Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 37. schůze rady města

konané dne 21.7.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________37. schůze rady města konané dne 21.7. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

37/  1 Informace velitele městské policie o možnosti rozšíření kamerového systému ve městě Přelouč.

37/  2 Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007.

37/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2.7. 2008.

37/  4 Dopis člena Rady Pardubického kraje o schválení Zásad pro poskytování dotací Ministerstva

          vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2008 a následujících letech.

37/  5 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení do 30.6. 2008.

37/  6 Zprávu o stavu dlužného nájemného.

37/  7 Sdělení ředitele Domova u fontány ze dne 7.7. 2008 o zvýšení ceny obědů a snížení limitu jejich

          maximálního množství pro rok 2008 pro pečovatelskou službu MěÚ.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

37/  8 Prodej zbraně revolver, zn. Taurus, vzor M 82, ráže 38 special, výrobní číslo: KE 446796 za

          cenu 3 000,- Kč.

37/  9 Prodej zbraně pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vzor 83, ráže 9 mm, výrobní číslo 65450 za částku

          3 500,- Kč.

37/10 Prodloužení třicetidenní lhůty pro podpis kupní smlouvy na koupi bytu v domě

          v Přelouči p. F.P. do 8.7. 2008.

37/11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2008.

37/12 Vyhlášení výběrového řízení a následné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zakázku

           „Management projektu ve vztahu k programu ROP NUTS II SV na projekt sportovní areál ZŠ
           Smetanova Přelouč“.

37/13 Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb pro obyvatele chráněných bytů v obci Svinčany s

          účinností  od 1.8. 2008.

37/14 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

          bice, Perštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“ u písníků

          Lohenice – Mělice v termínu 23.8. 2008.

37/15 S účinností od 1.8. 2008 přidělení bytu v ul. Za Fontánou manželům

          E. na dobu určitou 5 let.

37/16 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi městem Přelouč a Domovem u fontány

          Přelouč.

37/17 Realizaci dopravního značení dle bodu 1), 3) a 5) zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze

          dne 2.7. 2008.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

37/18 S předloženým návrhem zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkových

          organizací za rok 2007.

37/19 S použitím znaku města Přelouče na informativní tabuli umístěné na staveništi autobusového

           nádraží.  

 

 

 

 

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

37/20 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2009 u městských bytů s „regulovaným

          nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:

-          u dřívější kategorie bytu I o 31,0% -  28,22 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 37,1%  -  24,28 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu III o 46,0%  -  22,78 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu IV o 58,8%  -  20,95 Kč/m2

s platností od 1.1. 2009 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného k

městským bytům o zvýšení :

-          u dřívější kategorie bytu I o 24,1% - 29,78 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 29,9% - 25,62 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu III o 37,4% - 24,22 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu IV o 43,8% - 23,15 Kč/m2.

37/21 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště

          Přelouč – I. etapa – část 2“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: Lubomír Dvořák

          sídlo : Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

          nabídková cena vč. DPH : 4 465 777,- Kč

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : MIROS dopravní stavby, a.s.

          sídlo : Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

          nabídková cena vč. DPH: 4 749 643,- Kč

          -  ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo : Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH : 5 610 426,- Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno: K&N stavební společnost s.r.o.

          sídlo : Na Vitálně 84, 530 03 Pardubice

          nabídková cena vč. DPH : 5 869 925,- Kč.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

          zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 30.6. 2008.

          Z důvodu nepřidělení státní dotace na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště

          Přelouč – I. etapa – část 2“ snižuje rozsah prováděných prací  na finanční objem do částky     

          2 950 000,- Kč.

37/22 Že město Přelouč není ochotno za podmínek uvedených ve sdělení Pardubického kraje, č.j.

          KrÚ 29828/2008 participovat na zajištění bydlení azylantů.

 

   V.     KONSTATUJE :

 

37/23 Že město Přelouč nemá zájem o odkup akcií společnosti Přístav Pardubice, a.s. dle nabídky

          Československá plavba labská, a.s.

 

  VI.     JMENUJE :

 

37/24 S účinností od 22.7. 2008 velitelem zásahové jednotky SDH města Přelouče p. Martina

          M.

 

 VII.     UKLÁDÁ :

 

37/25 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout systém parkování na parkovišti u Penny marketu.

 

 

 

VIII.     NEPROMÍJÍ :

 

37/26 Panu F.P., bytem Přelouč zbývající částku poplatku z prodlení

          z dlužných nájmů do r. 2004 ve výši 5 657,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi