Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ oznamuje, že dne 29. 9. 2023 bude celý úřad pro veřejnost uzavřen.

  • MěÚ oznamuje že ve dnech 24.10., 23.11., 30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

  • Dne 3. 10. 2023 se bude  ve 22 hodin na programu České televize ČT art vysílat televizní dokument Umění dabingu 2023, a v repríze na ČT art dne  9. 10 ve 2,40 hodin v noci.

usnesení 87. schůze rady města

konané dne 11. 11. 2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

 

_________________       _87. schůze rady města  konané dne 11. 11.  2013_________________

Rada města Přelouče :   

I.    BERE NA VĚDOMÍ :    

87/  1 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy a osadních výborů uplatněných
          k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2014 u odboru správy majetku a infrastruktury.
87/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 21. 10. 2013.
87/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 23. 10. 2013.
87/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 4. 11. 2013.
87/  5 Informaci o přípravě kroniky města k tisku.

II.    ROZHODUJE :   

87/  6 O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního
          vybavení učebny ZUŠ“ (součást projektu „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy
          Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,  reg.č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153).  

III.    SCHVALUJE :    

87/  7 Kupní smlouvu č. 1312790037 uzavřenou mezi městem Přelouč a ATS-TELCOM Praha a.s.,
          Trojská 195/88, 171 00 Praha 7 na nákup laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM pro  
           potřeby městské policie.
87/  8 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2013.
87/  9 Plán inventur na rok 2013.
87/10 Jízdní řád linky č. 655101 městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 15. 12. 2013.
87/11 Pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k. ú. Přelouč p. Haně Motykové, IČ: 71946187 za roční
          nájemné 7 280 Kč.
87/12 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Hanou Motykovou, IČ: 71946187 na
           pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k. ú. Přelouč za účelem umístění pevného prodejního
           stánku.
87/13 Dohodu o skončení nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Hanou Šoltovou, IČ:
          46521259.
87/14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu opravy nemovité kulturní památky – ohradní zdi
          hřbitova u kostela Navštívení Panny Marie v Přelouči navýšení smluvní ceny sjednané s firmou
          Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora , IČ: 25113925, na částku
          477.690,07 Kč bez DPH, 578.004,69 Kč vč. 21% DPH.
87/15 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro
          volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“, se sdružením „Webel a VHH
          Thermont“, Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29315476, snížení ceny je o 14.808,50
           Kč bez DPH, 17.918,29 Kč vč. DPH.
87/16 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké
          školy K. H. Máchy 325, Přelouč“ s firmou Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661,
          535 01 Přelouč, IČ: 47473053, navýšení ceny je o 49 535 Kč bez DPH, 59 937 Kč vč. DPH.
87/17 Změnu č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč,
          Kladenská 1332, IČ: 48160903 ze dne 23. 9. 2004.
87/18 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a KIEKERT-CS, s.r.o., 17. listopadu 237,
          530 02 Pardubice, IČ: 49284975 na poskytnutí finančního daru ve výši 75.000 Kč.87/19 Finanční příspěvky ze sportovního fondu rady města:
-    5 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním,
-    5 000,- Kč Rugby clubu Přelouč na pořádání celostátního turnaje v rugby,
-    5 000,- Kč Tennis clubu, o.s. Přelouč na nákup materiálu a sportovních pomůcek pro
                   tenisový výcvik dětí a mládeže.
87/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 8 000 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na
          pořádání vánočních akcí pro rodiny s dětmi.
87/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 9 000 Kč Základní organizaci Českého
          zahrádkářského svazu Přelouč na opravu střechy objektu ZO 1 ČZS.

IV.    SOUHLASÍ :

87/22 S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací:
-    osobní vozidlo dle položky č. 1.1 a 1.2 předložené přílohy
-    elektronické zabezpečovací systémy dle položky č. 2.1 až 2.3 předložené přílohy
-    výpočetní technika dle položky č. 3.1 až 3.19 předložené přílohy
-    nábytek dle položky č. 4.1 přílohy.
87/23 S ukončením nájemní smlouvy p. F. F, na byt 3+1 v Obecním domě ve
          Lhotě pod Přeloučí dohodou nejdéle k 31. 12. 2013.
87/24 S ukončením nájemní smlouvy manželů M. a P. V. na byt 3+1, ul. Smetanova
           v Přelouči dohodou k 31. 12. 2013.
87/25 S uzavřením nájemní smlouvy manželů M. a P. V. na byt 3+1 v Obecním
          domě ve Lhotě pod Přeloučí od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou.
87/26 Se zrušením rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. PRO/2/550/02 a s vydáním nového
          rozhodnutí, jímž se ruší  kategorie „B“   pro celé zdravotnické zařízení Přeloučská poliklinika,
          a.s.        
87/27 S pořízením 2 000 sad  tašek na tříděný odpad pro domácnosti za dotovanou cenu od společnosti
          EKO-KOM a.s.

V.    RUŠÍ :   

87/28 Usnesení rady města č. 82/12 ze dne 16. 9. 2013 (schválení kupní smlouvy s DISK Multimedia,
          s.r.o.) .

VI.    ZAMÍTÁ :     

87/29 Nabídku Neogenia s.r.o. Brno na zajištění informační služby SMSbrána pro obce.
87/30 Partnerství města Přelouče v projektu Sociální inovace.
       Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c
                    starostka                                      místostarosta

 

Datum vložení: 12. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, neděle 24. 9. 2023
skoro jasno 19 °C 10 °C
pondělí 25. 9. jasno 20/8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C
středa 27. 9. zataženo 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi