Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 49. schůze rady města

konané dne 25.6. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________49. schůze rady města konané dne 25. 6. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

49/  1 Žádost společnosti JENTA, spol. s  r. o. o prodej části pozemku p.p.č. 321/10 v k.ú. Přelouč.

49/  2 Informaci Elektrárny Opatovice ze dne 28. 5. 2012 k uvažované spolupráci se společností

          Tepelné zdroje Přelouč.

49/  3 Žádost Základní kynologické organizace č. 306 Přelouč o dotaci.

49/  4 Návrh řešení umístění kontejnerů u Penny Marketu.

49/  5 Zápis kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2012 „Seznámení s rozpočtem a provozem Jakub Klubu

          s ohledem na poskytnutí dotace z rozpočtu města“.

49/  6 Informaci o záboru části Masarykova nám. v Přelouči za účelem  provozování farmářských trhů.

49/  7 Informaci o počtu dětí s trvalým pobytem v Přelouči k 13. 6. 2012.

49/  8 Žádost FK Přelouč o poskytnutí mimořádné dotace na provoz a údržbu stadionu.

49/  9 Stížnost p. J. S. na restaurační zahrádku U Kynterů.

49/10 Zápis ze schůze sportovní komise konané dne 20. 6. 2012.

49/11 Splnění úkolu rady města č. 47/23.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

49/12 Odměny za 1. pololetí 2012 dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého

          návrhu pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč.

49/13 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

49/14 Použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická Přelouč, okres

          Pardubice na výplatu odstupného zaměstnancům této příspěvkové organizace.

49/15 Smlouvy o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem

          Přelouč a příspěvkovými organizacemi: Základní umělecká škola Přelouč, Mateřská škola

          Kladenská, Technické služby města Přelouče, Městská knihovna Přelouč a Kulturní služby

           města Přelouče.

49/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP  Net, s.r.o. na 

          zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237/1, p.p.č. 1463/1 a p.p.č.

          1471/9 v k.ú. Přelouč.

49/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ 

          27174/824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 905/21, p.p.č.

          905/18, p.p.č. 763/1, p.p.č. 881/1, p.p.č. 876/1 a p.p.č. 876/2 v k.ú. Přelouč (výstavba optické

          sítě – Přelouč – 2. etapa).

49/18 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174/824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 761, p.p.č.

          763/1, p.p.č. 882/2, p.p.č. 907/27, p.p.č. 2201, p.p.č. 2202 a p.p.č. 2204 v k.ú. Přelouč (výstavba 

          optické sítě – Přelouč – 3. etapa).

49/19 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174/824,  na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 2158, p.p.č. 

          394/1, p.p.č. 394/20, st.p.č. 616/4, p.p.č. 396/36, p.p.č. 396/1, p.p.č. 396/39 a p.p.č. 396/38 v k.ú.

          Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč – 4. etapa).

49/20 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174/824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 396/40, p.p.č.

          396/38, p.p.č. 395/4, st.p.č. 540/2, p.p.č. 402/29, p.p.č. 1791/16 a p.p.č. 1791/2 v k.ú. Přelouč

          (výstavba optické sítě – Přelouč – 5. etapa).

 

49/21 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

           v Přelouči na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 9.  2012.

49/22 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O.a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul.

          Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2012 do 30. 9. 2012.

49/23 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2012 do 30. 9. 2012.

49/24 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. D. P. na byt č. 3 v č.p. 1564 v ul. Jana

          Dítěte v Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2012 do 30. 6. 2013.

49/25 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012.

49/26 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb pro obec Svinčany s platností od

          26. 6. 2012.

49/27 Finanční příspěvek 5 000,- Kč ze sportovního fondu města pro SK Kuželky Přelouč na

          uspořádání Superpoháru ČKA mezi vítězem 1. ligy a vítězem poháru ČKA.

49/28 Finanční příspěvek 5 000,- Kč z fondu rady města pro SK Kuželky Přelouč na uspořádání

          Superpoháru ČKA mezi vítězem 1. ligy a vítězem poháru ČKA konaného v září 2012 v

          Přelouči.

49/29 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou spořitelnou, a.s. na poskytnutí

          finančního daru ve výši 5 000,- Kč na XVIII. ročník Ceny Františka Filipovského v dabingu.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

49/30 S převodem částky 400 000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace

          Kulturní služby města Přelouče.

49/31 S použitím částky 800 000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby

          města Přelouče na dofinancování digitalizace městského kina.

 

  1. VYDÁVÁ : 

 

49/32 Nařízení obce č. 8/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní 

          komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu,

          s účinností od 15. 7. 2012.

49/33 Ceník č. 2/2012, kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních 

          komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči s platností od 15. 7. 2012 včetně 

          grafické přílohy.

 

  1. STANOVÍ :  

 

49/34 Vymezené oblasti, ze kterých mohou „oprávněné osoby“ získat parkovací kartu dle grafické

          přílohy, která je nedílnou součástí ceníku č. 2/2012.

49/35 Že dopravní řešení v centru města bude následující:

  • ul. Tůmy Přeloučského bude v úseku mezi ul. Československé armády a ul. Riegrova obousměrná,
  • ul. Komenského bude jednosměrná ve směru z ul. Pražská.

 

  1. ODKLÁDÁ : 

 

49/36 Žádost manželů S. a manželů M. o prodej pozemku p.p.č. 19620

           v k.ú. Přelouč do doby prodeje budovy č.p. 243 v ul. Pardubické.

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi