Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 64. schůze rady města

Usnesení 64. schůze rady města 1

konané dne 20. 12. 2016

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

64. schůze rady města konané dne 20. 12. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

64/ 1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 7. 12. 2016.

64/ 2 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 5. 12. 2016.

64/ 3 Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 19. 12. 2016.

 

  1. ROZHODUJE :

64/ 4 Že s účinností od 1. 1. 2017 bude předsedům Komise místní samosprávy Štěpánov a Tupesy a předsedovi Komise SPOZ vyplácena měsíční odměna za výkon této funkce ve výši 1.729 Kč.

64/ 5 O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 25.000 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na úhradu energií.

64/ 6 O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ v souladu s §84, odst. 2, písm. e), zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu chyby v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Výkazu výměr.

 

  1. SCHVALUJE :

64/ 7 Smlouvu ev.č. ODSH/16/ uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti u linky č. 650620 na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Celkové náklady jsou stanoveny na 166.383 Kč.

64/ 8 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část – Chodníky a zpevněné plochy“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s navýšením ceny o 15.962 Kč bez DPH.

64/ 9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, kterým se slučuje termín vypracování dokumentace pro územní řízení s již uzavřeným termínem podání žádosti o územní rozhodnutí na 30. 4. 2017.

64/10 Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby uzavíranou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakožto organizací oprávněnou na základě zákona hospodařit s pozemkovými parcelami v k.ú. Přelouč, na kterých je umístěna stavba silnice I/2 nebo k této silnici přiléhají, kdy tato smlouva je jedním z dokladů ve stavebním řízení pro povolení stavby „Chodníky podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“.

64/11 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi městem Přelouč a Ing. Janou Holanovou, Na Vinici 234, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 na vypracování Studie proveditelnosti projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“. Uvedeným dodatkem se prodlužuje termín zhotovení díla na 22. 12. 2016.

64/12 Dodatek č. 440/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016.

64/13 Řád ohlašovny požáru – budova Městského úřadu Přelouč, služebna Městské policie Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč.

64/14 Smlouvu D43/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 25.000 Kč pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč na úhradu energií.

64/15 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ s firmou PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, s úpravou termínu dokončení díla na 24. 4. 2017 a navýšením ceny o 1.300.505,74 Kč vč. DPH.

64/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Přelouč a KING AIR, s.r.o., Na Magistrále 769, 280 02 Kolín II, kterým se posouvá termín zpracování „Plánu prevence kriminality města“ a „Rozšiřujících podmínek a provoz městského kamerového dohlížecího systému“ na 31. 1. 2017.

64/17 Pronájem bytu č. 7 o vel. 2+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč p. M.H., nar. - a p. M.H., nar. -, oba trvale bytem Přelouč, Obránců míru s platností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.

64/18 Změnu č. 3 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2016.

 

  1. SOUHLASÍ :

64/19 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit hudební nástroj Zvony Generation II v hodnotě 110.000 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

 

  1. TRVÁ :

64/20 Na odstoupení od objednávky ze dne 14. 10. 2016 a neproplacení faktury č. 160210607 společnosti MONTIFER s.r.o., se sídlem Hradecká 1383, Přelouč.

 

  1. DOPORUČUJE :

64/21 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. Z.K., bytem Proseč, o odkoupení pozemků p.č. 236/3 a p.č. 236/4, oba v k.ú. Mělice a pozemků p.č. 595/2 a p.č. 595/3, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

64/22 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč.

 

  1. STANOVÍ :

64/23 Pracovní dobu pro veřejnost a pokladní hodiny Městského úřadu Přelouč dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.

 

  1. RUŠÍ :

64/24 Usnesení rady města č. 60/9 ze dne 24. 10. 2016 (schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ s firmou PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, s úpravou termínů realizace v závislosti na termínu přidělení dotace ze SFDI).

 

  1. NEPŘIJÍMÁ :

64/25 Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o tři kusy již nevyhovujících počítačů dle předloženého návrhu.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 21. 12. 2016 13:59
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 4:04
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi