Obsah

usnesení 83. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 26. 9. 2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________83. schůze rady města konané dne 26. 9. 2013___________________

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

83/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10. 9. 2013.

83/  2 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 23. 9. 2013.

 

  1. UDĚLUJE :  

 

83/  3 Výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého

          rozsahu“ pro uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení a výstavbu

          metropolitní sítě v ul. Račanská a Libušina v Přelouči se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův

          Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251.

 

  1. SCHVALUJE :   

 

83/  4 Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení a výstavbu metropolitní sítě v ul. Račanská

          a Libušina v Přelouči se společností AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976,

          538 03 Heřmanův Městec, IČ: 25966251, za cenu 887.460 Kč bez DPH.

83/  5 Dohodu o změně smlouvy č. 5071100007 – D se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá

          741/13, 110 00 Praha 1, IČ: 70856788, na jejímž základě dojde v souladu s nařízením vlády č.

          209/2013 Sb. k ukončení lhůty závaznosti podmínek poskytnuté dotace na výstavbu bytového

          domu č.p. 1538 – 1540 v ul. Riegrova a Tůmy Přeloučského v Přelouči a s ním související

          technické infrastruktury.

83/  6 Pronájem bytu v ul. Za Fontánou v Přelouči p. S. J., ul. Vrchlického, Přelouč, na dobu od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013.

83/  7 Cenovou nabídku spol. Koncedo, s.r.o., Hradec Králové na poradenskou a administrativní

          činnost při přípravě zajištění financování ze zdrojů EU pro projekt „Splašková kanalizace

          Škudly a Lhota pod Přeloučí“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                  místostarosta     

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 9. 2013
Poslední aktualizace: 27. 9. 2013 00:00
Autor: