Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 60. schůze rady města

konané dne 27.4.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   __60. schůze rady města konané dne 27. 4. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ  :

 

60/  1 Informace velitele Městské policie Přelouč o nevhodném umístění centrálního zařízení

          Dallmeier.

60/  2 Nárůst rozpočtové ceny přemístěného venkovního sportovního víceúčelového hřiště, realizova-

          ného v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, nad předpokládanou výši dle usnesení 50/7, tj. 500 000,- Kč

          vč. DPH.

60/  3 Potvrzení o obsahu dohody o vzájemném vypořádání mezi SK Nemošice a SK SKI Nemošice

          ze dne 5.3. 2009.

60/  4 Nabídku firmy  KASI, s.r.o. na odkoupení části administrativní budovy „Agry“.

60/  5 Záznam z jednání dne 10.4. 2009 o řešení  odkanalizování obcí Přeloučska.

60/  6 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009.

60/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 3.4. 2009.

60/  8 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 30.3. 2009.

60/  9 Stížnost obyvatel domu č.p. v Přelouči na nájemníky manželé R.

60/10 Zápis z jednání Sněmu a Rady Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu

          cestovního ruchu ze dne 7.4. 2009 včetně rozhodnutí o zrušení Sdružení ke dni 30.6. 2009.

60/11 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 14.4. 2009.

60/12 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Přelouče pí. Heleně P.

          , které dne 13.4. 2009 vznikl mandát člena Zastupitelstva města Přelouče.

60/13 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 9.4. a 22.4. 2009.

60/14 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          27.4. 2009.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

60/15 Smlouvu č. 01 05 09 o provedení přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

          uzavřenou  mezi městem Přelouč a Ing. Jaroslavem S.,

60/16 Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2009.

60/17 Kupní smlouvu na prodej pozemku  p.p.č. 2278/2  v k.ú. Přelouč za cenu 125 100,- Kč uzavře-

          nou mezi městem Přelouč a I.S.,

60/18 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 2308/2 v k.ú. Přelouč za cenu 15 300,- Kč uzavřenou

           mezi městem Přelouč a Č.Š, Přelouč.

60/19 Pronájem bytu č. 27 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči

          pí. H.P.bytem Přelouč, od 1.5. 2009 na dobu neurčitou.

60/20 Dodatek k servisní smlouvě s firmou Maxprogres, s.r.o., č. smlouvy 5307500-SS-0111.

60/21 Dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění Region č. 1520964014 ze dne 27.4. 2009

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Generali Pojišťovna, a.s.

60/22 Realizaci návrhů dle bodů 1), 2) a 3) zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009.

60/23 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

          - náboženská obec církve husitské   (koncerty, výstavy)                                            4 000,- Kč

          - rada rodičů ZŠ Masarykovo nám.   (zakončení škol.roku, sport.akce)                     8 000,- Kč

          - klub přátel ZŠ Smetanova    (rozloučení s 9. tř., akademie)                                   11 000,- Kč

          - sdružení rodičů a přátel ZUŠ  (soustředění na Slovensku)                                     45 000,- Kč

          - římsko – katolická farnost    (akce s dětmi)                                                              2 000,- Kč

60/24 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu:

           - J. H. (historický tábor Klubu Radost)              8 000,- Kč

           - Sdružení rodičů a přátel ZUŠ (festival Praha)                   30 000,- Kč

           - Klub maminek a dětí Sluníčko  (kurzy, tvoř.činnost)        12 000,- Kč                                         

60/25 Pronájem prodejních míst ke stánkovém prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2009 takto:

          - prodejní místo č. 1 p. M.F., , Holice za celkovou cenu 33 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 2 p. D.D, Přelouč za celkovou cenu 41 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 6 p. J.F., Kutná Hora za celkovou cenu 33 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 8 p. J.O, Pardubice za cenu 10 000,- Kč,

          - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M.V., za cenu 8 000,- Kč.

60/26 Pojistnou smlouvu ev.č. návrhu 9542074408 s pojišťovnou Generali, a.s. o škodovém pojištění

          za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání.

60/27 Přijetí nadačního příspěvku ČEZ pro ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč v hodnotě 347 500,- Kč

          na odborné ICT vybavení.

60/28 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na

          zajištění výběrového řízení na dopravce MHD.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

60/29 S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 1520 ve Veverkově ul. v Přelouči s pí. A

          H., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520, z p. L.H. na její osobu.

60/30 Že město Přelouč bude zajišťovat výkon veřejné služby převážně v příspěvkové organizaci

          Technické služby za předpokladu finančního příspěvku Úřadu práce na funkci koordinátora na

           zkušební dobu do 31.12. 2009.

 

    IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

60/31 Na výpůjčku rugbyového hřiště na pozemcích p.p.č. 293/4, p.p.č. 289/13, p.p.č. 283/6, p.p.č.

           289/15, p.p.č. 289/17, p.p.č. 283/5 a p.p.č. 289/4 včetně pozemků Rugby Clubu Přelouč, o.s.          

 

      V.    UKLÁDÁ :

 

60/32 Tajemníkovi MěÚ provést návrhy bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009 uvedené

           v bodech 4), 5a), 5c) a 5d).

60/33 Tajemníkovi MěÚ kvantifikovat výhody a nevýhody eventuelního odkoupení části budovy

           Agry.

60/34 Starostce města požádat Policii ČR, služebnu Přelouč o pomoc při zvýšené kontrole dodržování

          povolené rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na katastru města.

 

    VI.     NEVYHOVUJE :

 

60/35 Požadavku nájemníků bytů č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči na výměnu oken a konstatuje,

          že technický stav je úměrný potřebám nouzového náhradního bydlení.

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                  Ing. Ivan M o r a v e c

                   starostka                                                                                       místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi