Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 101. schůze rady města

Usnesení 101. schůze rady města

konané dne 19. 5. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

           101. schůze rady města konané dne 19. 5. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

101/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 5. 2014.

101/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 29. 4. 2014.

101/  3 Že z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ odstoupili uchazeči:

 • FastPlay s.r.o., Dašická 1796/8, 530 03 Pardubice, IČ: 28551028,
 • METHERM v.o.s., Bezdíčkova 1308, 530 03  Pardubice, IČ: 47470879.

101/  4 Že z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ odstoupili uchazeči:

 • METHERM v.o.s., Bezdíčkova 1308, 530 03 Pardubice, IČ: 47470879,
 • TOBOS s.r.o., U Divadla 784, Pardubice, IČ: 25952994.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

101/  5 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. v návaznosti na indikativní nabídku ČEZ Energo ze dne 13. 5. 2014 o přijetí varianty 1 – odkup movitého a nemovitého majetku.  

101/  6 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice , IČ: 25298968, nabídková cena bez DPH: 5.564.579,05 Kč,

            -  ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

              Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ: 45537585, nabídková  cena bez DPH: 6.099.558,46 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč,IČ: 47473053, nabídková cena bez DPH: 6.214.878,83 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČ: 48996327, nabídková cena bez DPH: 6.297.006,36 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 25968203, nabídková cena bez DPH: 6.815.448 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, nabídková cena bez DPH: 6.836.064 Kč,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25930168, nabídková cena bez DPH: 7.022.342 Kč,

 • v osmém pořadí se umístil uchazeč:

MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050, nabídková cena bez DPH: 7.786.444,32 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

101/  7 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská Přelouč“ uchazečů:

 • Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, I.Č: 28627156,
 • KARNET a.s., Tuřanska 34, 627 00 Brno, IČ: 27728248,
 • Setorix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, IČ: 28822323.

Nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

101/  8 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy  Městského kina Přelouč“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč :

 • LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, nabídková cena bez DPH: 4.263.951,51 Kč,
 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Stavební podnik Přelouč, s.r.o. Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, nabídková cena bez DPH: 4.726.258,42 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 15050050, nabídková cena bez DPH: 4.798.379,02 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Rudolf Kmoch spol. s.r.o. , U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ: 45537585, nabídková cena bez DPH: 4.984.210,97 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

101/  9 O vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ uchazeče:

 • Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČ: 48996327.

Nabídku hodnotící komise vyřadila, jelikož byla v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

 

 

 1. SCHVALUJE :

 

101/10 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření Města Přelouče za rok 2014.

101/11 Podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny jídel, jejíž činnost bude vykonávat Školní jídelna Přelouč, okres Pardubice na adrese Masarykovo náměstí 44, o kapacitě 250 stravovaných s účinností od 1. 9. 2014. Činnost bude vykonávat pro žáky Základní školy Přelouč Masarykovo nám. 45, okres Pardubice.

101/12 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 231/8 o výměře 180 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu dle znaleckého posudku.

101/13 Záměr na výpůjčku dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice  Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou  „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – budoucí chodníky a sjezdy, které se stanou  majetkem města a pozemky současné silnice, které budou v budoucnu převedeny do  vlastnictví Pardubického kraje: část p.p.č. 41/14 o výměře 382 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 2 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 17 m2, část p.p.č. 41/18 o výměře 667 m2, část p.p.č. 41/21 o  výměře 7 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 11 m2,  část p.p.č. 41/52 o výměře 503 m2 a část   p.p.č. 41/22 o výměře 357 m2 (po odkoupení od současného vlastníka Obora Buňkov, s.r.o.) na dobu realizace stavby mostu.

101/14 Záměr na pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou   „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – plochy zařízení staveniště a manipulační  plochy pro realizaci stavby: část p.p.č. 41/15 o výměře 118 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 5 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 536 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře 57 m2, část p.p.č. 41/49  výměře 490 m2 a část p.p.č. 41/22 o výměře 136 m2 (po odkoupení od současného vlastníka   Obora Buňkov, s.r.o.) na dobu realizace stavby mostu za částku stanovenou dle cenového výměru MF č. 01/2014.

101/15 Záměr na prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice  Ředitelství vodních cest ČR dotčených plánovanou stavbou  „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – budoucí rozšířená silnice: část p.p.č. 41/14  o výměře 406 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 21 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 47 m2, část  p.p.č. 41/21 o výměře 90 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 224 m2 a část p.p.č. 41/22 o výměře  46 m2 (po odkoupení od současného vlastníka Obora Buňkov, s.r.o.) za cenu  dle  znaleckého posudku.

101/16 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 800 m2 za cenu minimálně 21 Kč/m2 p. L. O., bytem Opočinek, Pardubice a p. S.P., bytem  Přelouč.

101/17 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 450 m2 za cenu minimálně 21 Kč/m2 a pozemku p.p.č. 242/1 o výměře 20 m2 (nebo jeho části) v k.ú. Klenovka za cenu minimálně 200 Kč/m2 manželům T., bytem  Přelouč.

101/18 Výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p.p.č. 541/9 a části pozemku p.p.č. 1809/2, oba v k.ú. Přelouč, uzavřené dne 10. 5. 2011 mezi městem Přelouč a manželi J. P., a M. P.

101/19 Výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p.p.č. 541/9 a části pozemku p.p.č. 1809/2, oba v k.ú. Přelouč uzavřené dne 10. 5. 2011 mezi městem Přelouč a p. L. P. a p. S. S.

101/20 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu,uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 209 v k.ú. Tupesy.

101/21 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1791/16 v k.ú. Přelouč.

101/22 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

101/23 Smlouvu o podmínkách provedení stavby „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci v místní části Tupesy“ uzavřenou mezi městem Přelouč aj. K., bytem Tupesy .

101/24 Smlouvu o podmínkách provedení stavby „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci v místní části Tupesy“ uzavřenou mezi městem Přelouč a J., B., bytem Tupesy .

101/25 Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na výpůjčku pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč za účelem rozšíření biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“.

101/26 Vnitřní směrnici č. 06/14 „Vymáhání peněžitých pohledávek“.

101/27 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E., na byt č. 1 v ul. Sportovní v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

101/28 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3 v ul. Jana  Dítěte v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 7. 2014.

101/29 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. S. na byt č. 4 v ul. Za Fontánou  v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.

101/30 Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2013-2014.

101/31 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 3.500 Kč Palmičce Přelouč – oddílu šipek na dopravu a startovné na soutěž a turnaje.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

101/32 Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů ústředního vytápění a studené vody v objektech mateřské školy v Kladenské ulici č.p. 1332, s tím spojenou úpravou sociálních zařízení v učebnových pavilonech a časovým možnostem provádění oprav s ohledem na provoz mateřské školy s přímým zadáním potřebných prací zhotovitelům  vybraným Odborem správy majetku a infrastruktury Městského úřadu Přelouč.

101/33 S prodloužením smluvního vztahu na 15 let s ČEZ Energo na zajištění dodávek tepla a TUV v budovách majetku města.

 

 1. POTVRZUJE :  

 

101/34 Pracovní poměr

 •  Ing. Pavlu Hrdému, řediteli Domu dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice,
 •  p. Haně Novotné, ředitelce Mateřské školy Přelouč Kladenská 1332, okres Pardubice,
 •  P. Evě Hrdé, ředitelce Školní jídelny Přelouč, okres Pardubice

od 1. srpna 2014 na dobu určitou 6 let na pracovní místo ředitele/ředitelky na základě ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

101/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. K. T., o odkoupení části pozemku (chodníku) p.p.č.  1287/44 v k.ú. Přelouč.

101/36 Zastupitelstvu města zamítnout žádost ing. V. M., o prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

101/37 Zastupitelstvu města zamítnout nabídku na odkoupení dále uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci za  cenu 435.000 Kč:  p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č. 1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2, p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2, p.p.č. 1812/25 o výměře 32 m2, p.p.č. 1812/26 o výměře 94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře 257 m2, p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2 z důvodu nepřiměřené ceny.

 

 1. RUŠÍ :

 

101/38 Část usnesení rady města č. 98/32 ze dne 31.3. 2014 – finanční příspěvek oddílu šipek Palmička Přelouč.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

101/39 Žádost p. O. M., o zapůjčení nebo pronájem části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                        místostarosta

       

Datum vložení: 21. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi