Obsah

usnesení 90. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 22.04.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

__________________ ___90. schůze rady města konané dne 22.4. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

90/  1 Zprávu o možnosti realizace likvidace holubů formou odstřelu v souladu s platnou legislativou.

90/  2 Zprávu o monitoringu svozu odpadu a přijatých opatření vůči dodavateli služeb na základě

          zjištěných nedostatků.

 

  1. SCHVALUJE :

 

90/  3 Pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí podle stanovených kritérií na dodavatele služeb

          podle výzvy na podání nabídek na zpracování „Studie proveditelnosti k Výzvě č. 06 IOP“.

90/  4 Smlouvu o dílo mezi městem Přelouč a Panatec s.r.o., Ke Křížům 1288, 584 01 Ledeč    

           nad Sázavou na zajištění konzultační a poradenské činnosti a zpracování dokumentace potřebné

           pro realizaci projektu „Studie proveditelnosti k Výzvě č. 06 IOP“.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

90/  5 S pronájmem nebytových prostor - učebny v ZUŠ Přelouč pro zkoušky dechového orchestru

          Vladimíra Kosiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                    místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: