Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 34. schůze rady města

konané dne 9.6.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________34. schůze rady města konané dne 9.6. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

34/  1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 28.5. 2008.

34/  2 Stanovisko právního oddělení a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy MěÚ ve věci jímek

          umístěných na pozemku města p.p.č. 20/1  ve Štěpánově.

34/  3 Splnění úkolu rady města č. 18/44, 31/36.

34/  4 Oznámení ZŠ Smetanova 1509, Přelouč o připojení ke stávce dne 9.6. 2008 .

34/  5 Návrh na řešení odstraňování závad dětských hřišť včetně regulace stávajícího počtu.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

34/  6 Odměny za 1. pololetí 2008 dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

34/  7 Finanční příspěvek ze sportovního fondu:

-          ve výši 20 000,- Kč pro oddíly ragby, kopané, basketbalu a hokejbal na sportovní a soutěžní činnost

-          ve výši 15 000,- Kč pro oddíl floorbalu Orel  na sportovní a soutěžní činnost.

34/  8 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a panem L.S. při pořádání

           sportovně kulturních akcí na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 27.6. – 29.6. 2008 a

           25.7. – 27.7. 2008.

34/  9 Výsledky udílení ceny „Reprezentant školy“.

34/10 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o.  Hradec Králové na vypraco-

          vání analýzy požadavků na dopravu a zavedení MHD po městě Přelouči  a místních částech.

14/11 Návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

III.     SOUHLASÍ :

 

34/12 S použitím znaku města na etiketách vín „František Filipovský“ pro Vkgrafika – Veronika Ko-

          vářová, Mělice 64.

 

IV.     DOPORUČUJE :

 

34/13 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že

          výdaje  budou činit 211 042,- tis. Kč.

34/14 Zastupitelstvu města schválit rozsah změny č. 1 územního plánu Přelouč tak, jak jsou specifiko-

          vány v příloze č. 1 „Územní plán Přelouč – rozsah změn I“ pod č. 1 až 8 a 10.

34/15 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku  p.p.č. 438/4 o výměře 727 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

34/16 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku  p.p.č. 1803 o výměře 640 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

34/17 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 306 o výměře 415 m2 a p.p.č.

          140/2 o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

34/18 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 44/1 o výměře cca 180 m2

          v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 650,- Kč/m2.

34/19 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře  119 m2, st.p.č. 100

          o výměře 20 m2, st.p.č. 101/1  o výměře 35 m2 a část p.p.č. 410/4 o výměře cca 800 m2  a 

          budovy na pozemku st.p.č. 91, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče. Cena  bude upřesněna na schůzi

          rady dne 19.6. 2008.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

34/20 Že nejvhodnější nabídku  na realizaci akce „Oprava místní komunikace v obci Lohenice“ podal:

          obchodní jméno: NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena: 5 178 214,-Kč vč. DPH

          - dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : M-Silnice, a.s.

          sídlo: Kroupova 719, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena : 5 308 794,80 Kč vč. DPH,

          - ve třetím pořadí se umístila nabídka :

          obchodní jméno : COLAS CZ a.s.

          sídlo : P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

          nabídková cena : 5 456 861,- vč. DPH

          - ve čtvrtém pořadí se umístila nabídka :

           obchodní jméno : KaN stavební společnost s.r.o.

           sídlo : Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

           nabídková cena : 5 473 573, 00 Kč vč. DPH

           - v pátém pořadí  se umístila nabídka :

           obchodní jméno : Chládek a Tintěra, a.s.

           sídlo : K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

           nabídková cena : 5 565 056,00  Kč vč. DPH

           - v šestém pořadí se umístila nabídka :

           obchodní jméno : MIROS – dopravní stavby a.s. Pardubice

           sídlo : Hradecká ul. 545, 533 52 Staré Hradiště

           nabídková cena : 5 761 969,00 Kč vč. DPH.

           Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovené hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

           zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.6. 2008.

34/21 O podání předžalobní upomínky ve věci jímek umístěných na pozemku města p.p.č. 20/1 

           vlastníkovi objektu č.p. 44 v místní části Štěpánov.

 

   VI.     ZŘIZUJE :

 

34/22 Pracovní skupinu s pravomocí jednat jménem města Přelouče ve věci   zavedení MHD  

          ve městě a místních částech ve složení : Mgr. Pacák Lubor, Ing. Moravec Ivan, Ing. Vlastimil 

          Hývl, Novotný Lubomír, RSDr. Čapský Jaroslav.

 

  VII.     ZAMÍTÁ :

 

34/23 Žádost  Auto – Moto veteráni Přelouč o finanční příspěvek na akci „Rallye Železné hory“ z

          důvodu vyčerpání fondu rady.

 

 VIII.     NESOUHLASÍ :

 

34/24 Se zveřejňováním prezentací politických stran v měsíčníku Rošt z veřejných prostředků města.

 

    IX.     UKLÁDÁ :

 

34/25 Tajemníkovi MěÚ vypsat výběrové řízení na prodejce bytů v majetku města v ul. Veverkova  

           v Přelouči v termínu do 31.8. 2008.

 

 

 

 

     X.     STANOVÍ :

 

34/26 Termíny konání schůzí rad na 30.6., 21.7., 11.8., 1.9. a 15.9.

34/27 Termín konání XII. zasedání zastupitelstva města na 25.9. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                        místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi