Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

usnesení 25. schůze rady města

konané dne 21.1.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________25. schůze rady města konané dne 21.1. 2008____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

25/ 1  Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení do 31.12. 2007.

25/ 2  Zprávu o metodickém pokynu k možnostem dalšího vymáhání příspěvků na výživu jako plnění

          za jiného po 1.1. 2008.

25/  3 Žádost p. A.K. bytem Přelouč o přidělení náhradního bydlení.

25/  4 Uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu „Sportovní areál ZŠ Smetanova“ mezi městem

           Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice (partnerská dohoda).

25/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          17.1. 2008.

25/  6 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení pečovatel-

          ské služby uzavřené mezi městem Přelouč a V+M Nádražní restaurant s.r.o. Přelouč.

 

 

   II.     SCHVALUJE :

 

25/  7 Zvýšení platových výměrů v nenárokové složce platu dle usnesení vlády č. 323 z dubna 2007

          ředitelům škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1.1. 2008.

25/ 8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2008 do 31.1. 2009.

25/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.J. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2008 do 31.1. 2009.

25/10 Dodatek č. 1/2008 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a SOP,

          a.s. Přelouč.

25/11 Uzavření dohody o společném nájmu bytu  v ul. ČSA v Přelouči s 

           nájemkyní S.S., trvale bytem, Přelouč a dosavadním

           nájemcem B.R., trvale bytem tamtéž.

25/12  Pronájem nebytových prostor ve II. suterénu budovy č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči

           Ing. V.Z., bytem Břehy za měsíční nájemné 500,- Kč.

25/13 Orientační časový rozvrh využívání venkovního víceúčelového hřiště v dostavěném areálu ZŠ            

          Smetanova.

25/14 Navýšení nájemného nebytových prostor v majetku města o míru inflace za rok 2007.

25/15 Navýšení platů pro ředitele Technických služeb města Přelouče, Městské knihovny a kulturních

          služeb s účinností od 1.1. 2008 dle předloženého návrhu.

25/16 Vnitřní směrnici Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

25/17 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I  rozpočtu města Přelouče pro rok

          2008 částku ve výši 1 500 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ 

          Masarykovo nám., č.p. 45 v Přelouči.

 

   IV.     SOUHLASÍ :

 

25/18 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 1 ks hudebního nástroje hoboj za cenu do 15 000,- Kč,

           1 ks keramické tabule v hodnotě cca 10 000,- Kč z provozních prostředků školy a 1 ks 

            hudebního nástroje klarinet v hodnotě do 50 000,- Kč z investičního fondu.

 

 

     V.     JMENUJE :

 

25/19 Projektový tým pro přípravnou investiční a provozní fázi akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova 

           ve složení :

           za město Přelouč: Irena Burešová, Ing. Ivan Moravec, Mgr. Vlastimil Rambousek,  Pavel

           Myška, Miroslav Manžel, Ing. Ivana Lejhancová, Ing. Lukáš Kuchyňka,

           za ZŠ Smetanova : Mgr. František Jelínek,

           za dodavatele stavby: Ing. Jan Bláha, Vlastimil Černý,

           za dodavatele managementu: dle výběrového řízení.

 

    VI.     STANOVÍ :

 

25/20 Bezplatné užívání venkovního víceúčelového hřiště v dostavěném areálu ZŠ Smetanova.

25/21 Termíny svateb v měsících červenec – srpen 2008 následovně :

           červenec : 11., 12., 25., 26.

           srpen :  8., 9., 22., 23.

 

   VII.     ROZHODUJE :

 

25/22 Že od 1.1. 2008 nebudou s p. B. a pí. V. uzavřeny dohody o provedení práce

          na úklid a údržbu kulturního zařízení Klenovka a že tyto činnosti bude od 1.1. 2008 vykonávat

          bez nároku na odměnu p. B.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

25/23 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.1. 2008 návrh prostoru v Občanské záložně, který

           bude vyčleněn jako kuřácká místnost.

25/24 Komisi pro rozvoj města a školské a kulturní komisi projednat v termínu do 29.2.

           2008 návrh varianty dostavby prostor pro potřeby městského úřadu.

25/25 Bezpečnostní a dopravní komisi předložit v termínu do 29.2. 2008 návrh změny dopravního 

          značení se záměrem vytvoření maximálního počtu parkovacích míst v ul. Hradecká a Nádražní

          včetně odhadu finanční náročnosti.

25/26 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 29.2. 2008 vyčíslení  finančních nákladů na výstavbu

           prostor pro hipoterapii v areálu   ZŠ Smetanova.

25/27 Komisím místní samosprávy a osadním výborům předložit v termínu do 29.2. 2008 zprávu o

          činnosti za rok 2007.

25/28 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 4.2. 2008 návrh změny Nařízení obce č.

           4/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                     místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi