Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 25. schůze rady města

konané dne 21.1.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________25. schůze rady města konané dne 21.1. 2008____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

25/ 1  Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení do 31.12. 2007.

25/ 2  Zprávu o metodickém pokynu k možnostem dalšího vymáhání příspěvků na výživu jako plnění

          za jiného po 1.1. 2008.

25/  3 Žádost p. A.K. bytem Přelouč o přidělení náhradního bydlení.

25/  4 Uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu „Sportovní areál ZŠ Smetanova“ mezi městem

           Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice (partnerská dohoda).

25/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          17.1. 2008.

25/  6 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení pečovatel-

          ské služby uzavřené mezi městem Přelouč a V+M Nádražní restaurant s.r.o. Přelouč.

 

 

   II.     SCHVALUJE :

 

25/  7 Zvýšení platových výměrů v nenárokové složce platu dle usnesení vlády č. 323 z dubna 2007

          ředitelům škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1.1. 2008.

25/ 8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2008 do 31.1. 2009.

25/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.J. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2008 do 31.1. 2009.

25/10 Dodatek č. 1/2008 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a SOP,

          a.s. Přelouč.

25/11 Uzavření dohody o společném nájmu bytu  v ul. ČSA v Přelouči s 

           nájemkyní S.S., trvale bytem, Přelouč a dosavadním

           nájemcem B.R., trvale bytem tamtéž.

25/12  Pronájem nebytových prostor ve II. suterénu budovy č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči

           Ing. V.Z., bytem Břehy za měsíční nájemné 500,- Kč.

25/13 Orientační časový rozvrh využívání venkovního víceúčelového hřiště v dostavěném areálu ZŠ            

          Smetanova.

25/14 Navýšení nájemného nebytových prostor v majetku města o míru inflace za rok 2007.

25/15 Navýšení platů pro ředitele Technických služeb města Přelouče, Městské knihovny a kulturních

          služeb s účinností od 1.1. 2008 dle předloženého návrhu.

25/16 Vnitřní směrnici Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

25/17 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I  rozpočtu města Přelouče pro rok

          2008 částku ve výši 1 500 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ 

          Masarykovo nám., č.p. 45 v Přelouči.

 

   IV.     SOUHLASÍ :

 

25/18 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 1 ks hudebního nástroje hoboj za cenu do 15 000,- Kč,

           1 ks keramické tabule v hodnotě cca 10 000,- Kč z provozních prostředků školy a 1 ks 

            hudebního nástroje klarinet v hodnotě do 50 000,- Kč z investičního fondu.

 

 

     V.     JMENUJE :

 

25/19 Projektový tým pro přípravnou investiční a provozní fázi akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova 

           ve složení :

           za město Přelouč: Irena Burešová, Ing. Ivan Moravec, Mgr. Vlastimil Rambousek,  Pavel

           Myška, Miroslav Manžel, Ing. Ivana Lejhancová, Ing. Lukáš Kuchyňka,

           za ZŠ Smetanova : Mgr. František Jelínek,

           za dodavatele stavby: Ing. Jan Bláha, Vlastimil Černý,

           za dodavatele managementu: dle výběrového řízení.

 

    VI.     STANOVÍ :

 

25/20 Bezplatné užívání venkovního víceúčelového hřiště v dostavěném areálu ZŠ Smetanova.

25/21 Termíny svateb v měsících červenec – srpen 2008 následovně :

           červenec : 11., 12., 25., 26.

           srpen :  8., 9., 22., 23.

 

   VII.     ROZHODUJE :

 

25/22 Že od 1.1. 2008 nebudou s p. B. a pí. V. uzavřeny dohody o provedení práce

          na úklid a údržbu kulturního zařízení Klenovka a že tyto činnosti bude od 1.1. 2008 vykonávat

          bez nároku na odměnu p. B.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

25/23 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.1. 2008 návrh prostoru v Občanské záložně, který

           bude vyčleněn jako kuřácká místnost.

25/24 Komisi pro rozvoj města a školské a kulturní komisi projednat v termínu do 29.2.

           2008 návrh varianty dostavby prostor pro potřeby městského úřadu.

25/25 Bezpečnostní a dopravní komisi předložit v termínu do 29.2. 2008 návrh změny dopravního 

          značení se záměrem vytvoření maximálního počtu parkovacích míst v ul. Hradecká a Nádražní

          včetně odhadu finanční náročnosti.

25/26 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 29.2. 2008 vyčíslení  finančních nákladů na výstavbu

           prostor pro hipoterapii v areálu   ZŠ Smetanova.

25/27 Komisím místní samosprávy a osadním výborům předložit v termínu do 29.2. 2008 zprávu o

          činnosti za rok 2007.

25/28 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 4.2. 2008 návrh změny Nařízení obce č.

           4/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                     místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi