Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 53. schůze rady města

Usnesení 53. schůze rady města

konané dne 11. 7. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

53. schůze rady města konané dne 11. 7. 2016

 

Rada města Přelouče : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

53/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy  a výboru Sboru dobrovolných hasičů ze dne 22. 6. 2016.

53/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 7. 2016.

53/  3   Žádost p. L. R.o pomoc při řešení životní situace bratrů B. a R. L..

53/  4   Stížnost p. D. D. na zrušení venkovních veřejných hudebních produkcí po 22. hodině s tím, že od 1. 10. 2016 nabude účinnosti nová obecně závazná vyhláška upravující konání veřejných hudebních produkcí.

 

 • SCHVALUJE :

 

53/  5   Dodatek č. 1 smlouvy ev.č. ODSH/15/20452/24810/1 mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 12. 6. 2016 do 10. 12. 2016 – prodloužení spoje č. 8 linky 650620 na zastávku na Masarykově náměstí. Celkové náklady jsou stanoveny na 4.731 Kč.

53/  6   Propachtování dále uvedených pozemků společnosti LIPONOVA, a.s, IČ: 25282778, se sídlem Lipoltice 104: p.č. 262 o výměře 2 057 m2 v k.ú. Poběžovice u Přelouče, p.č. 1813/3 o výměře 277 m2 v k.ú. Přelouč, podíl 1/56 p.č. 90/11 o výměře 40 m2, p.č. 90/12 o výměře     1 778 m2, podíl 1/2 p.č. 90/28 o výměře 4 877 m2, podíl 1/2 p.č. 91/62 o výměře 88 m2, p.č. 91/65 o výměře 986 m2, p.č. 91/109 o výměře 14 109 m2,  p.č. 91/113 o výměře 1 381 m2, p.č. 94/12 o výměře 3 435 m2, p.č. 102/2 o výměře 586 m2,  p.č. 106/1 o výměře 5 882 m2, p.č. 106/2 o výměře 18 151 m2, p.č. 106/7 o výměře 5 750 m2, p.č. 108/17 o výměře 2 603 m2, p.č. 108/26 o výměře            1 149 m2, p.č. 108/31 o výměře 6 936 m2, p.č. 112/2 o výměře 4 855 m2, p.č. 211 o výměře 1 989 m2, p.č. 224 o výměře 1 313 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, za celkové roční pachtovné ve výši 26 425,- Kč.

53/  7   Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s, IČ: 25282778, se sídlem Lipoltice 104, Lipoltice.

53/  8   Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 14. 1. 2014 uzavřené mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s, IČ: 25282778, se sídlem Lipoltice 104, Lipoltice.

53/  9   Propachtování dále uvedených pozemků Zemědělskému a obchodnímu družstvu „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106: p.č. 75/56 o výměře 5 885 m2, p.č. 154/6 o výměře 234 m2, p.č. 158/1 o výměře 17 132 m2, p.č. 172/5 o výměře 677 m2, p.č. 172/6 o výměře 974 m2, p.č. 172/7 o výměře 32 366 m2, p.č. 172/10 o výměře 3 757 m2, p.č. 172/19 o výměře 727 m2, p.č. 172/20 o výměře 415 m2, p.č. 180/5 o výměře 539 m2, p.č. 186/1 o výměře 562 m2, p.č. 198/1 o výměře 18 057 m2, p.č. 198/7 o výměře 63 m2, p.č. 199/2 o výměře 430 m2, p.č. 200 o výměře 1 584 m2, p.č. 201 o výměře 438 m2, p.č. 202/2 o výměře 310 m2, p.č. 202/6 o výměře 251 m2, p.č. 209/2 o výměře 1 086 m2, p.č. 209/3 o výměře 11 m2, p.č. 210/9 o výměře 98 m2, p.č. 216 o výměře 47 m2, p.č. 240/5 o výměře 179 m2, p.č. 242/12 o výměře 148 m2, p.č. 257/22 o výměře 1 229 m2, p.č. 259/3 o výměře 15 m2, p.č. 276/8 o výměře 22 m2, p.č. 287/6 o výměře 957 m2, p.č. 310/23 o výměře 74 336 m2, p.č. 310/28 o výměře 27 420 m2, podíl 1/2 p.č. 310/31 o výměře 731 m2, podíl 1/2 p.č. 342/3 o výměře 529 m2, p.č. 342/4 o výměře 300 m2, podíl 1/2 p.č. 342/5 o výměře 18 m2, podíl 1/2 p.č. 342/6 o výměře 158 m2, podíl 1/2 p.č. 360/4 o výměře 108 m2, p.č. 360/6 o výměře 21 m2, p.č. 361 o výměře 101 m2, p.č. 375/1 o výměře 934 m2, p.č. 377/2 o výměře     5 575 m2, p.č. 378/2 o výměře 275 m2, p.č. 379/2 o výměře 6 825 m2, podíl 1/2 p.č. 579/3 o výměře 199 m2, p.č. 591 o výměře 368 m2, p.č. 595/1 o výměře 465 m2, p.č. 596/1 o výměře 305 m2, p.č. 597 o výměře 155 m2, p.č. 599 o výměře 566 m2, p.č. 605/1 o výměře 33 m2, p.č. 607/1 o výměře 317 m2, p.č. 607/2 o výměře 458 m2, p.č. 607/3 o výměře 12 m2, p.č. 607/6 o výměře 147 m2, p.č. 610/1 o výměře 35 m2, p.č. 634/1 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.č. 41/10 o výměře       15 535 m2, p.č. 41/23 o 826 m2, p.č. 41/44 o výměře 1 248 m2, p.č. 41/45 o výměře 2 478 m2, p.č. 41/46 o výměře 9 382 m2, p.č. 42/7 o výměře 172 m2, p.č. 176/7 o výměře 6 792 m2, p.č. 178/1 o výměře 78 m2, p.č. 178/2 o výměře 14 879 m2, p.č. 178/3 o výměře 3 422 m2, p.č. 199/3 o výměře    5 334 m2, p.č. 232/1 o výměře 1 045 m2, p.č. 234 o výměře 1 262 m2, p.č. 235 o výměře 131 m2, p.č. 236/1 o výměře 505 m2, vše v k.ú. Mělice, p.č. 630/1 o výměře 7 674 m2 v k.ú. Opočínek, p.č. 431/1 o výměře 40 m2, p.č. 432/1 o výměře 6 704 m2, p.č. 433/3 o výměře 1 987 m2, p.č. 433/10 o výměře    1 376 m2, vše v k.ú. Přelouč, p.č. 458/23 o výměře 482 m2, p.č. 458/27 o výměře 3171 m2, vše v k.ú. Valy nad Labem, za celkové roční pachtovné ve výši 80 514,- Kč.

53/10   Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106.

53/11   Propachtování dále uvedených pozemků soukromému zemědělci Jiřímu Čermákovi, IČ: 41237064, Lhota 74, Přelouč: p.č. 282/3 o výměře 2 183 m2, p.č. 582/7 o výměře 154 m2, p.č. 585/1 o výměře 460 m2, p.č. 603/1 o výměře 1 882 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.č. 527 o výměře 5 793 m2, p.č. 541/1 o výměře 113 992 m2, p.č. 545 o výměře 400 m2, p.č. 546/1 o výměře    9 086 m2, p.č. 548 o výměře 82 426 m2, p.č. 637/2 o výměře 4 258 m2, p.č. 745 o výměře 7 107 m2, p.č. 917/3 o výměře 49 869 m2, p.č. 1055 o výměře 4 426 m2, p.č. 1118/1 o výměře 10 129 m2, p.č. 1118/2 o výměře 229 m2, p.č. 1339 o výměře 4 266 m2, p.č. 1343 o výměře 1 929 m2, p.č. 1346/1 o výměře 4 023 m2, p.č. 1403/10 o výměře 108 m2, p.č. 1410/1 o výměře 504 m2, p.č. 1410/2 o výměře 3 702 m2, p.č. 1544/1 o výměře 6 457 m2, podíl 1/7 p.č. 1586/10 o výměře 22 m2, p.č. 1749/5 o výměře 654 m2, p.č. 1801 o výměře 3 227 m2, p.č. 1802 o výměře 2 795 m2, p.č. 1804/1 o výměře 750 m2, p.č. 1804/4 o výměře 1 362 m2, p.č. 1805/4 o výměře 146 m2, p.č. 1806 o výměře 1 090 m2, p.č. 1810/2 o výměře 1 661 m2, p.č. 1810/4 o výměře 2 845 m2, p.č. 1811/1 o výměře 1 704 m2, p.č. 1811/7 o výměře 3 230 m2, p.č. 1813/1 o výměře 1 851 m2, p.č. 1813/4 o výměře 2 417 m2, p.č. 1815/1 o výměře 1 617 m2, p.č. 1815/6 o výměře 630 m2, p.č. 1815/7 o výměře 133 m2, p.č. 1819 o výměře 585 m2, p.č. 1820/2 o výměře 479 m2, p.č. 1820/4 o výměře 360 m2, p.č. 1820/5 o výměře 54 m2, p.č. 1832 o výměře 5 213 m2, p.č. 1834 o výměře 1 817 m2, p.č. 1837/2 o výměře 27 m2, p.č. 1840/1 o výměře 2 851 m2, p.č. 1842/1 o výměře 2 267 m2, p.č. 1843 o výměře 2 358 m2, p.č. 1845 o výměře 1 716 m2, p.č. 1847/4 o výměře 1 012 m2, p.č. 1847/15 o výměře 855 m2, p.č. 1847/19 o výměře 101 m2, p.č. 1847/23 o výměře 106 m2, p.č. 1853/3 o výměře 3 200 m2, p.č. 1853/7 o výměře 45 m2, p.č. 1853/9 o výměře 171 m2, p.č. 1866 o výměře 511 m2, p.č. 1868/14 o výměře 33 m2, p.č. 1868/16 o výměře 135 m2, vše v k.ú. Přelouč, p.č. 45/5 o výměře 191 m2, p.č. 45/9 o výměře 2 849 m2, p.č. 45/10 o výměře 137 m2, p.č. 91/3 o výměře 13 m2, p.č. 91/13 o výměře 258 m2, p.č. 125/1 o výměře     11 358 m2, p.č. 125/2 o výměře 2 252 m2, p.č. 125/5 o výměře 1 343 m2, p.č. 174/3 o výměře 11 017 m2, p.č. 174/4 o výměře 1 687 m2, p.č. 174/13 o výměře 12 m2, p.č. 278/13 o výměře 3 234 m2, p.č. 278/14 o výměře 606 m2, p.č. 278/22 o výměře 2 580 m2, p.č. 278/27 o výměře 9 799 m2, p.č. 285/6 o výměře 161 m2, vše v k.ú. Škudly, za celkové roční pachtovné ve výši 139 384,- Kč.

53/12   Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem Jiřím Čermákem, IČ: 41237064, Lhota 74, Přelouč.

53/13   Propachtování dále uvedených pozemků společnosti AGRO ZIPAL s.r.o., IČ 25948695, se sídlem Boženy Vikové Kunětické 2569, Pardubice: p.č. 1/4 o výměře 2 738 m2, p.č. 111/65 o výměře 19 594 m2, p.č. 149/5 o výměře 122 m2, p.č. 152/70 o výměře 53 m2, p.č. 171/13 o výměře 3 786 m2, p.č. 192 o výměře 2 164 m2, p.č. 226/1 o výměře 2 291 m2, p.č. 229 o výměře 75 m2, vše v k.ú. Klenovka, p.č. 241/6 o výměře 224 m2, p.č. 241/17 o výměře 231 m2, podíl 2/3 p.č. 393/2 o výměře 211 m2, p.č. 551 o výměře 1 874 m2, p.č. 571 o výměře 736 m2, p.č. 572 o výměře 4 731 m2, p.č. 575 o výměře 144 m2, p.č. 576 o výměře 297 m2, p.č. 577 o výměře 212 m2, p.č. 578 o výměře 1 262 m2, p.č. 593/8 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.č. 316/1 o výměře 1 073 m2, p.č. 316/3 o výměře 9 307 m2, p.č. 345/1 o výměře 4 480 m2, podíl 1/2 p.č. 345/4 o výměře 11 m2, p.č. 349/1 o výměře 1 011 m2, p.č. 562 o výměře 69 m2, p.č. 916/104 o výměře 70 m2, p.č. 916/105 o výměře 286 m2, p.č. 917/1 o výměře 30 317 m2, p.č. 917/2 o výměře 3 803 m2, p.č. 917/13 o výměře 36 m2, p.č. 917/23 o výměře 1 728 m2, podíl 302/522 p.č. 930/1 o výměře 573 m2, podíl 6/174 p.č. 930/4 o výměře 30 m2, p.č. 930/7 o výměře 16 m2, p.č. 931/8 o výměře 2 884 m2, p.č. 1029 o výměře 8 568 m2,  p.č. 1074 o výměře    8 416 m2, p.č. 1107/5 o výměře 80 m2, podíl 18/54 p.č. 1124/2 o výměře 104 m2, p.č. 1195/9 o výměře 45 m2, p.č. 1195/11 o výměře 73 m2, p.č. 1205/2 o výměře 226 m2, p.č. 1232/3 o výměře 5 695 m2, p.č. 1234 o výměře 14 130 m2, p.č. 1236 o výměře 26 256 m2, p.č. 1264/9 o výměře 56 m2, p.č. 1268/3 o výměře 2 853 m2, p.č. 1300/1 o výměře 119 m2,  p.č. 1417/92 o výměře 27 m2, p.č. 1820/1 o výměře 682 m2, p.č. 1829 o výměře 281 m2, p.č. 1830 o výměře 904 m2, p.č. 1837/1 o výměře 303 m2, p.č. 1838 o výměře 1 410 m2, p.č. 1839 o výměře 3 581 m2, p.č. 1840/2 o výměře 248 m2, p.č. 1840/3 o výměře 18 m2, p.č. 1850/1 o výměře 38 m2, p.č. 1864/25 o výměře 172 m2, p.č. 1864/28 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Přelouč, p.č. 45/23 o výměře 21 m2, podíl 1/5 p.č. 93/9 o výměře 56 m2, podíl 1/5 p.č. 99/5 o výměře 11 m2, podíl 1/2 p.č. 99/6 o výměře 15 m2, p.č. 250/1 o výměře 1 012 m2, p.č. 290 o výměře 1 125 m2, p.č. 293/1 o výměře 1 339 m2, p.č. 299 o výměře       1 512 m2, p.č. 305 o výměře 744 m2, vše v k.ú. Škudly, podíl 2/14 p.č. 130/54 o výměře 338 m2, p.č. 130/83 o výměře 8 307 m2, p.č. 130/85 o výměře 11 714 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, za celkové roční pachtovné ve výši 65 742,- Kč.

53/14   Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností AGRO ZIPAL s.r.o., IČ 25948695, se sídlem Boženy Vikové Kunětické 2569, Pardubice.

53/15   Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k. ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem umístění pevného prodejního stánku p. V. R., bytem Valy za roční nájemné 7.280 Kč.

53/16   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v ulicích Hradecká a Stantejského, Přelouč“ s uchazečem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117, za nabídkovou cenu 313.974,81 Kč bez DPH.  

53/17  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část – Chodníky a zpevněné plochy“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875.

53/18   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení“ s firmou Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396.

 

 • SOUHLASÍ :

 

53/19   S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Masarykovo nám. 45, Přelouč zakoupit dva sety interaktivních tabulí v hodnotě 146.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

53/20   S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2016 – 2023, opatření 2 ochrana regionu, na rekonstrukci garážových prostor v Hasičském domě č.p. 54 ve Zborovské ulici v Přelouči, užívaných jednotkou sboru dobrovolných hasičů JPO III, v rámci strategie komunitně vedené místního rozvoje MAS Železnohorský region.

53/21   S vypracováním zjednodušené projektové dokumentace a žádosti o dotaci na rekonstrukci garážových prostor  v Hasičském domě č.p. 54 ve Zborovské ulici v Přelouči společností CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ: 15049531, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 91.779 Kč včetně DPH.

53/22   S podáním žádosti o poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici mezi ulicemi Smetanovou a Školní podél areálu mateřské školy.

53/23   Se zpracováním žádosti o poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace z rozpočtu  SFDI pro rok 2017 na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici mezi ulicemi Smetanovou a Školní podél areálu mateřské školy společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 36.905 Kč včetně DPH.

 

 • ROZHODUJE :

 

53/24   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v ulicích Hradecká a Stantejského, Přelouč“ podal uchazeč:

 • AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117

                              nabídková cena bez DPH : 313.974,81 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanům Městec, IČ: 27464300

nabídková cena bez DPH : 348.315,00 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25264737

nabídková cena bez DPH : 385.208,00 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968

nabídková cena bez DPH : 388.280,11 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959

nabídková cena bez DPH : 398.973,60 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

LKN s.r.o., Václavská 274, 537 01 Chrudim, IČ: 25991361

nabídková cena bez DPH : 401.434,00 Kč,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

nabídková cena bez DPH: 470.467, 00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

53/25   O vyřazení žádostí na pronájem městského bytu u žadatelů, kteří mají vůči městu nesplněné závazky, dle předloženého seznamu.

53/26   O vyřazení žádostí na pronájem městského bytu u žadatelů, kteří se nenacházejí na adrese uvedené v žádosti, dle předloženého seznamu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

53/27   Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Pardubického kraje: díl „r“ pozemku p.č. 1786/4 o výměře 551 m2, díl „s“ pozemku p.č. 1786/7 o výměře 170 m2, díly „o+q“ pozemku p.č. 1791/4 o výměře 107 m2, díl „z“ pozemku p.č. 1954 o výměře 2 m2, díl „a1“ pozemku p.č. 2187/9 o výměře 4 m2, pozemek p.č. 1786/1 o výměře 18 m2, díl „y“ pozemku p.č. 1786/7 o výměře 11 m2, díl „p“ pozemku p.č. 1786/1 o výměře 347 m2, pozemek p.č. 1786/8 o výměře 54 m2, díl „p“ pozemku p.č. 1786/1 o výměře 347 m2, pozemek p.č. 1786/8 o výměře 54 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2015-300/2013, díl „c“ pozemku p.č. 1817/7 o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2017-301/2013, pozemek p.č. 1781/24 o výměře 3 178 m2, díl „b“ pozemku p.č. 1808/1 o výměře 43 m2, díl „c“ pozemku p.č. 1809/8 o výměře 63 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 1841-2/2011. Pozemky jsou zastavěny silnicemi II/333, III/32211 a III/32214 ve vlastnictví Pardubického kraje.

53/28   Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč: díl „m“ pozemku p.č. 1791/19 o výměře 2 m2, díl „c“ pozemku p.č. 1786/6  o výměře 27 m2, díl „a“ pozemku p.č. 1786/9 o výměře 52 m2,  vše odděleno geometrickým plánem č. 2015-300/2013, díl „b“ pozemku p.č. 1817/1 o výměře 654 m2, pozemek p.č. 1817/11 o výměře 1578 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2017-301/2013, díl „a“ pozemku p.č. 1836/1 o výměře 1658 m2, díl „b“ pozemku p.č. 1836/3 o výměře 546 m2, pozemek p.č. 1836/24 o výměře 492 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2018-302/2013. Pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Přelouč.

 

 • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

53/29   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro Kulturní a informační centrum města Přelouče na dny  13. 7., 27. 7., 10. 8. a 17. 8. 2016 od 22.00 do 00.30 hodin za účelem promítání letního kina.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 12. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 3:33
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi