Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 53. schůze rady města

konané dne 3.9. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________53. schůze rady města konané dne 3. 9. 2012_____________________

 

Rada města  Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

53/  1 Vydání vnitřní směrnice č. 01/12 organizace Technické služby města Přelouče „Pravidla pro

           výběrová řízení – zadávání zakázek malého rozsahu“.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

53/  2 Smlouvu o technické podpoře k programovému vybavení s firmou VITA software, s.r.o.  Na

          Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ 61060631, která je zároveň autorem a poskytovatelem

          licenčních práv uvedeného software.

53/  3 Smlouvu o dílo na realizaci sportovního hřiště v místní části Klenovka s firmou JB Estate s.r.o., 

          471 67 Provodín 76, IČ 286 72 321 za cenu 418 990,00 Kč včetně DPH.

53/  4 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21.4. 2008 mezi městem Přelouč a

          Fotbalovým klubem Přelouč.

53/  5 Prodloužení lhůty pro přijetí nabídky na odkoupení bytu č. 4 v Pardubické ul. 404,  535 01

          Přelouč do 22. 9. 2013 pro nájemníka bytu p. P. Ď., a to ve smyslu čl. V, odst. 1 písm.

          c)  Pravidel pro prodej bytů v domech č.p. 404 v ul. Pardubické a č.p. 923 v ul. Palackého

          v Přelouči.

53/  6 Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/1153/S k projektu „Rekonstrukce kotelny Základní

          umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“  financovaného

          z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

53/  7 Návrh programu XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

53/  8 Termíny konání schůzí rady města dne 24.9., 8.10, 22.10., 5.11., 19.11 a 3.12. 2012 a termín

          konání zasedání zastupitelstva města dne 13.12. 2012.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

53/  9 Aby příspěvek na mzdu a mzdové odvody ve výši 3.720,- Kč/měsíc pro pí. I. K.,

          vedoucí klubu Sluníčko, byl po dobu deseti měsíců od 1. 9.  2012 do 30. 6. 2013 hrazen

          z rozpočtu města, tedy celkem za uvedené období 37.200,- Kč.

 

  1. POVOLUJE : 

 

53/10 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2012/2013 pro třídu VI. A Základní školy Přelouč,

           Masarykovo náměstí 45, ve které počet žáků překročí nejvyšší stanovený počet 30 žáků.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

53/11 Zastupitelstvu města zrušit usnesení IV. zasedání zastupitelstva města ze dne 3. 4. 2003, odst.

          III, bod 11) a usnesení V. zasedání zastupitelstva města ze dne 22.5. 2003, odst. III, bod 14).

53/12 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2012.

53/13 Zastupitelstvu města schválit záměr na odprodej pozemků st.p.č. 1234 v k.ú. Přelouč o výměře

          13 m2 za cenu 4 030,- Kč, st.p.č. 1767 v k.ú. Přelouč o výměře 101 m2 za cenu 31 310,- Kč,

          st.p.č. 1887 v k.ú. Přelouč o výměře 57 m2 za cenu 17 670,- Kč, st.p.č. 2651 v k.ú. Přelouč o

          výměře 32 m2 (dle GP č. 1208-20/2002) ze dne 15.2. 2002 potvrzeného ing. M. Foltinským) za

          cenu 9 920,-Kč a st.p.č. 2901 v k.ú. Přelouč o výměře 66 m2 (dle GP č. 1936-094/2012 ze dne

          16.8. 2012 potvrzeného ing. Markétou Fenclovou) za cenu 20 460,- Kč společnosti ČEZ

          Distribuce a.s., IČ 24729035.

53/14 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 581/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o

           výměře 180 m2 za cenu 150,-Kč/m2.

53/15 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 11/12 uzavřenou mezi pí. J. S.,

          bytem Lohenice 54, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č. 581/1 v k.ú. 

          Lohenice u Přelouče.

53/16 Zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 168648 uzavřenou mezi VČP Net, s.r.o.,  IČ 27495949

          a městem Přelouč na prodej plynovodní přípojky k nové budově úřadu.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

53/17 Z užití ustanovení vnitřní směrnice č. 02/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

          malého rozsahu“, čl. 3, písm. a), odst. 3 z důvodu, že existuje pouze jediný dodavatel

          požadované služby pro schválení smlouvy s VITA software, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                               místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi