Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 7. schůze rady města

Usnesení 7. schůze rady města 1

konané dne 9. 1. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

7. schůze rady města konané dne 9. 1. 2023

 

 

7/1/2023             Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

7/2/2023             Audit energetického hospodářství města Přelouč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

aby na základě dříve vedených jednání s možnými zpracovateli auditu energetického hospodářství města Přelouč byl jako nejvhodnější zpracovatel vybrána společnost KB Advisory, s. r. o., Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, IČO 08510032, s nabídkovou cenou 668 000,00 Kč bez DPH, 808 280,00 Kč vč. 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 – pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu – pro výběr společnosti společnost KB Advisory, s. r. o., Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, IČO 08510032, jako zpracovatele auditu energetického hospodářství města Přelouč, za nabídkovou cenou 668 000,00 Kč bez DPH, 808 280,00 Kč vč. 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Kráčalíkovi zajistit objednání auditu energetického hospodářství města Přelouč u společnosti KB Advisory, s. r. o., Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, IČO 08510032, v souladu s cenovou nabídkou ze dne 14. 12. 2022, za nabídkovou cenu 668 000,00 Kč bez DPH, 808 280,00 Kč vč. 21 % DPH.

T: 15. 1. 2023

7/3/2023             Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2023

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2023 na projekty „Polanského Přelouč“ a „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2023“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové podat žádosti o dotace dle usnesení č. 7/3/2022-I.

T: 31. 1. 2023

7/4/2023             Zadávací řízení VZ „Protipovodňová opatření města Přelouč II“ – smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“ s dodavatelem ELMIK s.r.o., Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 04506677, za nabídkovou cenu 5 271 314,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/4/2023-I.

T: 31. 1. 2023

7/5/2023             Zadávací řízení VZ „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“.

7/6/2023             Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 78/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře 165 m2 p. J.K, bytem Přelouč, za cenu minimálně 74 300,00 Kč.

7/7/2023             Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče

bere na vědomí zápis Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 19. 12. 2022.

7/8/2023             Změna frekvence svozu komunálního odpadu

        I.            Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Ferancovi vypracovat materiál pro zastupitelstvo města na změnu frekvence svozu komunálního odpadu u rodinných domů.

7/9/2023             Návrh na zajištění nakládání s komunálními odpady sportovních klubů provozujících činnost na pozemcích a v objektech ve vlastnictví města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o Návrhu na zajištění nakládání s komunálními odpady sportovních klubů provozujících činnost v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Ferancovi aktualizovat a připravit návrhy smluv o nakládání s komunálními odpady pro sportovní kluby.

7/10/2023           Návrh Dodatku č. 1/2023 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1/2023 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

7/11/2023           Užívání závěsného znaku

        I.            Rada města Přelouče stanoví,

že člen zastupitelstva města pan Vít Priessnitz, může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak.

7/12/2023           Uzavření nájemních smluv

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I.P. a L.P. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy J.V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

7/13/2023           Žádost o souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem brousícího automatu na brusle v ceně 74 990,00 Kč příspěvkovou organizací Kulturní a informační centrum města Přelouče z investičního fondu organizace.

7/14/2022           Zřízení funkčního místa v oddělení pohledávek a přestupků

        I.            Rada města Přelouče zřizuje

funkční místo „právník“ v oddělení pohledávek a přestupků.

      II.            Rada města Přelouče stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 91 s účinností od 9. 1. 2023.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

Změnu přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. R 14/2022 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 9. 1. 2023.

7/15/2022           Návrh na odvolání a jmenování členky komise SPOZ

        I.            Rada města odvolává

na základě vlastní žádosti z funkce členky komise SPOZ paní Vítězslavu Novákovou ke dni 10. 1. 2023.

      II.            Rada města Přelouče jmenuje

členkou komise SPOZ paní Radku Priessnitzovou.

 

 

 

 

Martin  Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 11. 1. 2023 8:30
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2023 8:35
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi