Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Protipovodňová opatření města Přelouč II 1

Protipovodňová opatření města Přelouč II

Projekt zaměřený na správné posouzení povodňového nebezpečí, ochranu zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. celý text

Granty a dotace | 6. 12. 2022 | Autor: Lada Kubínová
„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“ 1

„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510249
Název projektu: „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu průtahem místní části Mělice. celý text

Granty a dotace | 5. 12. 2022 | Autor: Lada Kubínová
Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče. 1

Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče.

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 proběhlo předání nového automobilu ošetřovatelkám Pečovatelské služby našeho města. celý text

Granty a dotace | 16. 9. 2022 | Autor: Marcela Gryčová
logolink_MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP III v ORP Přelouč)

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. celý text

Granty a dotace | 18. 5. 2022 | Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM
logo

„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510230
Název projektu: „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl hlavně vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu podél silnice I/2. celý text

Granty a dotace | 16. 5. 2022 | Autor: Lada Kubínová
loga

Přelouč - revitalizace sídelní zeleně

Realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu spočívající v ošetření a výsadbě stromů, keřů a trvalek ve 4 lokalitách k. ú. Přelouč a v k. ú. Štěpánov u Přelouče. celý text

Granty a dotace | 22. 3. 2022 | Autor: Lada Kubínová
logo MMR

Rekonstrukce školní jídelny Přelouč

Současné zázemí kuchyně nesplňuje aktuální hygienické požadavky a vzhledem i k žádoucím energetickým úsporám město přistoupilo k celkové rekonstrukci budovy.
Prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR požádalo město o dotaci na zateplení celého objektu a provedení stavebních úprav. celý text

Granty a dotace | 14. 2. 2022 | Autor: Lada Kubínová
logo

Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v obci Přelouč místní části Lhota ve směru na Škudly. celý text

Granty a dotace | 9. 2. 2022 | Autor: Lada Kubínová
loga

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v ulici Přemyslova prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél místní komunikace odklánějící pěší dopravu od silnice I/2 a III/32211, jež jsou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně veřejného osvětlení. celý text

Granty a dotace | 22. 11. 2021 | Autor: Lada Kubínová
#

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III

V rámci projektu byl obnoven nejen povrch dopravního hřiště, ale i drobně upraveno stávající vodorovné dopravní značení. celý text

Granty a dotace | 18. 11. 2021 | Autor: Lada Kubínová
Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494 1

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494

Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a požádalo o dotaci na vybudování nového sportoviště. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve výši Kč 4 046 329,-. celý text

Rozvoj a obnova majetku města | 11. 6. 2021 | Autor: Lada Kubínová
Chodník ulice Kladenská, Přelouč 1

Chodník ulice Kladenská, Přelouč


Název projektu: Chodník ulice Kladenská, Přelouč
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012955

Datum zahájení: 15. 2. 2019
Datum ukončení: 30. 9. 2020

Popis
Projekt řeší zajištění bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél silnice III/32214. celý text

Granty a dotace | 11. 5. 2020 | Autor: Lada Kubínová
Revitalizace Račanského rybníku 3

Revitalizace Račanského rybníku

Název a číslo projektu: Revitalizace Račanského rybníku, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370
Předpokládaný termín ukončení projektu: říjen 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přiznána dotace v max. výši 2 091 472,69 Kč.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Cílem projektu je zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.
celý text

Granty a dotace | 19. 3. 2020 | Autor: Lada Kubínová
Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II"

V rámci projektu „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“ byly pořízeny nové svislé dopravní značky a učebna je nově vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení a dalšího příslušenství. Veškeré vybavení bylo pořízeno s využitím dotace Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 60 200,-.

celý text

Granty a dotace | 19. 11. 2019 | Autor: Lada Kubínová
#

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008599 celý text

Granty a dotace | 7. 1. 2019 | Autor:
MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593 celý text

Granty a dotace | 2. 1. 2019 | Autor:
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči 1

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393

Název projektu: Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 1

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510188
Název projektu: „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Chodníky v obci Lhota, Přelouč 1

Chodníky v obci Lhota, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510163
Název projektu: „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Cyklostezka Přelouč - Lhota 1

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Číslo projektu: ISPROFOND 5538510067
Název projektu: „Cyklostezka Přelouč - Lhota“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018
celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“ 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“

Program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“. celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Logo

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 přivítala v září 2018 své žáky v „novém kabátě“. Zejména přes letní prázdniny probíhaly na obou budovách ZŠ i uvnitř rozsáhlé stavební práce. celý text

Granty a dotace | 6. 11. 2018 | Autor:
Fond soudržnosti - logo

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357 celý text

Granty a dotace | 4. 6. 2018 | Autor:
Logo EFEKT

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Číslo dotace: 122D221008322 celý text

Granty a dotace | 4. 6. 2018 | Autor:
#

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Název a číslo projektu:
„5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936
Název a číslo navazujícího projektu:
„5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327
Název a číslo projektu:
5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938
Název a číslo navazujícího projektu:
5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328
celý text

Granty a dotace | 30. 5. 2018 | Autor:
Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč 1

Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510153 celý text

Granty a dotace | 1. 9. 2017 | Autor:
#

Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514 celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Ing. Lada Kubínová
#

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510 celý text

ostatní | 21. 9. 2015 | Autor:
#

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v MěÚ Přelouč“

CZ.1.04/4.1.01/89.00001 byl úspěšně realizován celý text

ostatní | 3. 2. 2015 | Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková
#

Konsolidace IT a nové služby TC obcí

reg.č. CZ.1.06./ 2.1.00/22.09510

Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy 22, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předkládaný projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč s celkovými náklady ve výši 5 986 138,- Kč bude hrazen z 85% z evropských fondů. celý text

ostatní | 20. 1. 2015 | Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková
první předchozí
ze 2
poslední