Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 21. schůze rady města

Usnesení 21. schůze rady města 1

konané dne 19. 8. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

21. schůze rady města konané dne 19. 8. 2019

 

21/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouč.

21/2/2019           Vyřazení majetku města z evidence prodejem – automobil Dacia Logan rok výroby                    2007 

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20tis. Kč prodejem za minimální cenu dle znaleckého odhadu.

21/3/2019           Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu číslo 19_SOP_01_4121553977 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/5, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu výměny rozvaděče veřejného osvětlení v odběrném místě v ulici Boženy Němcové v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 21/3/2019-I.

T: 10. 9. 2019

21/4/2019           Půdní vestavba v budově základní školy v Kladenské ulici čp. 494 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na půdní vestavbu v budově základní školy v Kladenské ulici č.p. 494 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Pardubice, IČO 13179527, za cenu 170 600,00 Kč (neplátce DPH).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 21/4/2019-I.

T: 20. 8. 2019

21/5/2019           Smlouva o dílo na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce společností
HOLD s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČO 45538425.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo č. 39/2019 na generální dodávku stavby „Zhotovení kanalizační stoky A1 pro zastávku RD Klenovka – Třešňovka“ se společností HOLD s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČO 45538425, za nabídkovou cenu 920 003,02 Kč bez DPH, 1 113 203,65 Kč s 21 % DPH.

 

    III.            Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/5/2019-II.

T: 23. 8. 2019

21/6/2019           Zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       AVE Kolín s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČO dodavatele:                              25148117

Nabídková cena:                             2 159 058,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       RAISA, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Havlíčkova 822, 280 02 Kolín

IČO dodavatele:                              43005071

Nabídková cena:                             2 457 273,00 Kč bez DPH

jako třetí pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       GAMET elektro s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Žižkova 165, 533 03 Dašice

IČO dodavatele:                              25945670

Nabídková cena:                             2 582 333,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“ s dodavatelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČO: 25148117, za nabídkovou cenu 2 159 058,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/6/2019-II.

T: 30. 8. 2019

21/7/2019           Výběr dodavatele a schválení smlouvy v zadávacím řízení „Parkoviště a zastávky bus ulice Jaselská“

        I.            Rada města rozhoduje

V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       D & D PROFI, s. r. o.

Sídlo dodavatele:                                           Palackého 485, 533 03 Dašice

IČ dodavatele:                                                 25250167

Nabídková cena:                                             4.438.908.68 Kč bez DPH

 

 Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       MIROS Pardubice a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

IČ dodavatele:                                                 27523934

Nabídková cena:                                             4.449.652,50 Kč bez DPH

 

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno(název) dodavatele:                        Agrostav Pardubice a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČ dodavatele:                                                 46506063

Nabídková cena.                                             4.628.349,00 Kč bez DPH

 

Jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČ dodavatele:                                                 28812875

Nabídková cena:                                             4.818.571,00 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

       II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s. r. o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČ: 25250167, za nabídkovou cenu 4.438.908,68 Kč bez DPH.

     III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/7/2019-II.

T: 30. 8. 2019

 21/8/2019           Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – 3.  etapa“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Communications, a. s., sídlem. Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ:  26222396.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření DODATKU č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 21/8/2019-I.

T: 30. 8. 2019

 21/9/2019           Smlouva o právu provést stavbu

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o právu provést stavbu, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, opravňující Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč realizovat stavbu „Rampa u bytového domu č.p. 91“ na pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč.

21/10/2019         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 74/6 v k.ú. Mělice.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení
č. 21/10/2019-I.

T: 15. 9. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení
č. 21/10/2019-III.

T: 15. 9. 2019

21/11/2019         Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice a část ulice V Zahrádkách včetně veřejného osvětlení

        I.            Rada města schvaluje

Dohodou o ukončení smlouvy o dílo, uzavřené se společností PRODIN a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice s částí ulice V Zahrádkách včetně veřejného osvětlení.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu dle usnesení č. 21/11/2019-I.

T: 15. 9. 2019

  21/12/2019         Rekonstrukce Jaselské ulice v Přelouči

         I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené na vypracování projektových dokumentací dopravních staveb v roce 2019 se společností VDI Projekt s. r. o., K Botiči 1453/86, 101 00 Praha 10, IČ 28860080, kterým se dodání projektové dokumentace na rekonstrukci Jaselské ulice v Přelouči prodlužuje do 29. 11. 2019 a sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 66.000 Kč bez DPH, 79.860 Kč vč. 21% DPH, z důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části řádu dešťové kanalizace v této komunikaci.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 21/12/2019-I.

T: 10. 9. 2019

 21/13/2019         Příkazní smlouva na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“

        I.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 334.000 Kč bez DPH, 404.140 Kč s 21 % DPH.

       II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 21/13/2019-I.

 21/14/2019         Smlouvy o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné 7 280,00 Kč, p.D.S., bytem Dvůr Králové nad Labem.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.D.S., bytem Dvůr Králové nad Labem.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 21/14/2019-II.

T: 31. 8. 2019

    IV.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi městem Přelouč a p.P.K., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se upravuje rozsah užívání objektu z 12 na 10 kalendářních měsíců v roce a s tím spojená výše nájemného.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 21/14/2019-IV.

T: 31. 8. 2019

21/15/2019         Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 4/46 v k.ú. Mělice o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.V.B., bytem Přelouč, za cenu minimálně 5 060,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 21/15/2019-I.

T: 21. 8. 2019

    III.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře 62 m2 manželům R., bytem Přelouč, za cenu minimálně 16 120,00 Kč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 21/15/2019-III.

T: 21. 8. 2019

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice p.V.B., bytem Přelouč. Jedná se o nápravu nesouladu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí s vlastnictvím vyplývajícím z § 872 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 19/30 uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.B, bytem Přelouč, na darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice

21/16/2019         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 24. 7. 2019.

 21/17/2019         Zápis ze schůze OV Klenovka ze dne 19. 7. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis OV Klenovka ze dne 19. 7. 2019

 21/18/2019         Zápis ze schůze OV Lohenice ze dne 11. 8. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis OV Lohenice ze dne 11. 8. 2019

21/19/2019         Zápis ze schůze KMS Lhota – Škudly ze dne 13. 8. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis KMS Lhota - Škudly ze dne 13. 8. 2019

21/20/2019         Zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 9. 8. 2019

      I.            Rada města bere na vědomí

Zápis KMS Tupesy ze dne 9. 8. 2019

 21/21/2019         Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZUŠ Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit hudební nástroj křídlovku YAMAHA YFH – 8310 ZGS v hodnotě 70.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

21/22/2019         Návrh směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

        I.            Rada města schvaluje
směrnici č. SM 5/2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

21/23/2019         Pronájem bytu č. 24 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční č. p. 1414

        I.            Rada města schvaluje

Pronájem bytu č. 24 o vel. 1+kk 27,08 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č. p. 1414, Přelouč, p.K.K., Přelouč s platností od 1. 9. 2019 na dobu neurčitou.

 

21/24/2019         Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu

        I.            Rada města rozhoduje
o předložení návrhu odboru životního prostředí na změnu systému svozu komunálního odpadu zastupitelstvu města

      II.            Rada města doporučuje
schválit změnu systému svozu komunálního odpadu ve variantě:

 -          úprava svozu SKO (směsný komunální odpad) od rodinných domů na frekvenci 1 x 14 dní

-          zavedení svozu BIO (hnědé popelnice) i v zimním období s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          rozšíření svozu plastu a tetrapaku (žluté popelnice) na frekvenci svozu 1 x 14 dní

-          zavedení svozu papíru od rodinných domů (modré popelnice) s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          doplnění sběru jedlých olejů v rámci svozu hnědých popelnic

21/25/2019         Informace o uzavření smluv se společností Tlapnet, s.r.o.

        I.            Rada města souhlasí
s uzavřením smluv se společností Tlapnet s.r.o. na zajištění internetu ve sportovní hale

21/26/2019         Souhlas zřizovatele s realizací projektu ZŠ Smetanova, Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s realizací projektu Personální podpora pro Základní školu Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, podávaného na základě výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 28. 8. 2019 8:53
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2019 9:07
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi