Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 3. schůze rady města

Usnesení 3. schůze rady města 1

konané dne 26. 11. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

3. schůze rady města konané dne 26.11. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

3/  1     Celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2019.

3/  2     Zprávu místostarosty o financování 24. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

 • SCHVALUJE :

 

3/  3     Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1453/4 v k.ú. Přelouč.

3/  4     Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č.p. 44 na Masarykově náměstí (výdejna jídel) a budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč.

3/  5     Záměr na výpůjčku nebytových prostor v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč. Předmětem výpůjčky budou 3 místnosti v I.NP pro uživatele Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč.

3/  6     Záměr na pronájem nebytových prostor v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč. Předmětem pronájmu bude 1 místnost v I.NP pro uživatele Energie jinak z.s., Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČO: 22753044, za měsíční nájemné minimálně 850,00 Kč.

3/  7     Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních přípojek pro nemovitosti občanů v místních částech Lhota a Škudly, uzavřené se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, kterým se smluvně sjednaný termín dokončení díla prodlužuje do 15. 6. 2019 z důvodu neprovedení částí kanalizačních rozvodů, na které kanalizační přípojky zajišťované městem Přelouč navazují.

3/  8     Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností KZP – stavby s.r.o., Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO: 04311949, uzavřené na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči, kterým se sjednaná cena prací snižuje o částku 158 958,17 Kč bez DPH, 192 339,39 Kč s 21% DPH v souvislosti se změnou použitých materiálů a rozsahu prací a termín dokončení díla se prodlužuje do 14. 12. 2018 z důvodu opožděné přeložky kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

3/  9     Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřený mezi Městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, na základě, kterého se mění číslo výzvy, do které bude podána žádost o dotaci, a termín podání žádosti na akci „Revitalizace městského parku v Přelouči“.

3/ 10    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO: 05406595, s navýšením ceny o 188 356,51 Kč bez DPH.

3/ 11    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ s dodavatelem Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, s navýšením ceny o 251363,00 Kč bez DPH.

3/ 12    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2011 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Litošice na úseku přestupků.

3/ 13    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2011 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Sovolusky na úseku přestupků.

3/ 14     Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2011 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Újezd u Přelouče na úseku přestupků.

3/ 15    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Valy na úseku přestupků.

3/ 16    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Semín na úseku přestupků.

3/ 17    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Jankovice na úseku přestupků.

3/ 18    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Brloh na úseku přestupků.

3/ 19    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 9/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a městysem Choltice na úseku přestupků.

3/ 20    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč na úseku přestupků.

3/ 21    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 15/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Přelovice na úseku přestupků.

3/ 22    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Tetov na úseku přestupků.

3/ 23    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 21/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Strašov na úseku přestupků.

3/ 24    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 25/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Selmice na úseku přestupků.

3/ 25    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 27/2008 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Břehy na úseku přestupků.

3/ 26    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 29/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Svinčany na úseku přestupků.

3/ 27    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 31/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Kladrub y nad Labem na úseku přestupků.

3/ 28    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 33/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Hlavečník na úseku přestupků.

3/ 29    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 35/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Bukovina u Přelouče na úseku přestupků.

3/ 30    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 39/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Veselí na úseku přestupků.

3/ 31    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 42/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Přepychy na úseku přestupků.

3/ 32    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 46/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Lipoltice na úseku přestupků.

3/ 33    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2009 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Poběžovice u Přelouče na úseku přestupků.

3/ 34    Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2009 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Vyšehněvice na úseku přestupků.

3/ 35    Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Morašice na úseku přestupků.

3/ 36    Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem na úseku přestupků.

3/ 37    Uzavření nájemní smlouvy s M. K. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3/ 38    Uzavření nájemní smlouvy s O. R. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3/ 39    Uzavření nájemní smlouvy s J. V. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3/ 40    Uzavření nájemní smlouvy s F. K. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3/ 41    Uzavření nájemní smlouvy s E. N. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3/ 42    Uzavření nájemní smlouvy s H. T. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.

3/ 43    Uzavření nájemní smlouvy s J. N. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.

3/ 44    Uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.

3/ 45    Uzavření nájemní smlouvy s K. O. na byt v ulici Za Fontánou v Přelouči od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.

3/ 46    Nařízení města Přelouče č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Přelouč, kterým se zároveň zrušuje nařízení města č. 6/201 (tržní řád).

3/ 47    Odměny za 2. pololetí 2018 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a předloženého návrhu.

3/ 48    Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

3/ 49    Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2018–2019 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

3/ 50    Jednací řád rady města.

3/ 51    Dodatek ke smlouvě o spolupráci uzavíraný s NOVÉ ČESKO, nadační fond, na realizaci projektu REVOLUTION TRAIN v železniční stanici Přelouč. Uvedeným dodatkem se sjednává změna termínu a snižuje původně dohodnutá paušální sazba.

3/ 52    Příkazní smlouvu č. 1201/2018 uzavíranou s Grant & Project Partners, s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci (včetně administrace žádosti po jejím schválení, administrace realizace akce a závěrečného vyhodnocení akce) z Programu Mze 129 300 na realizaci projektu „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ za cenu 125 000,00 Kč + DPH.

3/ 53    Výjimku z vnitřní směrnice č. 13/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na nákup osobního Automobilu Škoda OCTAVIA 1,4TSI 110Kw Style od firmy Autocentrum BARTH a.s., Pardubice IČO: 25278924 pro potřeby Městského úřadu.

3/ 54    Kupní smlouvu na nákup osobního automobilu pro potřeby Městského úřadu uzavřenou mezi Městem Přelouč a společností Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice, IČO: 25278924 za celkovou cenu 479 400,00 Kč včetně DPH.

 

 • STANOVÍ :

 

3/ 55    Osobní příplatky ředitelům příspěvkových organizací Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2019.

 

 • SOUHLASÍ :

 

3/ 56    Se záměrem realizace projektu regenerace sídliště ohraničeného ulicemi Kladenská, Žižkova, K. Čapka a Smetanova.

3/ 57    S uzavřením nájemní smlouvy na byt v ulici Tůmy Přeloučského v Přelouči s p. M. V., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p.M. V. na jeho osobu.

3/ 58    S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací, dle předloženého návrhu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

3/ 59    Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

3/ 60     Zastupitelstvu města jmenovat zastupitele Mgr. Lubora Pacáka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

3/ 61    Zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč.

3/ 62    Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018.

3/ 63    Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2019.

3/ 64    Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. Z. K., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1972 v k.ú. Přelouč.

3/ 65    Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, kterým se upravuje seznam propachtovaných pozemků a s tím související výše pachtovného.

3/ 66    Zastupitelstvu města zamítnout návrh společnosti AGRO ZIPAL spol. s r.o., spočívající v neoplocení jejích pozemků v k.ú. Lhota pod Přeloučí, na kterých se nachází spojovací chodník mezi Lhotou a Škudly (p.č. 607/15  a p.č. 607/16), za podmínky, že jí město vrátí do zemědělského užívání pozemky, jejichž pacht byl ukončen výpovědí k 30. 9. 2018.

3/ 67    Zastupitelstvu města stanovit tento postup při výplatě odměn členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštního orgánu města s účinností od 1. 1. 2019 takto:

 • výše odměny za výkon funkce člena komise, výboru a zvláštního orgánu města bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise/zvláštního orgánu města
 • návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru/zvláštního orgánu města bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města
 • limitní částka určená k přerozdělení mezi členy komise/výboru/zvláštního orgánu bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 7 200,00 Kč/rok v případě komise SPOZ a zvláštního orgánu města nebo částky 3 600,00 Kč/rok v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

3/ 68    Zastupitelstvu města schválit limitní výši odměn komisím/výborům/ zvláštního orgánu města za rok 2018 v této výši:

 • Finanční výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Majetkový výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Bezpečnostní a dopravní komise 12 000,00 Kč (10 členů)
 • Komise pro rozvoj města 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sociální a zdravotní 8 400,00 Kč (7 členů)
 • Komise školská a kulturní 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sportovní 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Komise SPOZ 19 200,00 Kč (8 členů)
 • Komise přestupková 2 400,00 Kč (1 člen)
 • KMS Štěpánov 6 000,00 Kč (5 členů)
 • KMS Tupesy 4 800,00 Kč (4 členové)
 • KMS Lhota, Škudly 4 800,00 (4 členové).

3/ 69    Zastupitelstvu města požádat bývalé předsedy komisí/výborů/zvláštního orgánu města p. Mgr. Pacáka, Mgr. Kulakovskou, Nedbala, Ing. Hrdého, Mgr. Veselého, Jarolíma, Turynovou, Šurkalu, Pavliše, Ing. Moravce Ph.D., Ing. Mgr. Jelínka, Ph.D., Reichmana, Štolpu, Koubu, Vachka a Mgr. Dvořákovou o předložení návrhu odměn členům jím řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města za jejich práci v roce 2018.

3/ 70    Zastupitelstvu města pověřit pana Ing.  Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

3/ 71    Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

3/ 72    Zastupitelstvu města zřídit v místní části Mělice Osadní výbor Mělice.

3/ 73    Zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Mělice bude mít 7 členů.

3/ 74    Zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu, Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Janu Pejřilovou, Miroslava Vokála, Radislava Kováře a Stanislava Pejřila.

3/ 75    Zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu.

3/ 76    Zastupitelstvu města zrušit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města vydaná zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014.

3/ 77    Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

3/ 78    Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 6 300,00 Kč.

3/ 79    Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 9 500,00 Kč.

3/ 80    Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva (bez dalších funkcí) ve výši 1 600,00 Kč.

3/ 81    Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise (SPOZ, KMS) nebo osadního výboru ve výši 3 200,00 Kč. Osobám, které byly do funkce předsedy komise (SPOZ, KMS) nebo do funkce předsedy osadního výboru, jmenovány/zvoleny v průběhu roku 2019, náleží odměna dnem jejich jmenování/zvolení do funkce předsedy.

3/ 82    Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovit, že při souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise (nelze kumulovat odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva).

 

 • JMENUJE :

 

3/ 83   Členem Komise bezpečnostní a dopravní Ing. Milana Koženého a Petra Pálu.

3/ 84  Členem Komise sociální a zdravotní Ritu Levinskou a Milenu Mazačovou.

3/ 85 Členem Komise školské a kulturní Ing. Lukáše Spurného a Mgr. Zuzanu Jánskou.

3/ 86   Členem Komise sportovní Ing. Miroslava Kumstýře a Mgr. Evu Waldhansovou.

3/ 87  Členem Komise pro rozvoj města Ing. Štěpána Kubína, MVDr. Tomáše Konečného a Ing. Zdenu Kumstýřovou.

 

 • RUŠÍ :

 

3/ 88    Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy vydaný radou města dne 22. 12. 2014 z důvodu jeho rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 28. 11. 2018 17:01
Datum poslední aktualizace: 28. 11. 2018 17:07
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi