Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro občany

 

Pro všechny zájemce o informace k řešení životních situací jsou k dispozici ve stejnoměnné podsložce. K težkým životním situacím, pro radu a případnou pomoc naleznete pár důležitých odkazů - Ostatní odkazy - pomoc a poradenství. A přímo v Přelouči doporučujeme Kde najít pomoc v Přelouči.

Potřebujete zajistit potřebnou péči pro blízkou osobu, najít bydlení nebo pomoc při řešení dalších sociálních situacích. Informace najdete v odkazu Odboru sociálním a v odkazu na Pečovatelskou službu Přelouč.

Kde hledat svého lékaře zase v odkazu - Zdravotnictví.

Otevírací doba sběrného dvora a informace ke třídění odpadu jsou k dispozici v Provozní doba Sběrného dvora SOP a v sekci Odbor životního prostředí - dokumenty.

Obvodní oddělení Policie Přelouč

 

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

 

 

 • (odkazy na samostatný web v novém okně)

 

Územní působnost Kontakty Poznej svého policistu Zpravodajství

 


Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Pomoc obětem kriminality
257 317 110 NONSTOP

 

Bezodkladná kombinovaná pomoc BKB obětem kriminality obsahuje:

 • poskytnutí právních informací
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství

Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

Více informací naleznete zde: Bílý kruh bezpečí  (samostatný web v novém okně)

 


DONA Linka

„Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí vůbec, přičemž je současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou.“

Schneider, H. J.

http://www.donalinka.cz/templates/images/header.jpg

 

 • specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
 • pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001
 • pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí
 • pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím
 • respektuje anonymitu klientů
 • respektuje požadavek diskrétnosti
 • garantuje vysoký standard služeb

Více informací naleznete zde: DONA linka  (samostatný web v novém okně)


Linka důvěry Ústí nad Orlicí se představuje

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

„Linka důvěry, dobrý den… „ první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Základním posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci prostřednictvím telefonické komunikace. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace.

Výhodou je rychlá a snadná dostupnost, anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného hovoru.

Zájemci o naši službu nám mohou zavolat na pevnou linku 465 52 42 52 fungující v nepřetržitém provozu, mohou využít volání prostřednictvím SKYPE, uživatelské jméno linka.duvery.uo v čase 9-21h každý den, poslední možností je napsat nám na e-mail: napis@linkaduveryuo.cz (v tomto případě garantujeme odpověď do 4 kalendářních dní).

Více informací naleznete zde: Linka důvěry Ústí nad Orlicí  nebo kliknutím na logo (samostatný web v novém okně)


SKP centrum o.p.s.

Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

skp centrum

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Na trhu sociálních služeb působíme od roku 1992. Tradice zavazuje.

Více informací naleznete zde: SKP Centrum  (samostatný web v novém okně)


HEWER - osobní asistence pro občany ORP Přelouč

www.osobniasistent.czTerénní službou osobní asistence se HEWER, z.s. zabývá již 18 let. Za tuto dobu členové realizačního týmu vytvořili stabilně fungující organizaci, která je aktuálně registrována v 7 krajích ČR.

 

 

Osobní asistence v podání Heweru má několik osobitých specifik. Službu poskytujeme:

 • nepřetržitě 24 hodin denně o víkendech i svátcích
 • všem potřebným. Mezi našimi klienty jsou zejména senioři, klienti s mentálním, tělesným i smyslovým znevýhodněním, dlouhodobě nemocní i lidé v rekonvalescenci po nehodě apod.;
 • co nejkomplexněji vč. péče sociálního terapeuta.

 

Službu dále poskytujeme:

 • klientům s vyšší váhou
 • klientům ve 3. a 4. stupni bezmoci, kteří vyžadují nepřetržitou péči nebo péči koordinovanou s domácí zdravotnickou péčí;
 • klientům, kteří potřebují jen drobnou pomoc
 • i mimo bydliště klientů – v nemocnicích, pobytových zařízeních sociálních služeb, na výletech či pobytech.

Kontakty:

Černokostelecká 2020/20, Praha 10, 100 00

tel.: 274 781 341,  email: info@hewer.org                                                                  

www.osobniasistent.cz

Vedoucí střediska Pardubického kraje: Hana Kačírková, 736 505 556, pardubicko@hewer.org Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice I.