Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konané dne 21. 4. 2016

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 21. 4. 2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy osadních výborů Mělice, Lohenice a Klenovka, poskytnutí dotace Domovu u fontány Přelouč, darovací smlouvu na dar pro sbormistra sboru J. B. Foerster, rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2016, majetkové převody, zřízení věcného břemene, dražbu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota, vklad infrastrukturního majetku – nepeněžitý vklad do obchodní společnosti VaK Pardubice a.s., změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Smetanova, DDM a MŠ Za Fontánou, odvolání a volbu členů a předsedy  Osadního výboru Klenovka, delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Pardubice a.s. a Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2015.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a  IX. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 12. 4. 2016.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 18. 4. 2016.
 4. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 27. 2. 2016.
 5. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 10. 3. 2016.
 6. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 4. 3. 2016, 1. 4. 2016 a 15. 4. 2016.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

 1. Navržený program IX. zasedání  Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Darovací smlouvu na finanční dar sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru Foerster.
 3. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 151.871 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 169.675 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 17.804 tis. Kč bude pokryt financemi  uspořenými v minulých letech.
 4. Záměr na prodej pozemku p.č. 1417/138 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Ing. P. a V. Ž., bytem, Přelouč, za cenu minimálně 15 640,- Kč.
 5. Odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 100 o výměře 60 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. A. D., bytem Rosice, za cenu 3 750,- Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 16/10, uzavřenou mezi p. A. D., bytem Rosice a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 100 v k.ú. Přelouč.
 7. Odkoupení pozemku p.č. 2187/8 o výměře 43 m2 z vlastnictví p.V. L., bytem Přelouč a p. S. B., bytem Chvaletice, za cenu 10 750,- Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 16/24, uzavřenou mezi p. V. L., bytem Přelouč a p.S.B., bytem Chvaletice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2187/8 v k.ú. Přelouč.
 9. Odkoupení pozemku p.č. 2292/2 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 2292 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. D., bytem Přelouč, za cenu 250,- Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 16/21, uzavřenou mezi p.J. D., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2292/2 v k.ú. Přelouč.
 11. Odkoupení pozemku p.č. 893/7 o výměře 24 m2, odděleného z pozemku p.č. 893/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. D., bytem Přelouč a p.J. D., bytem Přelouč, za cenu 6 000,- Kč.
 12. Kupní smlouvu č. 16/22, uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč, p. J. D., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 893/7 v k.ú. Přelouč.
 13. Odkoupení pozemků p.č. 2353 o výměře 63 m2 a p.č. 2354 o výměře 32 m2, oddělených z pozemku p.č.st. 849/1 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 907/25 o výměře 112 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p.J. D., bytem Přelouč, Ing. Z. L., bytem Přelouč a p. L.V., bytem Stěžery, za cenu 51 750,- Kč.
 14. Kupní smlouvu č. 16/23, uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč, Ing. Z.L., bytem Přelouč, p.L. V., bytem Stěžery a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 2353, p.č. 2354 a p.č. 907/25, vše v k.ú. Přelouč.
 15. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Východočeskými energetickými závody, státní podnik v likvidaci, a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2012/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Přelouč.
 16. Odkoupení pozemku p.č. 751/25 o výměře 53 m2, odděleného z pozemku p.č. 751/9 v k.ú. Přelouč, pozemku p.č. 751/27 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 751/12, pozemku p.č. 758/9 o výměře 530 m2, odděleného z pozemku p.č. 758/4 a pozemku p.č. 1812/28 o výměře 47 m2, odděleného z pozemku p.č. 1812/10, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví pana V. S., bytem Sopřeč, za cenu 170 000,- Kč.
 17. Kupní smlouvu č. 16/07, uzavřenou mezi p. V. S., bytem Sopřeč  a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 751/25, p.č. 751/27, p.č. 758/9 a p.č. 1812/28, vše v  k.ú. Přelouč.
 18. Odkoupení pozemku p.č. 752/12 o výměře 327 m2, odděleného z pozemku p.č. 752/11 v k.ú. Přelouč, podílu 1/2 pozemku p.č. 753/7 o výměře 216 m2, odděleného z pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Přelouč a podílu 1/2  pozemku p.č. 1814/3 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1814/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. V. N., bytem Praha, za cenu 110 375,- Kč.
 19. Kupní smlouvu č. 16/16, uzavřenou mezi Ing. V. N. bytem Praha a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 752/12, podílu 1/2 pozemku p.č. 753/7 a podílu 1/2 pozemku p.č. 1814/3, vše v  k.ú. Přelouč.
 20. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 753/7 o výměře 216 m2, odděleného z pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Přelouč a podílu 1/2  pozemku p.č. 1814/3 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1814/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví PhDr. J. L., bytem Praha, za cenu 28 625,- Kč.
 21. Kupní smlouvu č. 16/15, uzavřenou mezi PhDr. J. L., bytem Praha a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 753/7 a podílu 1/2 pozemku p.č. 1814/3, oba v  k.ú. Přelouč.
 22. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/6 o výměře 153 m2, odděleného z pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví paní B. Ž., bytem Hořice, za cenu 13 426,- Kč.
 23. Kupní smlouvu č. 16/13, uzavřenou mezi paní B. Ž., bytem Hořice a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/6 v k.ú. Přelouč.
 24. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/6 o výměře 153 m2, odděleného z pozemku p.č. 1319/1 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. V. D., bytem Chýně, za cenu 13 426,- Kč.
 25.  Kupní smlouvu č. 16/19, uzavřenou mezi Ing. V. D., bytem Chýně a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/6 v k.ú. Přelouč.
 26. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, odděleného z pozemku p.č. 1321/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. J., bytem Přelouč, za cenu 1 404,- Kč.
 27. Kupní smlouvu č. 16/12, uzavřenou mezi p. M. J., bytem Přelouč, a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/2  pozemku p.č. 2301/8 v k.ú. Přelouč.
 28. Odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 549/3 o výměře 374 m2, odděleného z pozemku p.č. 549/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. J. P., paní M. P. st. a  p. M. P. ml., všichni bytem Kamenný Újezd, za cenu 32 820,- Kč.
 29. Kupní smlouvu č. 16/04, uzavřenou mezi p. J. P., paní M. P. st. a p.M. P. ml., všichni bytem Kamenný Újezd, na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 549/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 30. Odkoupení podílů 2/4 pozemků p.č. 1322 o výměře 426 m2 a p.č. 1326 o výměře 1 724 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.Z. M., bytem Zdechovice, za cenu   43 331,- Kč.
 31. Kupní smlouvu č. 16/14, uzavřenou mezi p. Z. M., bytem Zdechovice a městem Přelouč, na odkoupení podílů 2/4 pozemků p.č. 1322 a  p.č. 1326, oba v k.ú. Přelouč.
 32. Prohlášení o uznání vlastnictví pozemku, jehož předmětem je uznání vlastnického práva manželů M. a J.B., bytem Přelouč, k pozemku p.č. 4/32 v k.ú. Mělice.
 33. Prodej části pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 185 m2 panu P. K. bytem Přelouč, za cenu 360,- Kč/m2.
 34. Prodej části pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 45 m2 paní M. Ž., bytem Přelouč, za cenu 360,- Kč/m2.
 35. Prodej části pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 195 m2 paní K. Š., bytem Přelouč, za cenu 360,- Kč/m2.
 36. Prodej pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Klenovka o výměře 601 m2 manželům Ing. J. a O. J. bytem Praha, za cenu 131 121,- Kč.
 37. Kupní smlouvu č. 16/27 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. J. a O. J. bytem Praha  na prodej pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Klenovka.
 38. Prodej pozemků p.č.st. 256/3 o výměře 62 m2, p.č. 863/3 o výměře 85 m2, p.č. 1781/27 o výměře 295 m2 a p.č. 2323 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Přelouč, manželům P. a D. V., bytem, Přelouč, za cenu 206 000,- Kč.
 39. Kupní smlouvu č. 16/29 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi P. a D. V., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č.st. 256/3 o výměře 62 m2, p.č. 863/3 o výměře 85 m2, p.č. 1781/27 o výměře 295 m2 a p.č. 2323 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Přelouč.
 40. Směnu pozemku p.č.  4/39 o výměře 2 m2  v k.ú. Mělice ve vlastnictví pana L.V. bytem Přelouč, za pozemky p.č. 4/33 o výměře 19 m2, p.č. 4/34 o výměře 24 m2 a p.č. 4/35 o výměře 75 m2, vše v k.ú. Mělice, ve vlastnictví města Přelouče s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 41. Směnnou smlouvu č. 16/28 uzavřenou mezi městem Přelouč a panem L. V., bytem Přelouč, na směnu pozemku p.č. 4/39 v k.ú. Mělice, za pozemky p.č. 4/33, p.č. 4/34 a p.č. 4/35, vše v k.ú. Mělice.
 42. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností TERECO, společnost s ručením omezeným,  a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 289/3 v k.ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu osazení elektroměrového rozvaděče a připojovacího kabelu do zdiva budovy č.p. 863, která je součástí tohoto pozemku,  pro městský kamerový dohlížecí systém na Dukelském náměstí a přilehlých komunikacích, který bude budován v rámci přestupního terminálu.
 43. Změnu č. 3 zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice.
 44. Změnu č. 2 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice.
 45. Změnu č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice.
 46. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2015.

 

 1. ROZHODUJE :

 

 1. O poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 754.831 Kč Domovu u fontány, Libušina 1060, Přelouč na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních nákladů (mzdy a odvody zaměstnavatele) a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

 1. S účastí města Přelouč ve veřejné dražbě ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326 zapsaných na LV 1038 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
 2. S nabytím ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326 zapsaných na LV 1038 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve veřejné dražbě.
 3. S vkladem dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice,  jako s nepeněžitým vkladem v hodnotě dle znaleckého posudku:

 

 1. prodloužení vodovodního řadu Lohenice – vodovodní řad (pro č.p. 116),
 2. kanalizace Lohenice – výtlak splašků, IO 02 – gravitační kanalizace, IO 01 – čerpací stanice,
 3. sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 – vodovodní řad, a to formou uzavření smlouvy o upsání akcií.

 

 1. DELEGUJE :  

 

 1. P. místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 12. 5. 2016.

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

 1. Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení informatiky města Přelouč, zastupováním města při veřejné dražbě ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326 zapsaných na LV 1038 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, jako dražitele.

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

 1. Z funkce člena a předsedy Osadního výboru Klenovka p. Lukáše Zemana na vlastní žádost ke dni 1. 5. 2016.

 

 1. URČUJE :  

 

 1. S účinností od 1. 5. 2016 členem Osadního výboru Klenovka p.  Věru  Krutskou.

 

 1. VOLÍ :  

 

 1. S účinností od 1. 5. 2016 předsedou Osadního výboru Klenovka p. Michala Vachka.

 

 1. STANOVUJE :  

 

 1. Maximální cenu pro vydražení ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326 zapsaných na LV 1038 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, tj. činění podání ve veřejné dražbě do výše znaleckého posudku pro ocenění předmětných pozemků č. 08-09/2012, vypracovaného znalcem Ing. Martinem Boučkem.

 

 1. RUŠÍ :

 

 1. Usnesení XI. Zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2012, odst. II, bod 7), kterým byl schválen záměr města na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost manželů H. o odkup částí pozemků p.č. 152/4, p.č. 300/2 a p.č. 1891, vše v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 25. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 10. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi