Obsah

XX. zasedání Zastupitelstva města

Typ: ostatní
ze dne 25.5.2005

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 25.5.2005


Zastupitelstvo města Přelouče projednalo složení slibu zastupitele, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, závěrečný účet města za rok 2004, použití výtěžku z hracích automatů za rok 2004, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2004, rozpočtové opatření II rozpočtu města na rok 2005, majetkové převody, zřízení 3. plavební dráhy na písnících Lohenice – Mělice, zprávu o šetření požáru v areálu firmy Excalibur Přelouč, žádost občanů o snížení poplatku za hřbitovní služby.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rambousek, Mgr. Pacák, p. Ziegler.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přelouče p. Dušana Kulky. 
2) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.
3) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.
4) Zprávu o činnosti výboru finančního v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva.
6) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva.
7) Zprávu o požáru ve společnosti Excalibur Army s.r.o. v ul. Tovární 1553 v Přelouči dne 16.3. 2005 a informaci o dalším postupu v dané věci.
8) Žádost občanů na snížení poplatků spojených s užíváním veřejného pohřebiště v Přelouči.
9) Dopis ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje o neslučitelnosti funkcí ze dne 25.5. 2005.

III. SCHVALUJE :

1) Program XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. 
2) Celoroční hospodaření města Přelouče za rok 2004 bez výhrad.
3) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 031 216,04 Kč za rok 2004 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
4) Rozpočtové opatření II rozpočtu města Přelouče pro rok 2005.
5) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2004.
6) Odkoupení pozemků p.p.č. 1932/6 o výměře 284 m2 a p.p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč za celkovou cenu 371,- Kč.
7) Směnu pozemku p.p.č. 491/14 o výměře 12 067 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za podíl id. 8/9 pozemků p.p.č. 322/33 o výměře 6 152 m2, p.p.č. 321/10 o výměře 7 422 m2 a st.p.č. 1 389 o výměře 12 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví KASI, spol. s r.o. s tím, že současně se směnnou smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.p.č. 491/13 za účelem přístupu na pozemek p.p.č. 491/14.
8) Odprodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 916/88 o výměře 1 m2 a díl „b“ pozemku p.p.č. 912/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 2 400,- Kč.
9) Odprodej dílu „c“ pozemku p.p.č. 912/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 2 200,- Kč.
10) Odprodej dílu „d“ pozemku p.p.č. 912/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 3 100,- Kč.
11) Odprodej dílu „e“ pozemku p.p.č. 912/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 2 260,- Kč.
12) Odprodej dílu „f“ pozemku p.p.č. 912/1 o výměře 1 m2 a díl „g“ pozemku p.p.č. 916/82 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 2 250,- Kč.
13) Odprodej pozemku p.p.č. 1446/1 o výměře 623 m2 a pozemku p.p.č. 1417/136 o výměře 52 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 353 000,- Kč.
14) Odprodej pozemku p.p.č. 231/3 o výměře 495 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu 54 450,- Kč.
15) Odprodej pozemku p.p.č. 916/107 o výměře 23 m2 za cenu 49 680,- Kč.
16) Odprodej pozemku p.p.č. 916/106 o výměře 23 m2 za cenu 38 065,- Kč.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na směnu pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 z vlastnictví pí. M.K. za část pozemku p.p.č. 541 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města – dva pozemky, každý o rozloze cca 900 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude doplacen v ceně 150,- Kč/m2.
2) Na směnu částí pozemku č. 20/8 (PK) a č. 20/9 (PK) o výměrách cca 600 m2 a 800 m2 z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 20/17 o výměře 743 m2 s tím, že přebývající výměra pozemků bude doplacena v ceně 80,- Kč/m2.
3) Na směnu pozemků p.p.č. 940/9 o výměře 167 m2 a p.p.č. 940/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 940/15 o výměře 728 m2 s tím, že město doplatí rozdíl v cenách pozemků.
4) Na prodej budovy č.p. 169 v ul. Hradecká v Přelouči a pozemku st.p.č. 186/2 v k.ú. Přelouč o výměře 1 820 m2 za cenu minimálně 5 000 000,- Kč.

V. NEDOPORUČUJE :

Radě města snížit výši poplatků spojených s užíváním veřejného pohřebiště v Přelouči.

VI. RUŠÍ :

Usnesení VII. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.9. 2003, odst. III, bod 8), část úplatné nabytí pozemku p.p.č. 776/77 o výměře 3 243 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 150,- Kč/m2.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 14. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 5. 2013 00:00
Autor: