Obsah

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Archiv 2014 informací zveřejněných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace o subjektech zajišťujících pro naši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

Odbor životního prostředí

doc240713_130724_633kb.pdf Staženo: 265x | 15.01.2014

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Odbor vnitřních věcí - oddělení dopravně správních agend

o01vnv_motorexpertsro_130429.pdf Staženo: 245x | 15.01.2014

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. žadatel: MOTOR expert s.r.o., se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 3, se sídlem provozovny 750 02 Přerov, ul. 9. května 2452 (areál STS), IČ: 25872761, DIČ: CZ25872761, zapsaná dne 12.1.2001 v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23823, zastoupená jednatelkou společnosti Ing. Irenou Kanovskou, tel: 603 276 131, e-mail. kanovska@motorexpert.cz

z01vnv_motorexpertsro_130429.pdf Staženo: 217x | 15.01.2014

Odpověď na žádost pana K. V. (17.4.2013)

Oddělení právní

odpověď na žádost pana k. v. (17.4.2013).zip Staženo: 150x | 15.01.2014

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: K. V.

24.4.2013 Žadatel k. v..txt Staženo: 199x | 15.01.2014

Odpověď na žádost pana K. V. (5.4.2013)

Oddělení právní

odpověď na žádost pana k. v..txt Staženo: 194x | 15.01.2014

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: K. V.

Žadatel k. v..txt Staženo: 186x | 15.01.2014

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Odpověď na žádost o poskytnutí informace Odbor správy majetku a infrastruktury

o02smi_zadost_rsp_04_02_2013.pdf Staženo: 148x | 15.01.2014

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

z02smi_zadost-o_informace_smi.pdf Staženo: 194x | 15.01.2014

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Odbor správy majetku a infrastruktury

o01smi_zadost_istav_25_01_2013.pdf Staženo: 209x | 15.01.2014

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: Business Media CZ, s. r. o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,

z01smi_zadost-2013.pdf Staženo: 149x | 15.01.2014

Stránka