Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 34. schůze rady města

konané dne 9.6.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________34. schůze rady města konané dne 9.6. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

34/  1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 28.5. 2008.

34/  2 Stanovisko právního oddělení a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy MěÚ ve věci jímek

          umístěných na pozemku města p.p.č. 20/1  ve Štěpánově.

34/  3 Splnění úkolu rady města č. 18/44, 31/36.

34/  4 Oznámení ZŠ Smetanova 1509, Přelouč o připojení ke stávce dne 9.6. 2008 .

34/  5 Návrh na řešení odstraňování závad dětských hřišť včetně regulace stávajícího počtu.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

34/  6 Odměny za 1. pololetí 2008 dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

34/  7 Finanční příspěvek ze sportovního fondu:

-          ve výši 20 000,- Kč pro oddíly ragby, kopané, basketbalu a hokejbal na sportovní a soutěžní činnost

-          ve výši 15 000,- Kč pro oddíl floorbalu Orel  na sportovní a soutěžní činnost.

34/  8 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a panem L.S. při pořádání

           sportovně kulturních akcí na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 27.6. – 29.6. 2008 a

           25.7. – 27.7. 2008.

34/  9 Výsledky udílení ceny „Reprezentant školy“.

34/10 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o.  Hradec Králové na vypraco-

          vání analýzy požadavků na dopravu a zavedení MHD po městě Přelouči  a místních částech.

14/11 Návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

III.     SOUHLASÍ :

 

34/12 S použitím znaku města na etiketách vín „František Filipovský“ pro Vkgrafika – Veronika Ko-

          vářová, Mělice 64.

 

IV.     DOPORUČUJE :

 

34/13 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že

          výdaje  budou činit 211 042,- tis. Kč.

34/14 Zastupitelstvu města schválit rozsah změny č. 1 územního plánu Přelouč tak, jak jsou specifiko-

          vány v příloze č. 1 „Územní plán Přelouč – rozsah změn I“ pod č. 1 až 8 a 10.

34/15 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku  p.p.č. 438/4 o výměře 727 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

34/16 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku  p.p.č. 1803 o výměře 640 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

34/17 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 306 o výměře 415 m2 a p.p.č.

          140/2 o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

34/18 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 44/1 o výměře cca 180 m2

          v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 650,- Kč/m2.

34/19 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře  119 m2, st.p.č. 100

          o výměře 20 m2, st.p.č. 101/1  o výměře 35 m2 a část p.p.č. 410/4 o výměře cca 800 m2  a 

          budovy na pozemku st.p.č. 91, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče. Cena  bude upřesněna na schůzi

          rady dne 19.6. 2008.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

34/20 Že nejvhodnější nabídku  na realizaci akce „Oprava místní komunikace v obci Lohenice“ podal:

          obchodní jméno: NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena: 5 178 214,-Kč vč. DPH

          - dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : M-Silnice, a.s.

          sídlo: Kroupova 719, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena : 5 308 794,80 Kč vč. DPH,

          - ve třetím pořadí se umístila nabídka :

          obchodní jméno : COLAS CZ a.s.

          sídlo : P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

          nabídková cena : 5 456 861,- vč. DPH

          - ve čtvrtém pořadí se umístila nabídka :

           obchodní jméno : KaN stavební společnost s.r.o.

           sídlo : Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

           nabídková cena : 5 473 573, 00 Kč vč. DPH

           - v pátém pořadí  se umístila nabídka :

           obchodní jméno : Chládek a Tintěra, a.s.

           sídlo : K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

           nabídková cena : 5 565 056,00  Kč vč. DPH

           - v šestém pořadí se umístila nabídka :

           obchodní jméno : MIROS – dopravní stavby a.s. Pardubice

           sídlo : Hradecká ul. 545, 533 52 Staré Hradiště

           nabídková cena : 5 761 969,00 Kč vč. DPH.

           Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovené hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

           zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.6. 2008.

34/21 O podání předžalobní upomínky ve věci jímek umístěných na pozemku města p.p.č. 20/1 

           vlastníkovi objektu č.p. 44 v místní části Štěpánov.

 

   VI.     ZŘIZUJE :

 

34/22 Pracovní skupinu s pravomocí jednat jménem města Přelouče ve věci   zavedení MHD  

          ve městě a místních částech ve složení : Mgr. Pacák Lubor, Ing. Moravec Ivan, Ing. Vlastimil 

          Hývl, Novotný Lubomír, RSDr. Čapský Jaroslav.

 

  VII.     ZAMÍTÁ :

 

34/23 Žádost  Auto – Moto veteráni Přelouč o finanční příspěvek na akci „Rallye Železné hory“ z

          důvodu vyčerpání fondu rady.

 

 VIII.     NESOUHLASÍ :

 

34/24 Se zveřejňováním prezentací politických stran v měsíčníku Rošt z veřejných prostředků města.

 

    IX.     UKLÁDÁ :

 

34/25 Tajemníkovi MěÚ vypsat výběrové řízení na prodejce bytů v majetku města v ul. Veverkova  

           v Přelouči v termínu do 31.8. 2008.

 

 

 

 

     X.     STANOVÍ :

 

34/26 Termíny konání schůzí rad na 30.6., 21.7., 11.8., 1.9. a 15.9.

34/27 Termín konání XII. zasedání zastupitelstva města na 25.9. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                        místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi