Obsah

usnesení 8. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 1.3.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________8. schůze rady města konané dne 1.3. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

   I.           BERE NA VĚDOMÍ :

 

8/  1 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 21.2. 2007.

8/  2 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní ze dne 29.1. a 12.2. 2007.

8/  3 Splnění úkolu rady města č. 4/36 a 7/34.

 

 II.           ROZHODUJE :

 

8/  4 O realizaci prací části I. etapy regenerace panelového sídliště v tomto rozsahu:

        - parkovací plochy na nám.17. listopadu                                     1 621 537,- Kč

        - autobusové zálivy a zastávky na nám. 17. listopadu                 1 379 788,- Kč

        - oprava asfaltové komunikace na nám. 17. listopadu (800 m2)     699 503,- Kč

        - parkovací plocha proti Handicapservis                                         272 469,- Kč

        - parkovací plocha nám. 17. listopadu proti čp. 1301 – 1303         420 772,- Kč

        - parkovací plocha Studentská proti č.p. 1257 – 1258                    431 580,- Kč

        - parkovací plocha Karla Čapka proti č.p. 1061 – 1064                  554 351,- Kč

        - oprava chodníku Studentská proti č.p. 1240 – 1258 (460 m2)      460 000,- Kč

        - oprava chodníku Studentská u restaurace proti č.p. 1241 – 1257

           (160 m2)                                                                                        160 000,- Kč

 

III.           VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

8/  5 Na pronájem technologie kotelny a nebytových prostor kotelny v objektu technické vybavenosti

        bez č.p. na pozemku st.p.č. 2191/4 v k.ú. Přelouč za roční nájemné ve výši 50 000,- Kč.

 

 

IV.           ZAMÍTÁ :

 

8/  6   Žádost sl. T.P. o finanční příspěvek na výživu asistenčního psa (je řešeno poskytnutím státního příspěvku na péči).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                              místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: