Obsah

usnesení 86. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 31. 10. 2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

86. schůze rady města konané dne 31. 10. 2013

 

Rada města Přelouče :

 

  1. JMENUJE :    

 

86/  1 Komisi pro schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč“ ve složení: Pavel Caha, Miroslav Manžel,Bc. Eva Kalousková (náhradníci: ing. Iva Lehárová, Josef Černý, Lubomír Novotný), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města p. Martin Macháček  (náhradník Václav Nekvapil).

86/  2 Komisi pro schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“ ve složení: Pavel Caha,

          Miroslav Manžel, Bc. Eva Kalousková (náhradníci: ing. Iva Lehárová, Josef Černý, Lubomír Novotný), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města p. Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :

 

86/  3 Jako zástupce zadavatele do komise pro schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké školy K. H. Máchy 325, Přelouč,Ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

86/  4 Jako zástupce zadavatele do komise pro schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“, Ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

 

  1. UDĚLUJE :  

 

86/  5 Výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na výstavbu veřejného osvětlení v Arnoštově ul. se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

86/  6 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Objekt sociálního zázemí hokejbalového hřiště“ s firmou LANGERONE, SE,  Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ:  28931521, za cenu 497.775,30 Kč bez DPH, 602.308,11 Kč vč. DPH.

86/  7 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace hasičské zbrojnice Přelouč sespolečností FiLup-elektro, spol. s r.o., Bydžovská Lhotka 14, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 47450614 za dodatečně požadované vícepráce v ceně 25.652 Kč bez DPH.

86/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na výstavbu veřejného osvětlení v Arnoštově ul. v Přelouči se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251, za cenu 223.902 Kč bez DPH.

86/  9 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

86/10 Smlouvu č. 13153633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity mládeže, Přelouč“.

86/11 Smlouvu č. 13150203 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení objektu Základní umělecké školy, K.H. Máchy 325“.

 

 

86/12 Výjimku z vnitřní směrnice č.04/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zakoupení laserového rychloměru zn. LTI 20/20 TruCAM od firmy ATS – TELCOM Praha a.s., Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, za cenu 325.000 Kč bez DPH, 393.250 Kč vč. 21% DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :   

 

86/13 Zastupitelstvu města poskytnout účelově určenou investiční dotaci z rozpočtu města ve výši 350.000 Kč Rugby Clubu Přelouč, o.s.,  na instalaci topné soustavy.

86/14 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí účelově určené investiční dotaci Rugby Clubu Přelouč, o.s.

86/15 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á             Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                       místostarosta


Vytvořeno: 1. 11. 2013
Poslední aktualizace: 1. 11. 2013 00:00
Autor: