Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Typ: ostatní
reg.č. CZ.1.06./ 2.1.00/22.09510

Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy 22, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předkládaný projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč s celkovými náklady ve výši 5 986 138,- Kč bude hrazen z 85% z evropských fondů.

Pro realizaci projektu bude využito technologické centrum, vybudované v rámci výzvy IOP č. 06 „Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností v obcích správního obvodu ORP“, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/06.06852 v letech 2011 – 2012. Technologické centrum, vybudované taktéž s pomocí finančních prostředků EU, poskytne architektonický základ pro provozování služeb projektu.

Na obecné úrovni je cílem projektu zefektivnit podporu výkonu veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti. Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím podrobného rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města, digitalizace datových zdrojů pořízením skenovací linky, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím centrálních firewallů a systému pro správu systémových a bezpečnostních logů, vytvoření rozhraní pro integraci nástroje eZAK s elektronickou spisovou službou a rozšíření technologického centra o nové servery pro vizualizaci a zálohování v záložní lokalitě při výpadku hlavní lokality.

Naplněním cílů projektu bude mj. zkvalitněna ochrana informačních technologií, eliminace bezpečnostních rizik a prevence škod vzniklých z kybernetických útoků, dále bude zkvalitněno propojení agendových systémů úřadu se základními registry a elektronickým systémem spisové služby, čímž se učiní významný pokrok na cestě k plné elektronizaci veřejné správy.

V současné době je ukončena fáze přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Předpokládané datum ukončení výběrového řízení je 31.3.2015. Následně proběhne do konce září roku 2015 realizace akce.

iop_logo


Vytvořeno: 20. 1. 2015
Poslední aktualizace: 2. 11. 2017 23:02