Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 9. schůze rady města

Usnesení 9. schůze rady města 1

konané dne 26. 2. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

9. schůze rady města konané dne 26. 2. 2019

 

9/1/2019     Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

9/2/2019      Pronájem bytu č. 8 v ul. Sluneční

        I.            Rada města ruší

usnesení č. 8/4/2019 ze dne 11. 2. 2019, pronájem bytu č. 8 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční 1414, neboť došlo k písařské chybě (chybné označení čísla bytu).

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 28 o vel. 2+kk 31 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p. R. S.,trvale bytem Přelouč s platností od 12. 2. 2019 na dobu neurčitou.

9/3/2019   Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“

        I.            Rada města rozhoduje,

o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“ na základě jeho písemného odstoupení ze dne 21. 2. 2019:

Jméno (název) dodavatele:       MIRAPE, v.o.s.

Sídlo dodavatele:                            Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              25937413

      II.            Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              47473053

nabídková cena:                              1 466 356,04 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        OTISTAV s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9

IČO dodavatele:                              24832898

Nabídková cena:                             1 543 432,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Stavrecon Pardubice s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              05925801

Nabídková cena:                             1 788 036,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“ s dodavatelem STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., sídlem: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, za nabídkovou cenu 1 466 356,04 Kč bez DPH.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 9/3/2019-III.

T: 12. 3. 2019

9/4/2019  „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Místní komunikace ulice Choceňská č. p. 1811, Parkoviště před č.p. 381, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“ – výběr dodavatele a smlouva o dílo

        I.            Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč, Místní komunikace ul. Choceňská u č.p. 1811, Přelouč, Parkoviště před č.p. 381, Přelouč, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO dodavatele:                              05676924

nabídková cena:                              3 049 612,91 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

nabídková cena:                              3 158 003,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Ján Mucha

sídlo dodavatele:                            Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČO dodavatele:                              40115798

nabídková cena:                              3 394 577,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč, Místní komunikace ul. Choceňská u č.p. 1811, Přelouč, Parkoviště před č.p. 381, Přelouč, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“ s dodavatelem Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05676924, za nabídkovou cenu 3 049 612,91 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dílo dle usnesení č. 9/4/2019-II.

T: 12. 3. 2019

9/5/2019             Věcné břemeno

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 9/5/2019-I.

T: 31. 3. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 9/5/2019-III.

T: 31. 3. 2019

9/6/2019             Ukončení nájmu dohodou – VZP

        I.            Rada města schvaluje

dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, a to ke dni 28. 2. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 9/6/2019-I.

T: 27. 2. 2019

9/7/2019             Vlajka pro Tibet

        I.            Rada města souhlasí

se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2019 na budově č.p. 25.

9/8/2019             Souhlas zřizovatele s projektovým záměrem

        I.            Rada města souhlasí

s projektovým záměrem Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice „Stavební úpravy půdy na jazykovou a počítačovou učebnu včetně vybavení“ a se zařazením tohoto projektového záměru do dokumentu Strategický rámec MAP v ORP Přelouč.

9/9/2019             Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

        I.            Rada města bere na vědomí

výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018.

9/10/2019           Návrh řádu veřejného pohřebiště města Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

Řád veřejného pohřebiště města Přelouč s účinností od 1. 3. 2019.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 1. 3. 2019 11:12
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2019 11:17
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi