Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Přeloučský Rošt

Přeloučský měsíčník, který vychází pravidelně vždy začátkem měsíce.

Cena jednoho výtisku činí 10,- Kč

Co najdete v posledním vydání Přeloučského Roštu

 

Titulka

1. Pozvánka na akce KICMP

2. Rada města

3. Zprávy z radnice - aktuality 

4. Novinky z Městské knihovny Přelouč

5. Společenská rubrika 

6. Přeloučské školství

7. Zprávy z Domu dětí a mládeže Přelouč

8. Napsali nám SKAUTI, Charita Přelouč, TO OREL, Domov u fontány, Římskokatolická

    farnost, Úřad práce, KLAS, Městská policie Přelouč, dopravní specialista

9. Historie - článek M. Pešty - Proměny kostela sv. Jakuba v Přelouči od 60. let 19. století

    do první světévé války (2. část)

10. Historie - článek M. Danihelkové - Petr Zelenka řečený Grynaeus se narodil v Přelouči

11. Historie - článek M. Štěpánka - Ze života I. Štěpánka - 3. díl

12. Sport - HC Jestřábi Přelouč, Orel Přelouč - oddíl florbalu

13. Luštíme s Roštem - fotohádanka, doplňovačka, křížovka

14. Program kina 

 

Náklad je 1 000 kusů

Uzávěrka příspěvků je zveřejňovaná v každém čísle Roštu.

Sídlo redakce

Městský úřad

Československé armády 1665

535 33 Přelouč

 • Telefon: 466 094 103
 • Fax: 466 094 104

Organizační struktura

Šéfredaktor: Marcela Gryčová

Redakční rada:

 • Mgr. Matěj Pešta
 • Ladislava Hývlov

Externí dopisovatelé:

 • Mgr. Matěj Pešta (historie)
 • Marcela Danihelková (historie)
 • Martin Štěpánek (historie)
 • Michal Pleskot (sport)
 • Miroslav Kumstýř (sport)
 • Ředitelé a učitelé jednotlivých škol (školství)
 • Ředitelé a vedoucí zájmových spolků (zájmová činnost)

Grafická úprava a elektronická sazba:

 • Vladislav Kufa

Tiskárna

 • TNM PRINT s.r.o. Poděbrady

Schránka

Poštovní schránka na příspěvky do tohoto měsíčníku je umístěna na budově MěÚ Přelouč u vstupní dveří

E-mailová adresa: rost@mestoprelouc.cz