Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 60. schůze rady města

konané dne 27.4.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   __60. schůze rady města konané dne 27. 4. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ  :

 

60/  1 Informace velitele Městské policie Přelouč o nevhodném umístění centrálního zařízení

          Dallmeier.

60/  2 Nárůst rozpočtové ceny přemístěného venkovního sportovního víceúčelového hřiště, realizova-

          ného v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, nad předpokládanou výši dle usnesení 50/7, tj. 500 000,- Kč

          vč. DPH.

60/  3 Potvrzení o obsahu dohody o vzájemném vypořádání mezi SK Nemošice a SK SKI Nemošice

          ze dne 5.3. 2009.

60/  4 Nabídku firmy  KASI, s.r.o. na odkoupení části administrativní budovy „Agry“.

60/  5 Záznam z jednání dne 10.4. 2009 o řešení  odkanalizování obcí Přeloučska.

60/  6 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009.

60/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 3.4. 2009.

60/  8 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 30.3. 2009.

60/  9 Stížnost obyvatel domu č.p. v Přelouči na nájemníky manželé R.

60/10 Zápis z jednání Sněmu a Rady Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu

          cestovního ruchu ze dne 7.4. 2009 včetně rozhodnutí o zrušení Sdružení ke dni 30.6. 2009.

60/11 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 14.4. 2009.

60/12 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Přelouče pí. Heleně P.

          , které dne 13.4. 2009 vznikl mandát člena Zastupitelstva města Přelouče.

60/13 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 9.4. a 22.4. 2009.

60/14 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          27.4. 2009.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

60/15 Smlouvu č. 01 05 09 o provedení přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

          uzavřenou  mezi městem Přelouč a Ing. Jaroslavem S.,

60/16 Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2009.

60/17 Kupní smlouvu na prodej pozemku  p.p.č. 2278/2  v k.ú. Přelouč za cenu 125 100,- Kč uzavře-

          nou mezi městem Přelouč a I.S.,

60/18 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 2308/2 v k.ú. Přelouč za cenu 15 300,- Kč uzavřenou

           mezi městem Přelouč a Č.Š, Přelouč.

60/19 Pronájem bytu č. 27 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči

          pí. H.P.bytem Přelouč, od 1.5. 2009 na dobu neurčitou.

60/20 Dodatek k servisní smlouvě s firmou Maxprogres, s.r.o., č. smlouvy 5307500-SS-0111.

60/21 Dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění Region č. 1520964014 ze dne 27.4. 2009

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Generali Pojišťovna, a.s.

60/22 Realizaci návrhů dle bodů 1), 2) a 3) zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009.

60/23 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

          - náboženská obec církve husitské   (koncerty, výstavy)                                            4 000,- Kč

          - rada rodičů ZŠ Masarykovo nám.   (zakončení škol.roku, sport.akce)                     8 000,- Kč

          - klub přátel ZŠ Smetanova    (rozloučení s 9. tř., akademie)                                   11 000,- Kč

          - sdružení rodičů a přátel ZUŠ  (soustředění na Slovensku)                                     45 000,- Kč

          - římsko – katolická farnost    (akce s dětmi)                                                              2 000,- Kč

60/24 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu:

           - J. H. (historický tábor Klubu Radost)              8 000,- Kč

           - Sdružení rodičů a přátel ZUŠ (festival Praha)                   30 000,- Kč

           - Klub maminek a dětí Sluníčko  (kurzy, tvoř.činnost)        12 000,- Kč                                         

60/25 Pronájem prodejních míst ke stánkovém prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2009 takto:

          - prodejní místo č. 1 p. M.F., , Holice za celkovou cenu 33 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 2 p. D.D, Přelouč za celkovou cenu 41 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 6 p. J.F., Kutná Hora za celkovou cenu 33 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 8 p. J.O, Pardubice za cenu 10 000,- Kč,

          - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M.V., za cenu 8 000,- Kč.

60/26 Pojistnou smlouvu ev.č. návrhu 9542074408 s pojišťovnou Generali, a.s. o škodovém pojištění

          za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání.

60/27 Přijetí nadačního příspěvku ČEZ pro ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč v hodnotě 347 500,- Kč

          na odborné ICT vybavení.

60/28 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na

          zajištění výběrového řízení na dopravce MHD.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

60/29 S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 1520 ve Veverkově ul. v Přelouči s pí. A

          H., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520, z p. L.H. na její osobu.

60/30 Že město Přelouč bude zajišťovat výkon veřejné služby převážně v příspěvkové organizaci

          Technické služby za předpokladu finančního příspěvku Úřadu práce na funkci koordinátora na

           zkušební dobu do 31.12. 2009.

 

    IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

60/31 Na výpůjčku rugbyového hřiště na pozemcích p.p.č. 293/4, p.p.č. 289/13, p.p.č. 283/6, p.p.č.

           289/15, p.p.č. 289/17, p.p.č. 283/5 a p.p.č. 289/4 včetně pozemků Rugby Clubu Přelouč, o.s.          

 

      V.    UKLÁDÁ :

 

60/32 Tajemníkovi MěÚ provést návrhy bezpečnostní a dopravní komise ze dne 15.4. 2009 uvedené

           v bodech 4), 5a), 5c) a 5d).

60/33 Tajemníkovi MěÚ kvantifikovat výhody a nevýhody eventuelního odkoupení části budovy

           Agry.

60/34 Starostce města požádat Policii ČR, služebnu Přelouč o pomoc při zvýšené kontrole dodržování

          povolené rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na katastru města.

 

    VI.     NEVYHOVUJE :

 

60/35 Požadavku nájemníků bytů č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči na výměnu oken a konstatuje,

          že technický stav je úměrný potřebám nouzového náhradního bydlení.

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                  Ing. Ivan M o r a v e c

                   starostka                                                                                       místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pod Zelenou bránou

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi