Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

USNESENÍ ustavujícího zasedání zastupitelstva města

USNESENÍ ustavujícího zasedání zastupitelstva města  1

konané dne 20. 10. 2022

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

ustavujícího zasedání zastupitelstva města konané dne 20. 10. 2022

 


 

2/2022                  Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program ustavujícího zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.

3/2022                  Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Přelouče

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče ve znění dle předloženého návrhu.

4/2022                  Určení počtu místostarostů

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje,

že na volební období 2022–2026 bude zvolen jeden místostarosta, který bude v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupovat starostu.

5/2022      Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že členové zastupitelstva města budou uvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty.

6/2022     Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů finančního, kontrolního a majetkového

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje,

že starosta, místostarosta, členové rady města, předsedové výborů finančního, kontrolního a majetkového budou zvoleni tajnou volbou.

a)      Schválení volebního řádu

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Volební řád pro tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů finančního, kontrolního a majetkového ve znění dle předloženého návrhu.

b)      Volba členů volební komise

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

p. Luďka Nováka, pana Martina Macháčka, pana Vlastimila Němce, Ing. Filipa Vysloužila Ph.D. členy volební komise pro tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů finančního, kontrolního a majetkového.

7/2022                  Volba starosty

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

starostou města Přelouče pana Martina Šmída.

8/2022                  Volba místostarosty

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

místostarostou města Přelouče Ing. Ivana Moravce.

9/2022                  Stanovení počtu členů rady

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví,

že ve volebním období 2022–2026 bude radu města Přelouče tvořit 7 členů.

10/2022               Volba členů rady města Přelouče

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem Rady města Přelouče Bc. Irenu Burešovou, Mgr. Lubora Pacáka, Mgr. Matěje Peštu, pana Víta Priessnitze, pana Martina Židka.

11/2022               Svěření úkolů místostarostovi

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče svěřuje

místostarostovi Ing. Ivanovi Moravcovi plnění úkolů v oblasti předškolního (MŠ) a školního (ZŠ, ZUŠ, DDM) vzdělávání, kultury (KICMP, MK), sportu a Technických služeb města Přelouče.

12/2022               Zřízení výborů zastupitelstva města a určení počtu jejich členů

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje

výbor finanční, kontrolní a majetkový.

      II.            Zastupitelstvo města stanoví,

že každý z výborů finančního, kontrolního a majetkového bude mít 7 členů.

13/2022               Volba předsedy finančního výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Kuchyňku.

14/2022               Volba dalších členů finančního výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem finančního výboru pana Aleše Koubu, Ing. Milana Koženého, paní Lucii Macháčkovou, Ing. Milana Pavlase, Ing. Milana Prokopa a Stanislava Zieglera.

15/2022               Volba předsedy kontrolního výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Nedbala.

16/2022               Volba dalších členů kontrolního výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem kontrolní výboru pana Aleše Horycha, Mgr. Milana Knížka, Ing. Miroslava Kumstýře, pana Jaromíra Krause, pana Martina Macháčka a Mgr. Miloše Půlpána.

 17/2022               Volba předsedy majetkového výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou majetkového výboru Mgr. Ivana Vrágu.

18/2022               Volba dalších členů majetkového výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem majetkového výboru paní Ivanu Černíkovou, Mgr. Matěje Havrdu, Ing. Martina Moravce, pana Petra Nedělku, paní Šárku Pleskotovou a paní Lýdii Válkovou.

19/2022               Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši 8 400,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 20. 10. 2022.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 12 600,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem zvolení do funkce.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy komise/výboru ve výši 6 300,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem zvolení do funkce.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva (bez dalších funkcí) ve výši 2 100,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 20. 10. 2022.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy komise/výboru ve výši 4 200,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem jejich zvolení do funkce.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče v souladu

s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoví, že při souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví

postup při výplatě odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva takto:

-          výše odměny za výkon funkce člena komise a výboru bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku.

-          o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru.

-          o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise.

-          návrhy výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru.

-          limitní částka určená k přerozdělení mezi členy komise/výboru bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 7 200,00 Kč/rok/člen v případě komise SPOZ, nebo částky 3 600,00 Kč/rok/člen v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

20/2022               Delegování zástupců města a jednání valných hromad s majetkovou účastí města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče deleguje

na jednání valných hromad s majetkovou účastí města za město Přelouč starostu pana Martina Šmída, který bude město zastupovat na jednání valných hromad společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Přístav Pardubice, a.s. a Hydrolabe s.r.o.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče deleguje

místostarostu města Ing. Ivana Moravce jako zástupce města na jednání valných hromad Honebních společenstev Přelouč, Řečany nad Labem, Jankovice, Břehy – Lohenice, Semín, Valy, Lipoltice, Choltice – Veselí – Jedousov a Živanice.

 

 

Martin Š M Í D                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

 

Datum vložení: 21. 10. 2022 13:46
Datum poslední aktualizace: 21. 10. 2022 13:57
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi