Obsah

usnesení 70. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 2.9.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   70. schůze rady města konané dne 2.9. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     ROZHODUJE :

 

70/  1 Nevyhovět námitce dodavatele spol. CAR – TOUR s r.o., Pohřebačka 23, 533 45 Opatovice

           n. Labem proti úkonu zadavatele v zadávacím řízení podle zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných

           zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku na služby „Zajištění ostatní dopravní  obsluž- 

           nosti města Přelouče v režimu závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě na vyme-  

           zených linkách města“ v souladu s předloženou zprávou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                místostarosta

      

   


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč