Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 13. 09. 2012

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

__________________  XIV. Zastupitelstva města Přelouče dne 13. 9. 2012___________________

 

Zastupitelstvo města projednalo zadání územního plánu Přelouč, zprávu o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2012, majetkové převody.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV.  zasedáním Zastupitelstva města  

 Přelouče.

 2)   Stanoviska výboru majetkového ze dne 10. 9. 2012.

 3)    Stanoviska výboru finančního ze dne 10. 9.  2012.

 4)    Zápis kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2012 o seznámení   s rozpočtem a provozem

         Jakub  klubu.

 5)   Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 14. 8. 2012.

 6)   Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 26. 8. 2012.

 7)   Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 11. 6. a 24. 8. 2012.

             8)   „Podklad pro návrh zadání územního plánu Přelouč“ zpracovaný   společností ATELIER  

                   T – plan, s.r.o., Praha 7.

 

II.          SCHVALUJE :  

 

1)      Program XIV. Zasedání zastupitelstva města Přelouče.

2)      Odprodej nebytové jednotky č. 1009/5 v domě č.p. 1008, č.p. 1009 v Přelouči včetně spoluvlastnického podílu 338/7111 na společných částech domu a na pozemcích st.p.č. 955 a st.p.č. 956 v k.ú. Přelouč Společenství pro dům Tyršova 1008, Smetanova 1009, Přelouč, IČ 27497267 za cenu 20 000,-Kč.

3)      Směnu pozemku p.p.č. 16/56 o výměře 9 m2 a pozemku p.p.č. 16/57 o výměře 17 m2 v k.ú. Klenovka z vlastnictví J. K. a L. J. za pozemek p.p.č. 16/55 o výměře 24 m2 a pozemku p.p.č. 226/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Klenovka ve vlastnictví města Přelouče. Směňované pozemky jsou nově vzniklé pozemky na základě geometrického plánu č. 138-1/2011 ze dne 25.1. 2011 potvrzeného ing. Františkem Ledvinou.

4)      Navýšení dotace TJ Sokol Přelouč z rozpočtu města v roce 2012 o částku 50 000,- Kč určenou na úhradu nákladů za energie.

5)      Výdaj ve výši 500 000,- Kč Technickým službám Přelouč jako účelově vázanou dotaci do investičního fondu organizace na pořízení silničního zametacího vozu v rámci žádosti o podporu ze SFŽP.

6)      Rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že příjmy   rozpočtu budou

                  činit 134 454 tis. Kč a výdaje budou činit 150 180 tis.  Kč. Schodek rozpočtu ve výši

                  15 726  tis. Kč bude pokryt financemi  z minulých let.

7)      Záměr města Přelouče na odprodej pozemků st.p.č. 1234 v k.ú. Přelouč   o výměře 13 m2   

za  cenu 4 030,- Kč, st.p.č. 1767 v k.ú. Přelouč o výměře  101 m2 za cenu 31 310,- Kč,  

st.p.č. 1887 v k.ú. Přelouč o výměře 57 m2 za cenu 17 670,- Kč, st.p.č. 2651 v k.ú. Přelouč  

o výměře 32 m2 (dle GP  č. 1208-20/2002 ze dne 15. 2. 2002 potvrzeného ing. M.  

Foltinským) za  cenu 9 920,- Kč a st.p.č. 1735 v k.ú. Přelouč o výměře 66 m2 (dle GP č.  1936-094/2012 ze dne 16. 8. 2012 potvrzeného ing. Markétou  Fenclovou) za cenu 20 460,- Kč společnosti ČEZ   Distribuce a.s., IČ 24729035.

8)       Odkoupení pozemku p.p.č. 581/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře  180 m2 za cenu 150,-   Kč/m2.

            9)    Kupní smlouvu č. 11/12 uzavřenou mezi pí. J. S.,  bytem Lohenice 54,

                   Přelouč a městem Přelouč  na odkoupení pozemku  p.p.č. 581/1 v k.ú. Lohenice u

                   Přelouče.

           10)   Kupní smlouvu č. 168648 uzavřenou mezi VČP Net, s.r.o. ,  IČ 27495949 a městem  

 Přelouč  na prodej plynovodní přípojky k nové  budově úřadu.

           11)   Bezúplatný převod ¼ pozemku p.p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč z vlastnictví České republiky  

                    do  vlastnictví města.

           12)   Smlouvu č. Rp H/PU/2006/2578 uzavřenou mezi Českou republikou –   Úřadem pro

                    zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč  o bezúplatném převodu ¼

                    pozemku p.p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.

           13)   Kupní smlouvu č. 12/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a  Společenstvím pro dům

                   Tyršova 1008, Smetanova 1009, Přelouč, IČ 27497267 na prodej nebytové jednotky č.

                   1009/5 v domě č.p. 1008,  č.p.  1009 v Přelouči včetně spoluvlastnického podílu 338/7111

                   na   společných  částech domu a na pozemcích st.p.č. 955 a st.p.č. 956 v k.ú.   Přelouč.

           14)   Směnnou smlouvu č. 13/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a J.   K.  

                    a  L. J., oba bytem Klenovka 72,  Přelouč na směnu pozemků p.p.č. 16/56

                    a   p.p.č. 16/57 za pozemky p.p.č.  16/55 a p.p.č. 226/4, vše v k.ú. Klenovka.

           15)   Smlouvu č. 14/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a J. K. a L. J.,

                   oba bytem Klenovka 72, Přelouč, která  řeší závazky vyplývající ze zástavní

                   smlouvy na směňované pozemky  p.p.č. 16/56 a p.p.č. 16/57 v k.ú. Klenovka.

           16)   Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi A.  J. a

                   K. J., oba bytem Smotlachova 939/3,   Kamým, 142 00 Praha 4 na

                   prodej budovy č.p. 243, pozemku st.p.č. 81,   pozemku p.p.č. 44/1 a pozemku p.p.č. 2318,  

                   vše  v k.ú. Přelouč.

 

III.       RUŠÍ :

 

         1)    Usnesení IV. zasedání zastupitelstva města ze dne 3. 4. 2003, odst. III, bod 11)   a

                 usnesení V. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. 5. 2003, odst. III, bod 14).

            2)    Usnesení IX. zasedání zastupitelstva města ze dne 15.12. 2011 pod bodem 3)  odst. V

                    (vyhlášení záměru prodeje nemovitosti č.p. 47 včetně všech příslušenství  a pozemků).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                      starostka                                                                                          místostarosta         

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi