Obsah

usnesení 11. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 06.04. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________11. schůze rady města konané dne 6. 4. 2011_____________________

 

Rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Tepelné zdroje s.r.o., tedy v působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu této společnosti.

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

11/  1 Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

11/  2 Výroční zprávu společnosti za rok 2010, včetně roční účetní uzávěrky.

11/  3 Rozdělení zisku za rok 2010 ve výši 125 489,72 Kč takto:

          příděl do sociálního fondu       100 000,- Kč

          příděl do fondu rozvoje              25 489,- Kč.

11/  4 Použití prostředků přidělených do sociálního fondu k individuálnímu ocenění zaměstnanců za

           mimořádné pracovní výsledky.

11/  5 Odměnu členům dozorčí rady za rok 2010 ve výši 3 000,- Kč/člen/rok.

11/  6 Plán oprav, údržby a investičních akcí na rok 2011.

11/  7 Rozšíření předmětu podnikání o tyto nové předměty podnikání : výroba tepelné energie, rozvod 

          tepelné energie, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci

          realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

 

  1. VOLÍ :

 

11/  8 Členy dozorčí rady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. Přelouč na čtyřleté funkční období

          p. MVDr. Pavla Jadrníčka, Mgr. Vlastimila Rambouska a Daniela Reichmana.

 

     IV.     ZRUŠUJE :

 

11/  9 Předmět podnikání : - výroba, rozvod a prodej tepla

                                           - výroba, rozvod a prodej teplé užitkové vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                              ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                     místostarosta                 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: