Obsah

usnesení 95. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 07.06.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 95. schůze rady města konané dne 7.6. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

95/  1 Stanoviska stavebníků rodinných domů v ul. Jasanová v Přelouči k požadavku města na

          výstavbu komunikace.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

95/  2 V souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010  ze zákazu  pořádání veřejných

           hudebních produkcí p. L. S., bytem Žižkova 963, Přelouč na pořádání sportovně

           kulturních akcí ve dnech 25. – 27. 6. 2010 na hrázi písníků Lohenice – Mělice.

 

  1. SCHVALUJE :

 

95/  3 Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L.S., bytem Žižkova

          963, Přelouč při pořádání sportovně kulturních akcí ve dnech 25.- 27.6. 2010 na hrázi písníků

          Lohenice – Mělice.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

95/  4 Zastupitelstvu městu Přelouče zařadit do rozpočtových opatření II rozpočtu města na rok 2010

          mimořádný příspěvek  ve výši 50 000,- Kč TJ Sokol.

 

  1. ŽÁDÁ :

 

95/  5 Členy vedení TJ Sokol Přelouč o předložení zprávy o výhledu a finančním zajištění fungování

          TJ Sokol ve městě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                  místostarosta

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: