Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 17. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 17. 9. 2020

 

XII./1/2020         Program zasedání

        I.            Zastupitelovo města schvaluje

navržený program XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod číslo 9 navrženého programu bude projednán jako bod č. 2.

XII./2/2020         Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“

        I.            Zastupitelstvo města vyjadřuje

zásadní nesouhlas se záměrem realizace stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“.

XII./3/2020         Zpráva o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. Zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města.

XII./4/2020         Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 8. 9. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 9. 9. 2020.

XII./5/2020         Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

        I.            Zastupitelovo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu z jednání č. 12/2020 ze dne 12. 7. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 2. 8. 2020.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 4/2020 ze dne 19. 6. 2020.

XII./6/2020         Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1453/9 o výměře 130 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/3 v k.ú. Přelouč, panu J.S., Přelouč, za cenu 27 300,- Kč.

       II.            Zastupitelstvo města schvaluje

J.S., Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1453/9 v k.ú. Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-II.

T: 15. 10. 2020

    IV.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2, z vlastnictví paní M.S., bytem, Přelouč, za cenu 280,- Kč/m2.

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/26, uzavíranou mezi paní M.S., bytem, Přelouč, a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-V.

T: 15. 10. 2020

  VII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2, z vlastnictví Ing. L.P., bytem, Hradec Králové, za cenu 280,- Kč/m2.

VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/29, uzavíranou mezi Ing. L.P.,bytem Hradec Králové a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč.

    IX.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-VIII.

T: 15. 10. 2020

      X.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 489/6 v k.ú. Přelouč o výměře 120 m2, z vlastnictví společnosti ELFIM, spol. s r.o., Hradecká 1431, Přelouč, IČ 48453940, za cenu 280,- Kč/m2.

    XI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/27, uzavíranou mezi společností ELFIM, spol. s r.o., Hradecká 1431, Přelouč, IČ 481 53 940, a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 489/6 v k.ú. Přelouč.

  XII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-XI.

T: 15. 10. 2020

XIII.            Zastupitelstvo města zamítá

žádost paní I.S., bytem  Svitavy o odkoupení části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

XII./7/2020         Žádost o propachtování pozemku

        I.            Zastupitelstvo města zamítá

žádost pana J.M., bytem  Přelouč o propachtování spoluvlastnického podílu 8/21 na pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

XII./8/2020         Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 234 546 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 260 660 tis. kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 114 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XII./9/2020         „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

XII./10/2020       Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID – 19, uzavíranou mezi Městem Přelouč, Městem Pardubice a Městem Holice.

XII./11/2020       Návrh aktualizace zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč s účinností od 17. 9. 2020.

XII./12/2020       Darovací smlouva ATELIÉR JOSEF, Přelouč

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 20/25, uzavíranou mezi Josefem Dvořáčkem, ATELIÉR JOSEF, Pražská 18, Přelouč IČO 68237219 a městem Přelouč, na převod busty Antonína Švehly do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XII./12/2020-I.

T: 15. 10. 2020

XII./13/2020       Žádost o dotaci z rozpočtu města nad 50 tis. Kč

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na úhradu energií, vybavení kluboven nábytkem, pořízení stanů a kuchyňských kamen.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na úhradu energií, vybavení kluboven nábytkem, pořízení stanů a kuchyňských kamen.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D40/2020 dle usnesení č. XII./13/2020-II.

T: 10. 10. 2020

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 24. 9. 2020 13:19
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 8:59
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi