Obsah

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 18.04.2013

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 4. 2013_____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska osadního výboru Lohenice a Mělice , majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 Požární řád města Přelouče a změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :  

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.

2)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 3. 4. 2013.

3)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 31. 3. 2013.

 

II.                SCHVALUJE :   

 

1)      Program XIX. zasedání zastupitelstva města s tím, že v bodě 3) programu se projedná zápis ze schůze osadního výboru Mělice a jako bod 6) se zařazuje projednání změny č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice.

2)      Záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu minimálně 9 000 000,- Kč:

stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2602, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, st.p.č. 2599 o výměře 825 m2, st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře 528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře 29 m2, st.p.č. 2605 o výměře 2 m2, p.p.č. 421/4 o výměře 11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2 a p.p.č. 1794/33 o výměře 235 m2.

3)      Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 Požární řád města Přelouče

4)      Změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice se sídlem Kladenská 1332, 535 01 Přelouč.

 

III.             RUŠÍ : 

 

1)      Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 13.10. 2011 odst. IV, bod 2) (vyhlášení záměru na prodej areálu bývalých kasáren za cenu min. 10 158 800,- Kč).

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

           starostka                                                                                    místostarosta

 

 


Vytvořeno: 20. 5. 2013
Poslední aktualizace: 20. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč