Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

USNESENÍ VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

USNESENÍ VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 15. 2. 2024

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 15. 2. 2024

 

VIII./2/2024       Program zasedání

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. 

VIII./3/2023       Zpráva o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města.

VIII./4/2023       Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního 

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 2. 2024.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 7. 2. 2024.

VIII./5/2023       Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 6. 1. 2024.  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 1/2024 ze dne 14. 1. 2024.

VIII./6/2024       Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Přelouče na rok 2024 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 265 974 tis. kč a výdaje rozpočtu budou činit 338 216 tis. kč. Schodek rozpočtu ve výši 72 242 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

VIII./7/2024       Poskytování dotací nad 50 tis. Kč – návrh na vyhrazení pravomoci zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče

si pro rok 2024 vyhrazuje podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytování dotací z rozpočtu města nad 50 000,00 Kč a schvalovat veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí těchto dotací.

VIII./8/2024       Aktualizace pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Přelouče.

VIII./9/2024       Návrh na poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 170 000,00 Kč na zajištění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub Přelouč – na úhradu mzdových nákladů do 30% výše poskytované dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby Podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 520 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) náklady na údržbu a mzdové náklady na uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 450 000,00 Kč na dopravu k utkáním, rozhodčí, údržbu a opravy tribuny, hracích ploch, revize, na úhradu energií a svozu odpadu, na materiální vybavení, hygienické a čistící prostředky, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhradu nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhradu účetních služeb, část mzdy správce hřiště a vzdělávání trenérů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 250 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí, energie (elektřina, vodné a stočné), revize v budově, čistící a hygienické prostředky, zápasové a tréninkové potřeby (dresy, trenky, štulpny, přilby, hokejky, rukavice) a nájem ploch k zimní přípravě mládeže.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Orla jednotu Přelouč ve výši 300 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, licence a startovné v soutěžích, zdravotní službu, náborové materiály a nákup sportovního vybavení.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 65. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatelé, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro JUDO Přelouč z.s. ve výši 190 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem tělocvičen, sportovišť, tréninkové a sportovní vybavení, náborový materiál, startovné pro děti, kondiční příprava dětí, účetní služby a vzdělávání trenérů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 420 000,00 Kč na dopravu na turnaje dětí a mládeže, dopravu na zápasy žen a mužů, ubytování na soustředěních, pronájem tělocvičen, náklady na rozhodčí, sportovní vybavení hráčů a hráček, dětí a mládeže, hnojení, opravy a energie, klubové licence a licence hráčů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Domov u fontány ve výši 800 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních nákladů (mzdy a odvody zaměstnavatele) a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 400 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, cestovní náhrady a platby rozhodčím.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Péči o duševní zdraví, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče). Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města položka příspěvky schválené radou.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 170 000,00 Kč na zajištění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub Přelouč – na úhradu mzdových nákladů do 30% výše poskytované dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby Podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 520 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) náklady na údržbu a mzdové náklady na uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 450 000,00 Kč na dopravu k utkáním, rozhodčí, údržbu a opravy tribuny, hracích ploch, revize, na úhradu energií a svozu odpadu, na materiální vybavení, hygienické a čistící prostředky, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhradu nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhradu účetních služeb, část mzdy správce hřiště a vzdělávání trenérů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 250 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí, energie (elektřina, vodné a stočné), revize v budově, čistící a hygienické prostředky, zápasové a tréninkové potřeby (dresy, trenky, štulpny, přilby, hokejky, rukavice) a nájem ploch k zimní přípravě mládeže.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 300 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, licence a startovné v soutěžích, zdravotní službu, náborové materiály a nákup sportovního vybavení.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D07/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 65. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatelé, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a JUDO Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 190 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem tělocvičen, sportovišť, tréninkové a sportovní vybavení, náborový materiál, startovné pro děti, kondiční příprava dětí, účetní služby a vzdělávání trenérů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D09/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 420 000,00 Kč na dopravu na turnaje dětí a mládeže, dopravu na zápasy žen a mužů, ubytování na soustředěních, pronájem tělocvičen, náklady na rozhodčí, sportovní vybavení hráčů a hráček, dětí a mládeže, hnojení, opravy a energie, klubové licence a licence hráčů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č.10/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány na poskytnutí dotace ve výši 800 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních nákladů (mzdy a odvody zaměstnavatele) a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 400 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, cestovní náhrady a platby rozhodčím.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na poskytnutí dotace ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných a oponentních posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče). Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města položka příspěvky schválené radou.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče pověřuje

místostarostu města, Ing. Ivana Moravce, uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. D05/2024 mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč, IČO 60157402, Sportovní 1732, Přelouč. 

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. VIII./9/2024-XIV.-XXVI.

T: 15.03.2024

VIII./10/2024     Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby gravitační (tlakové) domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o bezúplatném převodu kanalizační přípojky vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Štěpánov v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace ve Štěpánově s převedením odpadních vod do Přelouče.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

že výstavbu kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov bude město Přelouč zajišťovat svým nákladem pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastnily (spoluvlastnily) k 1. 1. 2023 ve Štěpánově nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, případně měly k uvedenému datumu v nemovitosti trvalé bydliště osoby v příbuzenském stavu k vlastníku (spoluvlastníkům) nemovitosti.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče stanovuje

že vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí, tedy fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) ve Štěpánově nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, uhradí městu Přelouč za zajištění výstavby kanalizační přípojky k jejich nemovitosti částku 10 000,00 Kč při gravitační kanalizační přípojce a částku 40 000,00 Kč při tlakové kanalizační přípojce.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče pověřuje

radu města udělováním výjimek ze stanovených podmínek pro výstavbu kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov.

VIII./11/2024     Majetkové převody

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 1781/28 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.M.V., bytem Přelouč, za cenu 5 445,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 24/01, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.V., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1781/28 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VIII./11/2024-II.

T: 15. 3. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 1781/29 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.P.M., bytem Břehy, za cenu 5 445,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 24/02, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.M., bytem Břehy, na prodej pozemku p.č. 1781/29 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VIII./11/2024-V.

T: 15. 3. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

budoucí prodej dvou částí pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč, každé o výměře cca 14 m2, za cenu dle znaleckého posudku, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pozemky budou využity pro výstavbu trafostanic v lokalitě Na Hodinářce.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. SOBSK/5018/2023; IV-12-2027645, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a. s., na prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. SOBSK/5018/2023; IV-12-2027628, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a. s., na prodej části pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě dle usnesení VIII./11/2024-IX.

T: 15. 3. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

dohodu o uznání vlastnického práva, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. V.D., bytem Chýně, jejímž předmětem je uznání vlastnického práva Ing. V.D. k pozemkům p.č. 1286/2 a p.č. 1936/2 v k.ú. Přelouč ve výši podílu 2/3.  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o uznání vlastnického práva dle usnesení č. VIII./11/2024-XI.

T: 15. 1. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče přijímá

nabídku p.R.P., bytem Praha – Klánovice, na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2, vše v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města.

VIII./12/2024     Petice „Kulturní centrum“

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

petici „za stavbu městského multifunkčního kulturního centra s knihovnou na Masarykově náměstí v Přelouči“.

VIII./13/2024     Výplata odměn členům výborů za rok 2023

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

výplatu odměn za rok 2023 členům Finančního výboru, Kontrolního výboru, Majetkového výboru, Osadního výboru Mělice, Osadního výboru Klenovka a Osadního výboru Lohenice dle předložených návrhů.

VIII./14/2024     Stanovení výše odměn členům zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče stanovuje

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši 10 300,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh výkonu funkcí člena rady města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 15 500,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh funkcí člena zastupitelstva města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 7 700,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města (bez dalších funkcí) ve výši 2 500,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje

měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise/výboru ve výši 4 600,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje,

že v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, při souběhu více funkcí může být neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.

 1. Zastupitelstvo města stanovuje

postup při výplatě odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva takto:

 • odměna za výkon funkce člena komise a výboru bude vyplácena 1 x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru
 • o konkrétní výše odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise rady města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise
 • návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru.

VIII./15/2024     Pověření člena zastupitelstva k oddávání

 1. Zastupitelstvo města Přelouče pověřuje

Mgr. Petra Veselého přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

VIII./16/2024     Změna kompetencí uvolněných členů zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ruší

usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města Přelouče č. 11/2022-I. ze dne 20. 10. 2022 (svěření úkolů místostarostovi).

 1. Zastupitelstvo města Přelouče svěřuje

místostarostovi Ing. Ivanu Moravcovi plnění úkolů v oblasti předškolního (MŠ) a školního (ZŠ, ZUŠ, DDM) vzdělávání, školní jídelny, kultury (KICMP, MK) a sportu.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče svěřuje

plnění úkolů v oblasti Technických služeb města Přelouče starostovi města p. Martinu Šmídovi.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 19. 2. 2024 12:49
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2024 12:51
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi