Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Přeloučský Rošt

Přeloučský měsíčník, který vychází pravidelně vždy začátkem měsíce.

Cena jednoho výtisku činí 10,- Kč

Co najdete v posledním vydání Přeloučského Roštu

Titulka

1. Kulturní a informační centrum města Přelouče vás zve

2. Zprávy z radnice - rada města, zastupitelstvo města

3. Zprávy z radnice - aktuality

4. Novinky v Městské knihovně Přelouč

5. Společenská rubrika - Vítání občánků, jubilanti, vzpomínky a výročí

6. Společenská rubrika - Setkání dříve narozených občanů Přelouče, vzpomínka na

    Ladislava Čermáka a přeloučského dentistu Bohuslava Štěpánka

7. Přeloučské školství

8.  Zprávy z Domu dětí a mládeže Přelouč, SKAUTI Přelouč

9. Napsali nám - Charita Přelouč, TO OREL Přelouč, Domov u fontány, Úřad práce, 

    Městská policie Přelouč, dopravní specialista 

10. Historie - článek M. Štěpánka - Máchova pouť krkonošská a snad i přeloučská - 2. díl

10. Historie - článek Drobné kamenné památky - Kříž ve Zdechovicích, fotohádanka

11. Historie - článek M. Pešty - Zlaté čepce a další součásti lidového kroje na Přeloučsku

12. Sport - Hokejbal, Basketbal

13. Luštíme s Roštem - doplňovačka a křížovka

14. Program kina

 

 

 

Náklad je 1 000 kusů

Uzávěrka příspěvků je zveřejňovaná v každém čísle Roštu.

Sídlo redakce

Městský úřad

Československé armády 1665

535 33 Přelouč

 • Telefon: 466 094 103
 • Fax: 466 094 104

Organizační struktura

Šéfredaktor: Marcela Gryčová

Redakční rada:

 • Mgr. Matěj Pešta
 • Ladislava Hývlov

Externí dopisovatelé:

 • Mgr. Matěj Pešta (historie)
 • Marcela Danihelková (historie)
 • Martin Štěpánek (historie)
 • Michal Pleskot (sport)
 • Miroslav Kumstýř (sport)
 • Ředitelé a učitelé jednotlivých škol (školství)
 • Ředitelé a vedoucí zájmových spolků (zájmová činnost)

Grafická úprava a elektronická sazba:

 • Vladislav Kufa

Tiskárna

 • TNM PRINT s.r.o. Poděbrady

Schránka

Poštovní schránka na příspěvky do tohoto měsíčníku je umístěna na budově MěÚ Přelouč u vstupní dveří

E-mailová adresa: rost@mestoprelouc.cz