Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 77. schůze rady města

konané dne 23.11.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________77. schůze rady města konané dne 23.11. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

77/ 1 Splnění úkolu rady města č. 57/30a 76/32 a úkolu zastupitelstva města č. VII/2 ze dne 19.3.

         2009.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

77/ 2 Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu

         dat na pult centrální ochrany a vyhodnocování požárně-taktických informací s Českou

         republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardu-

         bice, pro sportovní halu v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči.

77/ 3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672,

         500 02 Hradec Králové, na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení prováděných v

         rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, finan-

         cované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

         24 622,00 Kč na 3 725 770,00 Kč vč. DPH.    

77/ 4 Odměny za 2. pololetí 2009 dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol

         a školských zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

77/ 5 Převod movitého majetku města příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Přelouč, okres

         Pardubice:

  • monitor ADI 17 “  P750 DynaFlat, inv.č. 3950 v pořizovací hodnotě 7 466,40 Kč,
  • monitor ADI 17 “ E750, inv.č. 3511 v pořizovací hodnotě 8 064,20 Kč.

77/ 6 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

77/ 7 Termíny konání schůzí rady města dne 21.12. 2009, 4.1.,18.1., 1.2., 15.2. 2010 a zastupitelstva

          města  dne 25.2. 2010.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

77/ 8 S požadavkem  ZUŠ nakoupit 1 ks počítače notebook v hodnotě cca 20 000,- Kč z provozních

         prostředků školy pro rok 2009.

77/ 9 S likvidací nepotřebného majetku ve vlastnictví města:

  • 1 ks buňka, inv.č. 50001, pořízena v r. 1981, cena 34 844,- Kč
  • 1 ks vánoční osvětlení, inv.č. 10111, pořízeno v r. 1999, cena 62 877,- Kč
  • 1 ks sekačka MF 70, inv.č. 30017, pořízena v r. 2000, cena 62 160,- Kč.

 

 IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

77/10 Na pronájem části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/11 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/12 Na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/13 Na pronájem části pozemku p.p..č 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

 

 

 

 

 

  V.     JMENUJE :

 

77/14 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2009

           ve složení: předseda – Ing. Václav Damborský, členové – Ing. Ivan Moravec, Ing. Ivana

          Lejhancová.

 

  VI.     ROZHODUJE :

 

77/15 Že budova čekárny na autobusovém nádraží bude do 31.3. 2010 otevřena pro veřejnost  do

          20.00 hodin.

 

 VII.     DOPORUČUJE :

 

77/16 Zastupitelstvu města delegovat na radu města pravomoci k rozpočtu v tomto rozsahu:

          při uzavírání dodavatelských smluv a jejich dodatků je rada města oprávněna schválit uzavření

          smlouvy, popř. dodatku smlouvy v rozsahu do 20% maximálně však do částky 500 000,- Kč nad

          částku schválenou v platném rozpočtu u jednotlivých akcí, a tím povolit čerpání výdaje.  

          Navýšení rozpočtované částky musí být zařazeno do nejbližšího rozpočtového opatření.

77/17 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2010.

 

VIII.     ZAMÍTÁ :

 

77/18 Nabídku společnosti s r.o.  OREDO Hradec Králové na řešení připomínek a časových úprav

          jízdních řádů po zahájení provozu MHD v Přelouči v průběhu prvního pololetí 2010 s tím, že

          veškeré související úkony zajistí zaměstnanci silničního odboru MěÚ.

77/19 Požadavek sdružení „Most pro lidská práva“ Pardubice na zapojení města Přelouč do projektu

          „Integrační středisko pro cizince“ z důvodu nedostatku volných prostor.

 

   IX.     UKLÁDÁ :

 

77/20 Redakční radě Přeloučského roštu předložit radě města ke schválení návrh úpravy pravidel pro

          jeho vydávání v termínu do 31.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pasování

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi