem sportovní haly a nákup sportovního vybavení.

 

  • SCHVALUJE :

62/  5   Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p.  8 v Mělicích uzavřenou mezi městem Přelouč a Pavlem Soukupem, IČ: 76638251, a to ke dni 31. 12. 2016.

62/  6   Záměr na pronájem nebytových prostor  v budově č.p. 8 v Mělicích, která je součástí pozemku st.p.č. 24 v k. ú. Mělice, za minimální roční nájemné 9.600 Kč.

62/  7   Smlouvu o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. R. B., bytem a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/  8   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. A. P., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/  9   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. D. J., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/10   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi H., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/11   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi M., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/12   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. D. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/13   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi Š., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

62/14   Odměny za 2. pololetí 2016 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

62/15   Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

62/16   Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů uzavřenou mezi městem Přelouč a Národní knihovnou České republiky za účelem archivace webových stránek www.mestodabingu.cz.

 

  • SOUHLASÍ :

62/17   S ponecháním stávajícího systému svozu komunálního odpadu a se zavedením nádobového svozu plastů od rodinných domů 1x za 4 týdny.

62/18   Se zavedením svozu bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru od zahrádkářů a chatové oblasti Březiňák v období nádobového svozu bioodpadu dle předloženého návrhu.

 

  • DOPORUČUJE :

62/19   Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2017 jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje budou činit 159.750 tis. Kč.

62/20   Zastupitelstvu města vydat souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování dokumentu „Analýza potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč“ s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje za cenu dle nabídky 196.625 Kč vč. DPH.

 

  • UDĚLUJE VÝJIMKU :

62/21   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H. za účelem konání hudební produkce v restauraci Na Růžku, Havlíčkova ul., Přelouč dne 26. 12. 2016 od 02.00 do 03.00 hodin.

 

  • VYJADŘUJE NESOUHLAS :

62/22   S konáním shromáždění pořádaného spolkem Stop genocidě dne 7. 12. 2016 v době od 11 do 16 hodin v Přelouči (u Gymnázia a Středního odborného učiliště v ul. Obránců míru a u vlakového nádraží).

 

  • RUŠÍ :

62/23   Usnesení rady města č. 40/19 až 40/25 ze dne 25. 1. 2016 (doporučení zastupitelstvu města schválit smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv o zřízení věcného břemene k p.p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení).

 

  • UKLÁDÁ :

62/24   Tajemnici MěÚ zajistit v termínu do 28. 2. 2017 rozbor/kalkulaci hodinových nákladů na provoz sportovní haly (skutečnost v r. 2016)  jako podklad pro stanovení výše nájemného s vyčíslením počtu hodin  pronájmu haly jednotlivými kluby/spolky.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 30. 11. 2016 8:27
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 3:18
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi