Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 111. schůze rady města

Usnesení 111. schůze rady města

konané dne 1. 9. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

111. schůze rady města konané dne 1. 9. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

111/  1 Vyjádření odboru sociálního MěÚ Přelouč k potřebnosti sociálních služeb, které působí na našem území nebo které jsou občany využívány.

111/  2 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o přestupcích na úseku veřejného pořádku – rušení nočního klidu v roce 2014.

111/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 27. 8. 2014.

111/  4 Sdělení ředitelky Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice o nutnosti stavebních úprav v budově školy v důsledku navýšení kapacity školní družiny.

 

  1. SCHVALUJE :

 

111/  5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 752/1, p.p.č. 882/2, p.p.č. 907/23, p.p.č. 905/11, p.p.č. 907/22, p.p.č. 753/5, p.p.č. 753/6, p.p.č. 753/2, p.p.č. 2200, p.p.č. 2201 a st.p.č. 2145, vše v k.ú. Přelouč.

111/  6 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, okres Pardubice.

111/  7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb s přílohou „Obchodní podmínky poskytování služeb advokátní kanceláře pro obce a města s KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice s účinností od 1. 8. 2014.

111/  8 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P., na byt č. 3, ozn. A3, v Přelouči, ul. Jana Dítěte na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014.

111/  9 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R. na byt č. 10  v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014.

111/10 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužníkem p. V.R., na úhradu nedoplatku na nájemném ve výši 29.867 Kč, neuhrazeném poplatku z prodlení ve výši 21.736 Kč a nákladů řízení ve výši 1.880 Kč, tedy celkového dluhu ve výši 53.483 Kč.

111/11 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15 v ul. Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014, a to za podmínky řádného plnění povinností vyplývajících pro dlužníka z dohody o splátkách na zaplacení celkového dluhu 53.483 Kč.

111/12 Pronájem bytu č. 34 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční, Přelouč p. M. B., trvale bytem v ul. Sportovní, Přelouč od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou.

111/13 Smlouvu č. 440/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

111/14 Se zapojením Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45 v projektu „Pracujeme s novými technologiemi“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0038.

111/15 Se snížením nájemného o 10% po dobu 2 měsíců p. B. B., správcové, bytem Masarykovo náměstí, byt č. 1.

111/16 S pořízením vysokozdvižného vozíku užitečné hmotnosti min. 1,8 t pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 100.000 Kč vč. DPH z fondu reprodukce investičního majetku organizace.

111/17 Se zapojením Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice v projektu „Informační centra dalšího vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0028.

111/18 S přijetím bezúplatné služby od poskytovatele ELMET, spol. s r.o., Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 9.970 Kč.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

111/19 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2015 – 2017.

111/20 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.p.č. 382/107 o výměře 43 m2 a p.p.č. 382/108 o výměře 40 m2, oddělených z pozemku p.p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2080-152/2014 za cenu 37.000 Kč od Českých drah, a.s.,  za účelem úpravy přednádraží.

111/21 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností  České dráhy, a.s. na odkoupení pozemků p.p.č. 382/107 a p.p.č. 382/108, oba v k.ú. Přelouč.

111/22 Zastupitelstvu města schválit prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Přelouč zastavěných trafostanicemi, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.: st.p.č. 1389 o výměře 12 m2, st.p.č. 2653 o výměře 50 m2, st.p.č. 1104 o výměře 30 m2, st.p.č. 2404 o výměře 33 m2, st.p.č. 2150 o výměře 56 m2, st.p.č. 1757 o výměře 64 m2, podíl 8/9 na st.p.č. 2855 o celkové výměře 50 m2, st.p.č. 2608 o výměře 9 m2, st.p.č. 2002 o výměře 62 m2, st.p.č. 2666 o výměře 14 m2, st.p.č. 1987/2 o výměře 107 m2, st.p.č. 1902/1 o výměře 55 m2, st.p.č. 2074 o výměře 57 m2, st.p.č. 2654 o výměře 55 m2 a st.p.č. 2943 o výměře 122 m2 oddělená z p.p.č. 1417/8 (dle GP č. 2090-29/2014 ze dne 2. 6. 2014, potvrzeného ing. Věrou Pecharovou), za celkovou cenu 475.646 Kč.

111/23 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s. na odkup pozemků st.p.č. 1389, st.p.č. 2653, st.p.č. 1104, st.p.č. 2404, st.p.č. 2150, st.p.č. 1757, podíl 8/9 na st.p.č. 2855, st.p.č. 2608, st.p.č. 2002, st.p.č. 2666, st.p.č. 1987/2, st.p.č. 1902/1, st.p.č. 2074, st.p.č. 2654 a st.p.č. 2943, vše v k.ú. Přelouč.

111/24 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 749/3 o výměře 411 m2 v k.ú. Přelouč.

111/25 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vodovodního řadu v Lohenicích, vybudovaného na pozemcích p.p.č. 257/6, p.p.č. 257/13 a p.p.č. 247/18 v k.ú. Lohenice do vlastnictví města Přelouč od 13 spoluvlastníků.

111/26 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na bezúplatný převod vodovodního řadu v Lohenicích, uzavřenou mezi městem Přelouč a P. H., Boženy Němcové, Přelouč, P. B., Havlíčkova, Přelouč, A. V., Jihlavská, Přelouč, L. J., Havlíčkova, Přelouč, P. M., Lohenice, Přelouč, M. V., Studentská, Přelouč, ing. T. V., Studentská Přelouč, V. Š., Lipoltice, M. B., Přemyslova, Přelouč, M. B., Studentská, Přelouč, M. L., Revoluční, Pardubice, K. L., Valy, Přelouč a J. R., Lohenice, Přelouč.

111/27 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. J. Š., o odkoupení pozemku p.p.č. 421/3  v k. ú. Lohenice u Přelouče.

 

  1. ZRUŠUJE :  

 

111/28 Usnesení rady města č. 106/24 a 106/25 ze dne 7. 7. 2014 (uzavření dohody o splátkách a nájemní smlouvy s p. V. R.).

 

   

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á               Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                      místostarosta

 

 

Datum vložení: 3. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi