Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 82. schůze rady města konané

dne 9.1.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
82. schůze rady města konané dne 9.1.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

82/ 1 Informaci vedoucího odboru SMI MěÚ o technické a finanční náročnosti rekonstrukce objektů čp. 25, 26 a 27 v Přelouči.
82/ 2 Splnění úkolu rady města č. 72/12.
82/ 3 Oznámení o úrazu,ke kterému došlo 9.12.2005 na Masarykově nám. v Přelouči.
82/ 4 Zprávu PhDr. Františka Šebka, ředitele Východočeského muzea v Pardubicích, k problematice vytřídění muzejních sbírek města.

II. SCHVALUJE :

82/ 5 Za předpokladu schválení zastupitelstvem města změnu závazného ukazatele – zvýšení průměrného přepočteného stavu pracovníků organizace Technické služby města Přelouče na rok 2006 – o 0,8 (správce sportoviště), z 26,8 na hodnotu 27,6.
82/ 6 Za předpokladu schválení zastupitelstvem města změnu závazného ukazatele – limit mzdových prostředků pro Technické služby města Přelouče na rok 2006 – o 160 000 Kč na hodnotu 4 120 000 Kč.
82/ 7 Rozsah prací zajišťovaných organizací Technické služby města Přelouče v rámci správy a údržby sportoviště města Přelouče (viz příloha č. 1).
82/ 8 Prodloužení nájemní smlovy p. J.S. na dobu určitou od 1.2. 2006 do 31.1. 2007.
82/ 9 Použití znaku města Přelouče na internetových stránkách firmy Maxprogres, s.r.o. Brno.
82/10 Finanční příspěvky z fondu rady města:
- 20 000 Kč Klubu rodáků města Přelouče na činnost v roce 2006,
- 17 000 Kč Svazu diabetiků Přelouč na činnost v roce 2006.
82/11 Finanční příspěvek ze sportovního fondu města ve výši 10 000 Kč pro HC Přelouč.

III. SOUHLASÍ :

82/12 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520 z pí. P.G. na p. P.G. včetně práva nájmu k bytu
82/13 Se zpětvzetím žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu p. PD., při soudním jednání dne 12.1. 2006 u Okresního soudu v Pardubicích, avšak jen pod podmínkou, že dotyčný uhradí dlužné nájemné vyčíslené ke dni 30.11. 2005 v částce 35 525,- Kč náklady soudních řízení v celkové částce 19 236,- Kč poplatky z prodlení dle č.j. Ro 1019/2001 a Ro 984/98-13 v celkové částce 47 766,- Kč a poplatek z prodlení z dlužných nájmů a vyúčtování v období dubna 2003 až října 2005 vyčíslený ke dni 10.1. 2006 v částce 44 220,- Kč, celkem tedy k 10.1. 2006 částku 146 747,- Kč.

Při neuhrazení této částky trvá rada na podané žalobě a navrhuje soudu přivolit k výpovědi z nájmu výše uvedeného dlužníka.

IV. DELEGUJE :

82/14 Do komise ustanovenou ředitelem Technických služeb města Přelouče v rámci výběrového řízení na funkci správce sportoviště tyto zástupce města : Mgr. Rambouska Vlastimila a Jaroslava Paďoura.

V. DOPORUČUJE :

82/15 Zastupitelstvu města Přelouč převod finanční částky ve výši 256 000 Kč z rozpočtu města určené na správu sportovišť na rok 2006 do rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče jako zvýšení provozní dotace.

VI. STANOVÍ :

82/16 Měsíční nájemné v bytech přidělovaných městem Přelouč v bytových domech v ul. Jana Dítěte č.p. 1562, č.p. 1563 a č.p. 1564 – 1568 na 48,-Kč/m2/měsíc.

VII. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

82/ 17 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 v sudých týdnech vždy ve středu v době od 9.00 do 13.00 hod.

VIII. UKLÁDÁ :

82/18 Řediteli Technických služeb města Přelouče organizačně zajistit a realizovat od 1.3. 2006 správu a údržbu areálu sportoviště města Přelouče ve stanoveném rozsahu v rámci hlavní činnosti organizace.
82/19 Vedoucímu odboru SMI MěÚ upravit smlouvy o výpůjčce jednotlivých subjektů působících na sportovišti v ustanoveních o rozsahu práv a povinností k majetku ve výpůjčce a omezení užívání, resp. vyčlenění prostorů v objektech pro činnost správy sportoviště (denní místnost, sklad nářadí, materiálu, mechanizace, užívání sociálního zařízení atd.) v termínu do 31.3. 2006.
82/20 Jiřině Dlaskové zajistit zpracování analýzy současného stavu sbírek a depozitářů Městského muzea Přelouč v termínu do 31.10. 2006.

IX. RUŠÍ :

82/21 Usnesení rady města č. 78/30.

X. POSTUPUJE :

82/22 Kulturním službám města Přelouče žádost Autoškoly Peml Pavel o zorganizování besedy s občany města.

XI. ZAMÍTÁ :

82/23 Nabídku firmy Faster OK, s.r.o. Chrudim na reprezentační grafické listy pro město Přelouč.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi