Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494 1

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494

Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a požádalo o dotaci na vybudování nového sportoviště. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve výši Kč 4 046 329,-. celý text

Rozvoj a obnova majetku města | 11. 6. 2021 | Autor: Lada Kubínová
Chodník ulice Kladenská, Přelouč 1

Chodník ulice Kladenská, Přelouč


Název projektu: Chodník ulice Kladenská, Přelouč
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012955

Datum zahájení: 15. 2. 2019
Datum ukončení: 30. 9. 2020

Popis
Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v části ulice Kladenská prostřednictvím rekonstrukce celý text

Granty a dotace | 11. 5. 2020 | Autor: Lada Kubínová
Revitalizace Račanského rybníku 3

Revitalizace Račanského rybníku

Název a číslo projektu: Revitalizace Račanského rybníku, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370
Předpokládaný termín ukončení projektu: říjen 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přiznána dotace v max. výši 2 091 472,69 Kč.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Cílem projektu je zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.
celý text

Granty a dotace | 19. 3. 2020 | Autor: Lada Kubínová
Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II"

V rámci projektu „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“ byly pořízeny nové svislé dopravní značky a učebna je nově vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení a dalšího příslušenství. Veškeré vybavení bylo pořízeno s využitím dotace Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 60 200,-.

celý text

Granty a dotace | 19. 11. 2019 | Autor: Lada Kubínová
#

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008599 celý text

Granty a dotace | 7. 1. 2019 | Autor:
MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593 celý text

Granty a dotace | 2. 1. 2019 | Autor:
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči 1

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393

Název projektu: Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 1

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510188
Název projektu: „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Chodníky v obci Lhota, Přelouč 1

Chodníky v obci Lhota, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510163
Název projektu: „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Cyklostezka Přelouč - Lhota 1

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Číslo projektu: ISPROFOND 5538510067
Název projektu: „Cyklostezka Přelouč - Lhota“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“ 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“

Program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“. celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Logo

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 přivítala v září 2018 své žáky v „novém kabátě“. Zejména přes letní prázdniny probíhaly na obou budovách ZŠ i uvnitř rozsáhlé stavební práce. celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Fond soudržnosti - logo

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357 celý text

Granty a dotace | 4. 6. 2018 | Autor:
Logo EFEKT

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Číslo dotace: 122D221008322 celý text

Granty a dotace | 4. 6. 2018 | Autor:
#

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Název a číslo projektu:
„5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936
Název a číslo navazujícího projektu:
„5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327
Název a číslo projektu:
5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938
Název a číslo navazujícího projektu:
5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328
celý text

Granty a dotace | 30. 5. 2018 | Autor:
Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč 1

Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510153 celý text

Granty a dotace | 1. 9. 2017 | Autor:
#

Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514 celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Ing. Lada Kubínová
#

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510 celý text

ostatní | 21. 9. 2015 | Autor:
#

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v MěÚ Přelouč“

CZ.1.04/4.1.01/89.00001 byl úspěšně realizován celý text

ostatní | 3. 2. 2015 | Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková
#

Konsolidace IT a nové služby TC obcí

reg.č. CZ.1.06./ 2.1.00/22.09510

Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy 22, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předkládaný projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč s celkovými náklady ve výši 5 986 138,- Kč bude hrazen z 85% z evropských fondů. celý text

ostatní | 20. 1. 2015 | Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková
#

Protipovodňová opatření města Přelouč

Číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/14.23504
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2015 celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor:
#

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19442
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2014 celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor:
#

Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19443
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2015 celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor:
#

Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510078 celý text

ostatní | 18. 12. 2014 | Autor:
#

ZPRÁVA O REALIZACI PROJETKU „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“ byl zahájen v únoru 2013, termín ukončení projektu je stanoven na 31.1.2015. celý text

ostatní | 23. 7. 2014 | Autor:
#

REKONSTRUKCE KOTELNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘELOUČ NA UČEBNU ZPRACOVÁNÍ A REPRODUKCE ZVUKU

V červnu 2014 byla slavnostně otevřena nová učebna zpracování a reprodukce zvuku v Základní umělecké škole Přelouč. celý text

ostatní | 25. 6. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE, PŘELOUČ

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.17903
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘELOUČ, KLADENSKÁ 1332

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/10.08202
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, K.H.MÁCHY 325

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.17902
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/2 – v rámci bezbariérových tras

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510067
Řídící orgán: Státní fond dopravní infrastruktury, www.sfdi.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední