Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 32. schůze rady města

konané dne 12.5.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________32. schůze rady města konané dne 12.5. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

32/  1 Zprávu odboru životního prostředí o počtu vykácené a nově vysázené zeleně ve městě a 

           místních částech za období 2006 – 2008.

32/  2 Přehled činností vykonaných na základě mandátní smlouvy a.s. A-Sangeo za období březen –

          duben 2008.

32/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28.4. 2008.

32/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5.5. 2008.

32/  5 Zápis ze schůze komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          7.5. 2008.

32/  6 Dopis Českého svazu bojovníků za svobodu , Klubu rodáků a přátel města Přelouče, TJ Sokol

          Přelouč, Junáku středisko Přelouč, Klubu Dr. Milady Horákové, Pěveckého sboru J.B. Foerster

          o umístění pamětní desky k 90. výročí vzniku Československé republiky.

32/  7 Splnění úkolu rady města č. 25/27, 26/28, 30/3 a 31/37 a úkolu zastupitelstva města č. VII/1 a

           VII/2 ze dne 13.12. 2007 a č. IX ze dne 28.2. 2008.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

32/  8 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Mělice – Lohenice na rok 2008.

32/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníky pozemku p.

           p.č. 917/24 v k.ú. Přelouč na pozemku p.p.č. 917/23 v k.ú. Přelouč.

32/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

           louči na dobu určitou do 30.9. 2008.

32/11 Realizaci návrhů dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28.4. 2008 s výjimkou bodu

           7).

32/12 Pronájem bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouči p.

          A. D., bytem Přelouč, od 1.6. 2008 na dobu neurči-

          tou (s možností stěhování se od 15.5. 2008).

32/13 Prominutí platby za nájem za měsíc květen 2008 v bytě č. 9  v ul. Sluneční č.p 1414 v Přelouči.

32/14 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2008 takto:

          - prodejní místo č. 1 p. M.F., Holice za celkovou cenu 30 500,-  

             Kč,

          - prodejní místo č. 2 pí. L.V., Rosice  za celkovou cenu 30 500,- Kč,

          - prodejní místo č. 3 p. J. F., Kutná Hora za celkovou cenu 31 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 4 p. J.K., Praha  za celkovou cenu 30 500,- Kč,

          - prodejní místo č. 8 p. J.O., Pardubice za cenu 10 000,- Kč,

          - prodejní místo č. 5 firmě Margy, s.r.o., za celkovou cenu 30 500,- Kč,         

          - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. Miloslavu Vařákovi, Mělice 59 za cenu 8 000,- Kč.

32/15 S účinností od 1.6. 2008 Organizační řád č. 4/08 Městského úřadu Přelouč, kterým se ruší  

          Organizační řád č. 9/06 ve znění všech změn.

32/16 Umístění pamětní desky Československým legionářům u památníku T.G. Masaryka na Masary-

           kově náměstí v Přelouči.

32/17 Z důvodu živelné pohromy pronájem bytu v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. P. H.

            od 28.4. 2008 na dobu 6 měsíců.

32/18 Prodej 30 ks použitých žulových kostek p.L.N. za 

           cenu 10,- Kč/ks.

           

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

32/19 S projektem výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú. Klenovka a konstatuje, že podpoří změnu

          územního plánu města, která tuto výstavbu umožní.

32/20 S ukončením nájmu bytu v č.p. 1414, ul. Sluneční v Přelouči ke dni 31.5. 2008 dohodou   

          pí. V.K. bytem, Přelouč.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

32/21 O zvýšení nájemného od 1.7. 2008 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

           1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2007, tedy o 2,8%.

 

    V.     JMENUJE :

 

32/22 Komisi pro zadání zakázky , hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele 

           na opravu místní komunikace v Lohenicích ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský),

           Lubomír Novotný (náhradník Ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Lukáš 

           Kuchyňka),  Josef Štěpánek (náhradník Jaroslav Zelený), Jaromír Runkas.

 

   VI.     DOPORUČUJE :

 

32/23 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2008 v rámci rozpočtového opatření  č.III

          částku 600 000,- Kč na výkup pozemků na výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota.

 

  VII.     POZASTAVUJE :

 

32/24 Prodej žulových kostek  z důvodu jejich použití pro potřeby města.

 

 VIII.     ZAMÍTÁ :

 

32/25 Žádost Regionálního muzea v Teplicích o finanční spoluúčast města Přelouče na vydání publi-

          kace „Historické rozšíření ryb v řece Labi“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                               Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi