Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 47. schůze rady města

konané dne 4.6. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________47. schůze rady města konané dne 4. 6. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

47/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25. 5. 2012.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

47/  2 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání  hospodaření

           Města Přelouče za rok 2012.

47/  3 Odprodej cisternové automobilové stříkačky Škoda CAS 25-Š 706 RTHP za cenu minimálně

          90 000,- Kč.

47/  4 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2007966/VB/1 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/2

          v k.ú. Přelouč.

47/  5 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi mandantem městem Přelouč a mandatářem Centrem

          evropského projektování a.s., Soukenická 54, Hradec Králové na komplexní zpracování žádosti 

          o dotaci v rámci OPLZZ, výzvy 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance 

          v úřadech územní veřejné správy.

47/  6 Pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2012 pí. P. T., Erno Košťála 998, Pardubice, IČ 42902614, za celkovou cenu

          35 000,- Kč.

47/  7 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – 

          Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a paní P. T., Erno

          Košťála 998,  Pardubice, IČ 42902614.

47/  8 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na období 30.6. – 9.9. 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. T. Š.,

          bytem Tyršova 528, Přelouč.

47/  9 Návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

47/10 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 2 ve 2. N.P. bytového domu v ul. Tůmy

          Přeloučského č.p. 1540 v Přelouči s p. M. Š. a pí. Z. Š.,

          bytem Tupesy č.p. 20, 535 01 Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu

          Riegrova – Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p. ing. J. P.,

          Foersterova č.p. 932, 535 01 Přelouč na manžele Š.

47/11 S bezúplatným umístěním informačního LED panelu na pozemku města p.č. 1791/16 v rámci

          realizace projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého

          a Pardubického kraje – II. fáze, jehož realizátorem je OREDO, s.r.o. Hradec Králové.

47/12 S použitím znaku města Přelouče na dresech členů  Rugby Club Přelouč.

 

  1. POVOLUJE : 

 

47/13 Výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě podle § 23, odst. 3 a 5 zákona 561/2004 Sb. o

           předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v 5.

           ročníku na 33 žáků Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice na školní rok

           2012/2013.

 

 

47/14 Výjimku z nejvyššího počtu dětí podle § 23, odst. 3 a 5 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,

           základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v sedmi třídách na

           28 dětí a jedné třídě na 27 dětí Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice od

           září 2012 na dobu neurčitou.

 

  1. POVĚŘUJE : 

 

47/15 Odbor správy majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč k udělování souhlasu žadatelům

           s umisťováním přenosných reklamních zařízení na veřejném prostranství charakteru veřejné

           zeleně a ostatních ploch.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

47/16 Z pravidel vnitřní směrnice č. 2/12 „Zadávání zakázek malého rozsahu“,  z povinnosti vyzvat

          nejméně 3 dodavatele při zakázkách v rozmezí 50 001 Kč – 200 000 Kč bez DPH pro pořádání

          Ceny Františka Filipovského za dabing.

47/17 V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 z časového omezení

          veřejné hudební produkce Kulturním službám města Přelouče na pořádání rockového koncertu

          v prostorách horní části městského parku dne 8. 7. 2012 v době od 00.00 do 01.00 hodin.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

47/18 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. III rozpočtu města pro rok 2012.

47/19 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s  revitalizací bytového domu Riegrova 1537 a

          Tůmy Přeloučského  1538 – 1540 v Přelouči, který je v podílovém spoluvlastnictví města

           Přelouč a Bytového družstva Riegrova – Přelouč a s úhradou podílu nákladů spojených

           s revitalizací 2 bezbariérových bytů v domě ve výhradním vlastnictví města Přelouč.

47/20 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s přijetím úvěru do výše 2,5 mil. Kč Bytovým družstvem

          Riegrova – Přelouč na revitalizaci bytového domu Riegrova 1537 a Tůmy Přeloučského 1538 –

          1540 v Přelouči, který je v podílovém spoluvlastnictví města Přelouč a Bytového družstva

          Riegrova – Přelouč.

47/21 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Charitu

          Přelouč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub Klub.

47/22 Zastupitelstvu města schválit a vydat  obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 Požární řád města

          Přelouče, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2008, Požární řád města

          Přelouče, ve znění obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 4/2010.  

 

  1. UKLÁDÁ : 

 

47/23 Místostarostovi města předložit na schůzi rady v termínu do 31.7. 2012 přehled o počtu

          narozených dětí v návaznosti na kapacitu předškolních zařízení ve městě.

 

  1. RUŠÍ :  

 

47/24 Usnesení rady města č. 46/19, kterým byla schválena smlouva na pronájem prodejního místa č.

           2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi

           městem Přelouč a p. T. Š., bytem Tyršova 528, Přelouč.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Trnávka

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi