Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 37. schůze rady města

konané dne 21.7.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________37. schůze rady města konané dne 21.7. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

37/  1 Informace velitele městské policie o možnosti rozšíření kamerového systému ve městě Přelouč.

37/  2 Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007.

37/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2.7. 2008.

37/  4 Dopis člena Rady Pardubického kraje o schválení Zásad pro poskytování dotací Ministerstva

          vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2008 a následujících letech.

37/  5 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení do 30.6. 2008.

37/  6 Zprávu o stavu dlužného nájemného.

37/  7 Sdělení ředitele Domova u fontány ze dne 7.7. 2008 o zvýšení ceny obědů a snížení limitu jejich

          maximálního množství pro rok 2008 pro pečovatelskou službu MěÚ.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

37/  8 Prodej zbraně revolver, zn. Taurus, vzor M 82, ráže 38 special, výrobní číslo: KE 446796 za

          cenu 3 000,- Kč.

37/  9 Prodej zbraně pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vzor 83, ráže 9 mm, výrobní číslo 65450 za částku

          3 500,- Kč.

37/10 Prodloužení třicetidenní lhůty pro podpis kupní smlouvy na koupi bytu v domě

          v Přelouči p. F.P. do 8.7. 2008.

37/11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2008.

37/12 Vyhlášení výběrového řízení a následné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zakázku

           „Management projektu ve vztahu k programu ROP NUTS II SV na projekt sportovní areál ZŠ
           Smetanova Přelouč“.

37/13 Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb pro obyvatele chráněných bytů v obci Svinčany s

          účinností  od 1.8. 2008.

37/14 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

          bice, Perštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“ u písníků

          Lohenice – Mělice v termínu 23.8. 2008.

37/15 S účinností od 1.8. 2008 přidělení bytu v ul. Za Fontánou manželům

          E. na dobu určitou 5 let.

37/16 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi městem Přelouč a Domovem u fontány

          Přelouč.

37/17 Realizaci dopravního značení dle bodu 1), 3) a 5) zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze

          dne 2.7. 2008.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

37/18 S předloženým návrhem zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkových

          organizací za rok 2007.

37/19 S použitím znaku města Přelouče na informativní tabuli umístěné na staveništi autobusového

           nádraží.  

 

 

 

 

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

37/20 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2009 u městských bytů s „regulovaným

          nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:

-          u dřívější kategorie bytu I o 31,0% -  28,22 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 37,1%  -  24,28 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu III o 46,0%  -  22,78 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu IV o 58,8%  -  20,95 Kč/m2

s platností od 1.1. 2009 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného k

městským bytům o zvýšení :

-          u dřívější kategorie bytu I o 24,1% - 29,78 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 29,9% - 25,62 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu III o 37,4% - 24,22 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu IV o 43,8% - 23,15 Kč/m2.

37/21 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště

          Přelouč – I. etapa – část 2“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: Lubomír Dvořák

          sídlo : Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

          nabídková cena vč. DPH : 4 465 777,- Kč

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : MIROS dopravní stavby, a.s.

          sídlo : Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

          nabídková cena vč. DPH: 4 749 643,- Kč

          -  ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo : Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH : 5 610 426,- Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno: K&N stavební společnost s.r.o.

          sídlo : Na Vitálně 84, 530 03 Pardubice

          nabídková cena vč. DPH : 5 869 925,- Kč.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

          zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 30.6. 2008.

          Z důvodu nepřidělení státní dotace na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště

          Přelouč – I. etapa – část 2“ snižuje rozsah prováděných prací  na finanční objem do částky     

          2 950 000,- Kč.

37/22 Že město Přelouč není ochotno za podmínek uvedených ve sdělení Pardubického kraje, č.j.

          KrÚ 29828/2008 participovat na zajištění bydlení azylantů.

 

   V.     KONSTATUJE :

 

37/23 Že město Přelouč nemá zájem o odkup akcií společnosti Přístav Pardubice, a.s. dle nabídky

          Československá plavba labská, a.s.

 

  VI.     JMENUJE :

 

37/24 S účinností od 22.7. 2008 velitelem zásahové jednotky SDH města Přelouče p. Martina

          M.

 

 VII.     UKLÁDÁ :

 

37/25 Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout systém parkování na parkovišti u Penny marketu.

 

 

 

VIII.     NEPROMÍJÍ :

 

37/26 Panu F.P., bytem Přelouč zbývající částku poplatku z prodlení

          z dlužných nájmů do r. 2004 ve výši 5 657,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi