Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 84. schůze rady města

konané dne 18.02.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  84. schůze rady města konané dne 18.2. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

84/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          17.2. 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

84/  2 Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 54 v ul. Zborovská v Přelouči uzavřenou mezi

          městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubice.

84/  3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-002722VB/1

          (Přelouč- přípojka  knn- R.) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

          zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

84/  4 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/244-1/2009 uzavřenou mezi městem 

          Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

          938/1, p.p.č. 940/10, p.p.č. 940/15, p.p.č. 1274/43, p.p.č. 1274/49, p.p.č. 1275/2 a p.p.č. 1836/6

          v k.ú. Přelouč.

84/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002078VB1 (Lohenice-knn-J.) uzavře-

          nou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému bře-

          meni k pozemkům p.p.č. 3/1 a p.p.č. 608/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

84/  6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

          k pozemkům č. 303/1 (PK), p.p.č. 35/2, p.p.č. 35/4, p.p.č. 35/1 a p.p.č. 303/1 v k.ú. Škudly.

84/  7 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. na

           zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 916/97, p.p.č. 917/1, p.p.č.

           1807/1 a p.p.č. 1820/3 v k.ú. Přelouč.

 84/  8 Podání žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,

           číslo výzvy 57 – Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě.

84/   9 Znění písemné odpovědi na námitku stěžovatele STAKO společnost s ručením omezeným,

           Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové, IČ 422 28 468 v zadávacím řízení na stavbu nové

           budovy Městského úřadu Přelouč.

84/ 10 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 44, Masarykovo nám. v Přelouči (restaurace,

pivnice a kavárny včetně skladů) a části pozemku p.p.č. 171 v k.ú. Přelouč pí. M. N., Staré Hradiště 125, Pardubice.

84/ 11 Smlouvu o dílo č. 01/10/UBN s Urbanplan spol. s r.o. , Hradec Králové na provedení aktuali-

           zace sběru dat a technickou pomoc při pořizování 1. aktualizace územně analytických

           podkladů pro ORP Přelouč za cenu max. 249 600,- Kč vč. DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

84/ 12 Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne

          27.8. 2007 ve znění dodatku ze dne 26.6. 2009 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS

          s.r.o.

84/13 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 94/12 (PK), p.p.č. 92/1 a p.p.č.

          92/3 v k.ú. Tupesy u Přelouče, které jsou ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR

          do vlastnictví města.

84/14 Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu budovy č.p. 192 v ul. Nádražní v Přelouči.

 

 

84/15 Zastupitelstvu schválit odprodej budovy čp. 192 v Nádražní ul. v Přelouči včetně pozemků a

          staveb na nich za cenu 6 mil. Kč:

          budova čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč

          pozemek st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč o výměře 376 m2

          pozemek p.p.č. 392/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 294 m2

          pozemek st.p.č. 469 v k.ú. Přelouč o výměře 173 m2.

 

  1. NEVYHOVUJE :

 

84/16 Námitce stěžovatele STAKO společnost s ručením omezeným, Bieblova 782, 500 03 Hradec

          Králové, IČ 422 28 468 proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabí-

          dek v zadávacím řízení na stavbu nové budovy Městského úřadu Přelouč a potvrzuje své pů-

          vodní rozhodnutí v této záležitosti vyjádřené usnesením č. 82/2 ze dne 27.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.   Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                    místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi