Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Objemný odpad na sběrný dvůr, ale...

Typ: Zprávy a aktuality
co je objemný odpad?

Vzhledem k tomu, že se vyskytly problémy při provozování sběrného dvora, jak ze strany občanů, tak ze strany jeho provozovatele, a zároveň došlo k nárůstu množství objemného odpadu ukládaného ve sběrném dvoře, přinášíme následující informace.

Ve sběrném dvoře mohou odpad odevzdávat po předložení občanského průkazu pouze občané Přelouče, resp. poplatníci místního poplatku z komunálního odpadu Přelouče, a to odpad, který byl občanem jakožto fyzickou osobou vyprodukovaný. Do sběrného dvora nesmí být přijímán odpad živnostenský, který má původ v činnosti podnikajících osob. Zde upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s novým zákonem o odpadech platným od 1.1.2021 v případě, že odpad vzniká při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Tedy že řemeslník, resp. firma, provádějící např. výměnu oken v rodinném domě občana, je původcem odpadu (stará okna, stavební suť, omítka apod.) a musí s ním naložit v souladu se zákonem o odpadech. Není tedy možné, aby takto vyměněná stará okna odvezl občan do sběrného dvora jako odpad objemný; jedná se o odpad stavební nikoliv o odpad komunální objemný.

Z výše uvedeného a z narůstajícího množství evidovaného objemného odpadu, je třeba ve sběrném dvoře důsledně rozlišovat, zda se jedná o objemný odpad či o odpad stavební.

Aby mohl být zajištěný řádný provoz sběrného dvora ke spokojenosti občanů i jeho provozovatele, aby nedocházelo k jeho zahlcování, k dlouhým čekacím dobám, žádáme občany, aby do sběrného dvora vozili z objemného odpadu jen odpad, který tomu svým charakterem odpovídá, např. tedy starý nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, staré lyže, snowboardy, sáně, matrace, kočárky, kola apod., ze sanitárního zřízení pouze to, co si sami v bytě vymění např. křídla dveří, umyvadla, WC mísy apod. Dále žádáme, aby občané v co největší možné míře komunální odpad třídili, k odkládání tříděného odpadu využívali co nejvíce kontejnery na stanovištích tříděného odpadu nebo zapůjčené barevné popelnice k rodinným domům, plastové lahve odkládali sešlápnuté   papírové krabice rozložené; na sběrný dvůr vezli např. papírový odpad opravdu jen takového rozměru, že se do kontejneru nevejde ani v rozložené podobě, plastový odpad velkého rozměru (např plastový stůl nebo židle) pokud možno destrukcí zmenšili na menší kusy apod.

 


Vytvořeno: 26. 5. 2021
Poslední aktualizace: 26. 5. 2021 13:57
Autor: Ing. Helena Klápová