Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 82. schůze rady města konané

dne 9.1.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
82. schůze rady města konané dne 9.1.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

82/ 1 Informaci vedoucího odboru SMI MěÚ o technické a finanční náročnosti rekonstrukce objektů čp. 25, 26 a 27 v Přelouči.
82/ 2 Splnění úkolu rady města č. 72/12.
82/ 3 Oznámení o úrazu,ke kterému došlo 9.12.2005 na Masarykově nám. v Přelouči.
82/ 4 Zprávu PhDr. Františka Šebka, ředitele Východočeského muzea v Pardubicích, k problematice vytřídění muzejních sbírek města.

II. SCHVALUJE :

82/ 5 Za předpokladu schválení zastupitelstvem města změnu závazného ukazatele – zvýšení průměrného přepočteného stavu pracovníků organizace Technické služby města Přelouče na rok 2006 – o 0,8 (správce sportoviště), z 26,8 na hodnotu 27,6.
82/ 6 Za předpokladu schválení zastupitelstvem města změnu závazného ukazatele – limit mzdových prostředků pro Technické služby města Přelouče na rok 2006 – o 160 000 Kč na hodnotu 4 120 000 Kč.
82/ 7 Rozsah prací zajišťovaných organizací Technické služby města Přelouče v rámci správy a údržby sportoviště města Přelouče (viz příloha č. 1).
82/ 8 Prodloužení nájemní smlovy p. J.S. na dobu určitou od 1.2. 2006 do 31.1. 2007.
82/ 9 Použití znaku města Přelouče na internetových stránkách firmy Maxprogres, s.r.o. Brno.
82/10 Finanční příspěvky z fondu rady města:
- 20 000 Kč Klubu rodáků města Přelouče na činnost v roce 2006,
- 17 000 Kč Svazu diabetiků Přelouč na činnost v roce 2006.
82/11 Finanční příspěvek ze sportovního fondu města ve výši 10 000 Kč pro HC Přelouč.

III. SOUHLASÍ :

82/12 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520 z pí. P.G. na p. P.G. včetně práva nájmu k bytu
82/13 Se zpětvzetím žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu p. PD., při soudním jednání dne 12.1. 2006 u Okresního soudu v Pardubicích, avšak jen pod podmínkou, že dotyčný uhradí dlužné nájemné vyčíslené ke dni 30.11. 2005 v částce 35 525,- Kč náklady soudních řízení v celkové částce 19 236,- Kč poplatky z prodlení dle č.j. Ro 1019/2001 a Ro 984/98-13 v celkové částce 47 766,- Kč a poplatek z prodlení z dlužných nájmů a vyúčtování v období dubna 2003 až října 2005 vyčíslený ke dni 10.1. 2006 v částce 44 220,- Kč, celkem tedy k 10.1. 2006 částku 146 747,- Kč.

Při neuhrazení této částky trvá rada na podané žalobě a navrhuje soudu přivolit k výpovědi z nájmu výše uvedeného dlužníka.

IV. DELEGUJE :

82/14 Do komise ustanovenou ředitelem Technických služeb města Přelouče v rámci výběrového řízení na funkci správce sportoviště tyto zástupce města : Mgr. Rambouska Vlastimila a Jaroslava Paďoura.

V. DOPORUČUJE :

82/15 Zastupitelstvu města Přelouč převod finanční částky ve výši 256 000 Kč z rozpočtu města určené na správu sportovišť na rok 2006 do rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče jako zvýšení provozní dotace.

VI. STANOVÍ :

82/16 Měsíční nájemné v bytech přidělovaných městem Přelouč v bytových domech v ul. Jana Dítěte č.p. 1562, č.p. 1563 a č.p. 1564 – 1568 na 48,-Kč/m2/měsíc.

VII. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

82/ 17 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 v sudých týdnech vždy ve středu v době od 9.00 do 13.00 hod.

VIII. UKLÁDÁ :

82/18 Řediteli Technických služeb města Přelouče organizačně zajistit a realizovat od 1.3. 2006 správu a údržbu areálu sportoviště města Přelouče ve stanoveném rozsahu v rámci hlavní činnosti organizace.
82/19 Vedoucímu odboru SMI MěÚ upravit smlouvy o výpůjčce jednotlivých subjektů působících na sportovišti v ustanoveních o rozsahu práv a povinností k majetku ve výpůjčce a omezení užívání, resp. vyčlenění prostorů v objektech pro činnost správy sportoviště (denní místnost, sklad nářadí, materiálu, mechanizace, užívání sociálního zařízení atd.) v termínu do 31.3. 2006.
82/20 Jiřině Dlaskové zajistit zpracování analýzy současného stavu sbírek a depozitářů Městského muzea Přelouč v termínu do 31.10. 2006.

IX. RUŠÍ :

82/21 Usnesení rady města č. 78/30.

X. POSTUPUJE :

82/22 Kulturním službám města Přelouče žádost Autoškoly Peml Pavel o zorganizování besedy s občany města.

XI. ZAMÍTÁ :

82/23 Nabídku firmy Faster OK, s.r.o. Chrudim na reprezentační grafické listy pro město Přelouč.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi