Obsah

Všem básníkům

Typ: ostatní
Ve zkrácené verzi je tento článek v tištěném Roštu č. 11 s odkazem na web

VŠEM BÁSNÍKŮM!

 

Literární sdružení Vzdorospolek vyhlašuje soutěž

O českou báseň roku 2009

  

- ŠESTÝ ROČNÍK -

  

► uzávěrka sběru básní je na konci ledna 09 

 

         Vzácní veršotepci! Pro vás všechny, kdo pokoušíte básnickou Múzu, připravujeme rok co rok nevšední sbírku básní s názvem Pár střípků. Nechcete-li si nechat ujít příležitost ke zviditelnění své tvorby v ročence obohacené soutěží, posílejte v jazyce českém nanejvýš čtyři díla ročně, doposud nikde nezveřejněná (včetně internetu - osobní, literární stránky, apod.) v provedení a námětu naprosto volném.

         Jak jste si jistě stačili všimnout, tak básnictví nepatří mezi slovesný obor, jenž by dovedl přilákat více čtenářů. A proto je od prvopočátku (2003) naším cílem vzbudit u lidí větší přízeň k tomuto nejvyššímu slovesnému umění. Jak? Aby širší veřejnost měla pohnutku nahlédnout do sborníku s vašimi verši, udělujeme jí právo hlasovat. Během téměř celého roku lidé prostě a jednoduše vypíší na přiložený hlasovací lístek až pět básní, které je z ročenky osloví. Pro zajištění nestrannosti čtenářů při hlasování samozřejmě neotiskujeme jména básníků; to až zpětně v následujícím ročníku. Původce toho dílka, které na veřejnost zapůsobí nejvíce, získá od nás putovní Stříbrnou bulu, na jejímž podstavci bude na stříbrném štítku vyryto jeho jméno a název básně. Toť rovina VEŘEJNÁ.

         Ročenka samo sebou není nafukovací, vše se do ní nevejde. Obrátili jsme se proto na společnosti či úřady básnictvím se zabývající, aby vyčlenily své odborníky, kteří by nezávisle a samostatně oznámkovali v tzv. březnovém předkole vámi přihlášenou tvorbu - rovněž bez uvedení jmen původců. Na jejich podkladě se básně rozdělí na dva soubory: více a méně úspěšné. Ty více úspěšné dojdou k otištění. Krom toho vyplyne z jejich práce podrobné umístění všech básní, čili i ta pomyslně nejlepší z odborného hlediska. Její tvůrce dostane od nás putovní Zlatou bulu a též na jejím podstavci ulpí zlatý štítek s jeho jménem i názvem básně. Toť rovina ODBORNÁ.

         Po skončení hlasování čtenářů se vždy poslední dubnovou sobotu od druhé hodiny odpolední slavnostně odhalují soutěžní výsledky, které nikdo nebude dopředu znát. Skutečně nikdo. Ani vítězové. Aby soutěž byla napínavá pro všechny básníky až do konce, je zapotřebí osobní či zastupující účastiŠestý ročník se ukončí 24. dubna 2010 v divadelním sále novorenesanční Občanské záložny města Přelouče.

         Svou tvorbu s udáním své adresy, telefonu a ročníku narození, neb básnické klání je rozděleno do dvou skupin - do 30 a nad 30 let, posílejte nejpozději do konce ledna 2009 na: vzdorospolek@centrum.cz(předmět Stříbrná bula). Nemáte-li možnost přes „síť“ (internet), pak básně zasílejte strojopisem v jednom vyhotovení na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01, heslo Stříbrná bula. Další podrobnosti naleznete na našich stránkách: http://vzdorospolek.wz.cz.


Vytvořeno: 4. 11. 2008
Poslední aktualizace: 4. 11. 2008 00:00
Autor: