Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 9. schůze rady města

Usnesení 9. schůze rady města 1

konané dne 26. 2. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

9. schůze rady města konané dne 26. 2. 2019

 

9/1/2019     Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

9/2/2019      Pronájem bytu č. 8 v ul. Sluneční

        I.            Rada města ruší

usnesení č. 8/4/2019 ze dne 11. 2. 2019, pronájem bytu č. 8 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční 1414, neboť došlo k písařské chybě (chybné označení čísla bytu).

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 28 o vel. 2+kk 31 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p. R. S.,trvale bytem Přelouč s platností od 12. 2. 2019 na dobu neurčitou.

9/3/2019   Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“

        I.            Rada města rozhoduje,

o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“ na základě jeho písemného odstoupení ze dne 21. 2. 2019:

Jméno (název) dodavatele:       MIRAPE, v.o.s.

Sídlo dodavatele:                            Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              25937413

      II.            Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              47473053

nabídková cena:                              1 466 356,04 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        OTISTAV s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9

IČO dodavatele:                              24832898

Nabídková cena:                             1 543 432,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Stavrecon Pardubice s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              05925801

Nabídková cena:                             1 788 036,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509“ s dodavatelem STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., sídlem: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, za nabídkovou cenu 1 466 356,04 Kč bez DPH.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 9/3/2019-III.

T: 12. 3. 2019

9/4/2019  „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Místní komunikace ulice Choceňská č. p. 1811, Parkoviště před č.p. 381, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“ – výběr dodavatele a smlouva o dílo

        I.            Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč, Místní komunikace ul. Choceňská u č.p. 1811, Přelouč, Parkoviště před č.p. 381, Přelouč, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.

sídlo dodavatele:                            Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO dodavatele:                              05676924

nabídková cena:                              3 049 612,91 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

nabídková cena:                              3 158 003,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

jméno (název) dodavatele:        Ján Mucha

sídlo dodavatele:                            Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČO dodavatele:                              40115798

nabídková cena:                              3 394 577,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč, Místní komunikace ul. Choceňská u č.p. 1811, Přelouč, Parkoviště před č.p. 381, Přelouč, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“ s dodavatelem Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05676924, za nabídkovou cenu 3 049 612,91 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dílo dle usnesení č. 9/4/2019-II.

T: 12. 3. 2019

9/5/2019             Věcné břemeno

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 9/5/2019-I.

T: 31. 3. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 9/5/2019-III.

T: 31. 3. 2019

9/6/2019             Ukončení nájmu dohodou – VZP

        I.            Rada města schvaluje

dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, a to ke dni 28. 2. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 9/6/2019-I.

T: 27. 2. 2019

9/7/2019             Vlajka pro Tibet

        I.            Rada města souhlasí

se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2019 na budově č.p. 25.

9/8/2019             Souhlas zřizovatele s projektovým záměrem

        I.            Rada města souhlasí

s projektovým záměrem Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice „Stavební úpravy půdy na jazykovou a počítačovou učebnu včetně vybavení“ a se zařazením tohoto projektového záměru do dokumentu Strategický rámec MAP v ORP Přelouč.

9/9/2019             Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

        I.            Rada města bere na vědomí

výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018.

9/10/2019           Návrh řádu veřejného pohřebiště města Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

Řád veřejného pohřebiště města Přelouč s účinností od 1. 3. 2019.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 1. 3. 2019 11:12
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2019 11:17
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi