Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 26. schůze rady města

Usnesení 26. schůze rady města

konané dne 3. 8. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

26. schůze rady města konané dne 3. 8. 2015

 

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

26/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8. 7. 2015.

26/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 15. 7. 2015.

26/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 26. 6. 2015.

26/  4 Sdělení hejtmana Pardubického kraje o povinnosti obcí v oblasti finančního zajištění havarijní a krizové připravenosti.

26/  5 Žádost jednatelky Komplexní domácí péče s.r.o. p. Ing. E. Nethové o provedení oprav v bytě správce MŠ Kladenská za účelem umístění provozovny Komplexní domácí péče.

 

  1. ROZHODUJE :  

 

26/  6 O zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města  Spolku Vrbová stáj z.s., Tupesy 15  z důvodu, že Pravidla pro poskytování dotací neumožňují poskytnout dotaci na investice žadatele.

26/  7 K problematice převodu majetkového podílu města v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč vyčkat na novelu zákona o dani z nabytí nemovitosti. Další varianty řešení jsou nevýhodné jak pro město, tak pro Bytové družstvo Riegrova – Přelouč.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

26/  8 Změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2015 a plán odpisů.

26/  9 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou ve Sluneční ulici čp. 1516 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243,  530 03 Pardubice, IČ: 13179527, za cenu 87.000 Kč (neplátce DPH).

26/10 Záměr na prodej pozemku p.č. 39/3 o výměře 59 m2 odděleného z pozemků p.č. 39/1 a p.č.st. 11 v k.ú. Klenovka, p. Z. Š., bytem Klenovka, Přelouč za cenu minimálně 12.500 Kč.

26/11 Záměr na prodej pozemku p.č. 4/42 o výměře 80 m2 v k. ú. Mělice a pozemku p.č. 241/6 o výměře 42 m2 odděleného z pozemku p.č. 241/3 v k. ú. Mělice p. B. M., bytem Mělice, Přelouč, za cenu minimálně 17.000 Kč.

26/12 Záměr na směnu dílu „a“ pozemku p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města za díl „c“ pozemku p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč o výměře 6 m2 z vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče, s.r.o., K. Čapka 812, Přelouč, IČ: 27542815 s tím, že rozdíl ve výměrách pozemku bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

26/13 Záměr na uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč uzavřené mezi městem Přelouč a CROSS CLUB Přelouč, IČ: 69152331, se sídlem Jižní 1366, Přelouč, kterým se doba výpůjčky mění z doby určité na dobu neurčitou.

26/14 Návštěvní řády veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí - Lhota pod Přeloučí a Mělice a ul. Jiráskova Přelouč.

26/15 Přílohu k provoznímu řádu veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí (aktualizace 2015).

26/16 Smlouvu o zajištění dodávek zemního plynu pro budovu sportovní haly Za Fontánou č.p. 1611uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o.

26/17 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Nakladatelstvím PeLe, Lipová 412, které městu daruje věcný dar (dětské knihy) v hodnotě 5.000 Kč.

26/18 Smlouvu o poskytování elektronických on-line zdrojů uzavřenou mezi městem Přelouč a Národní knihovnou ČR.

26/19 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou do 31. 8. 2015.

26/20 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015.

26/21 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v ul. Za Fontánou  na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

26/22 S přijetím účelového věcného daru v hodnotě 1.000 Kč od Zdeněk Švec, Hračky – papír, Přelouč pro Dům dětí a mládeže na letní tábor „Mořeplavci“.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

26/23 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. L. K., o prodej části pozemku p.č. 541/1 a 541/9 v k.ú. Přelouč.

26/24 Zastupitelstvu města vyjádřit nesouhlas s prodejem části pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, na které se nachází parkoviště.

 

  1. NESOUHLASÍ : 

 

26/25 S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byt (osoby společně posuzované) za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč, p. C. I., trvale bytem Týnec nad Labem, P.J., trvale bytem Týnec nad Labem a P. J., trvale bytem Týnec nad Labem. Orgánu samosprávy nesmí být poskytnuty o posuzovaných osobách bližší informace o jejich sociálních podmínkách. Posuzované osoby nejsou občany města Přelouče a orgán samosprávy není proto  schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 4. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi