Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 19.6.2008

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne  19. 6. 2008___________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, rozpočtová opatření III rozpočtu města pro rok 2008, pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny, podnět na schválení rozsahu změny č. 1 územního plánu Přelouč, majetkové převody, změnu termínu zahájení výstavby autobusového nádraží, přijetí závazku města ke směnné smlouvě.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, Mgr. Pacák, Mgr. Rambousek.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním

                                                       zastupitelstva města.

                                                   2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 16.6. 2008.

                                                   3) Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 11.6. 2008.

                                                   4) Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 6.5. a 3.6.

                                                        2008.

                                                   5) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 18.5. 2008 a 17.6. 2008.

                                                   6) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 6.6. 2008.

                                                   7) Zadání změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

                                                   8) Přímé zadání zpracování změny „Regulačního plánu Přelouč – 

                                                       Lipiny“ Ing. arch. B.

                                                   9) Zprávu o posouzení finanční náročnosti oprav sociálního zařízení

                                                       v kulturním domě Klenovka dle zápisu kontrolního výboru ze dne

                                                       16.4. 2008.

 

 III.     SCHVALUJE : 1) Program XI. zasedání zastupitelstva města.

                                       2) Rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že výdaje 

                                            budou činit  211 361 tis. Kč.

                                       3) Pořízení  změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

                                       4) Rozsah změny č. 1 územního plánu Přelouč tak, jak jsou specifikovány v

                                           příloze č. 1 „Územní plán Přelouč – rozsah změn I“ pod č. 1 až 9.                                         

                                       5) Nezařadit do změn č. 1 územního plánu Přelouč podněty specifikované

                                           dle předložené přílohy č. 1 pod č.  10.

                                       6) Termín zahájení akce „Autobusové nádraží Přelouč“ na 1.7. 2008.

                                       7) Odprodej pozemku p.p.č. 1964/7 o výměře 448 m2 v k.ú. Přelouč 

                                            společnosti  DOPOS Přelouč s.r.o. se sídlem Chrudimská 1577, Přelouč

                                            za cenu 112 000,- Kč.

                                       8) Odprodej pozemku p.p.č. 460/19 o výměře 218 m2 v k.ú. Přelouč společ-

                                            nosti SUMO s.r.o. se sídlem Pardubická 1400, Přelouč za cenu

                                            55 000,-  Kč.

                                       9) Odprodej budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2305, pozemek st.p.č. 2305

                                            o výměře 688 m2  a pozemek p.p.č. 448/18 o výměře 3 095 m2 v k.ú.

                                            Přelouč společnosti BISS, s.r.o. se sídlem Jaselská 597, Přelouč za cenu

                                            1 136 000,- Kč.

                                      10) Smluvní závazek směnné smlouvy uzavírané se spoluvlastníky pozemků

                                             p.č. 94/1 a 94/12 v k.ú. Přelouč o tom, že Město Přelouč po dobu 5ti let,

                                             tj. do 31.12. 2013 zachová zařazení směňovaného pozemku p.č. 917/24

                                             v k.ú. Přelouč o výměře 15 000 m2 v územním plánu v ploše výroby neru-

                                             šivé, resp.  při projednávané změně zachová využití obdobného charakteru

                                             plochy stanoveného v obecně závazné vyhlášce č. 1/2006 pro tuto plochu.

                                             Tento závazek města trvá  po dobu výše uvedenou též vůči právním ná-

                                             stupcům druhé strany smlouvy, pokud druhá strana sama nepožádá o

                                             změnu funkčního využití pozemků. Město Přelouč se dále zavazuje, že

                                             po dobu 5ti let projedná každou změnu územního plánu, která se bude

                                             dotýkat směňovaného pozemku, se zástupci druhé strany smlouvy včetně

                                             jejich nástupců. V případě porušení těchto závazků ze strany města má

                                             druhá strana právo odstoupit od směnné smlouvy.

                                      11) Návrh směnné smlouvy v předloženém znění na směnu pozemku města

                                             p.p.č. 917/24 v k.ú. Přelouč o výměře 15 000 m2 za pozemky p.p.č.94/1

                                             a p.p.č. 94/12 v k.ú. Přelouč ve spoluvlastnictví druhé strany smlouvy –

                                             M.S. , I. J., Mgr. K. L. a J. B.

                                     

 

  IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej pozemku p.p.č. 438/4 o výměře 727 m2 v k.ú. Přelouč

                                                             za cenu minimálně 300,- Kč/m2.

                                                        2) Na prodej pozemku p.p.č. 1803 o výměře 640 m2  v k.ú. Přelouč

                                                             za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                        3) Na prodej části pozemku p.p.č. 44/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú.

                                                             Přelouč za cenu minimálně 650,- Kč/m2.                                                 

 

    V.     ZAVAZUJE : Že zajistí finanční prostředky na dofinancování způsobilých výdajů ,

                                      nezpůsobilých výdajů , provozních výdajů a ostatních výdajů souvisejících s

                                      realizací a provozem autobusového nádraží.

 

   VI.     RUŠÍ : Usnesení zastupitelstva města č. III/15 ze dne 28.2. 2008.

 

  VII.     ŽÁDÁ : Ministerstvo obrany ČR o vydání pozemků p.p.č. 460/14 o výměře 23 469 m2, p.p.č.

                             462 o výměře 10 241 m2, st.p.č. 2555 o výměře 995 m2, st.p.č. 2556 o výměře

                             498  m2, st.p.č. 2557 o výměře 702 m2, st.p.č. 2558 o výměře 54 m2,  st.p.č. 2778

                             o výměře 26 m2, st.p.č. 2559 o výměře 487 m2, st.p.č. 2777 o výměře 219 m2, st.p.

                             č. 2560 o výměře 32 m2, st.p.č. 2779 o výměře 740 m2, st.p.č. 2561 o výměře

                             218 m2, st.p.č. 2563 o výměře 1 027 m2, st.p.č. 2564 o výměře 591 m2, st.p.č. 2565

                             o výměře 618 m2, st.p.č. 2566 o výměře 1 193 m2, st.p.č. 2780 o výměře 745 m2,

                             st.p.č. 2781 o výměře 93 m2, st.p.č. 2782 o výměře 92 m2, vše v k.ú. Přelouč podle

                             zák.č. 172/1991 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                       místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi