Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 99. schůze rady města konané

dne 11.9. 2006

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________99. schůze rady města konané dne 11.9. 2006____________________

 

Rada města Přelouče :

 

         I.          BERE NA VĚDOMÍ : 99/ 1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne

                                                                      29.8.2006.

                                                            99/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.9.

                                                                     2006.

                                                            99/ 3 Žádost SK SKI Nemošice o převod objektu garáží a odpro-

                                                                     dej pozemku v k.ú. Lohenice s tím, že dočasné užívání kon-

                                                                     čí k 31.10. 2009.

                                                            99/ 4 Návrh Koncepce činnosti Městského muzea v Přelouči.

                                                            99/ 5 Žádost  Linky důvěry Pardubice o finanční příspěvek na

                                                                     činnost.

                                                            99/ 6 Žádost ing. Jany K.,CSc o vystoupení na zasedání

                                                                     Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            99/ 7 Splnění úkolu rady města č. 96/29, 98/11.

 

        II.          SCHVALUJE : 99/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                           louč a Východočeskou plynárenskou,a.s. na části pozemků p.p.č.

                                                           491/1, p.p.č. 491/7 a p.p.č. 491/13 v k.ú. Přelouč.

                                                 99/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                            louč a ČEZ Distribuce, a.s. na část pozemku p.p.č. 1791/1 v k.ú.

                                                            Přelouč.

                                                 99/10 Udělení mimořádné odměny ředitelce MŠ

                                                           Přelouč, Za Fontánou 935, dle návrhu.

                                                 99/11 Návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

       III.         SOUHLASÍ : 99/12S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-

                                                       louč, Jana Dítěte 1564-1568, z pí. V.Č. na p. R.Č včetně práva nájmu k bytu ozn. E2, velikosti  2+kk v 1. n.p.  domu č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

                                              99/13 S použitím znaku města firmě Roman Winter, Brno na projekt

                                                         „samolepky měst“.

 

        IV.         POVOLUJE : 99/14Výjimku z počtu žáků na školní rok 2006/2007 pro 9. ročníky

                                                         Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, ve kterých počet žáků

                                                         překročí stanovený počet 30 žáků/1 třídu.

                                                99/15Výjimku z počtu žáků na školní rok 2006/2007 pro 7. ročník 

                                                          Základní školy Přelouč, Masarykovo nám., ve kterém počet žáků

                                                          překročí stanovený počet 30 žáků/1 třídu.

 

         V.           VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 99/16Na pronájem části pozemku p.p.č. 226/1 v k.ú. Kle-

                                                                             novka.

                                                                   99/17 Na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním po-

                                                                            dlaží v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelou-

                                                                            či za roční nájemné minimálně 2 000,- Kč/m2.

 

 

 

        VI.          DOPORUČUJE : 99/18 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2007 poskyt-

                                                                nutí finančních prostředků na dofinancování realizace projek-

                                                                tu „sociální objekt pro oddíl hokejbalu“ pro Hokejbalový club

                                                                Jestřábi Přelouč ve výši 500 000,- Kč.

                                                      99/19 Zastupitelstvu města schválit název „Luční“ pro nově vytvoře-

                                                                nou ulici v lokalitě Přelouč – Lipiny. Ulice tvoří spojku mezi

                                                                ulicemi Havlíčkova a Okružní.

                                                      99/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu

                                                                města pro rok 2006.

                                                      99/21 Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky Stavitelství

                                                                ČChM,a.s. z titulu smluvní pokuty na základě smlouvy o dílo

                                                                ve výši 89 455,76- Kč.

                                                      99/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr:

                                                               a) na prodej pozemků v k.ú. Mělice : p.p.č. 222/8 o výměře 816 m2, p.p.č. 222/23 o výměře 251 m2, p.p. č. 222/25 o výměře 1 002 m2, p.p.č. 222/27 o výměře 396 m2, p.p.č. 222/29 o výměře 354 m2, p.p.č.222/30 o výměře  353 m2, p.p.č. 222/31 o výměře 220 m2 a st.p.č. 61/4 o výměře

                                                                   45 m2, st.p.č. 61/6 o výměře 173 m2, st.p.č. 62/2 o výměře

                                                                   168 m2, st.p.č. 71/2 o výměře 247 m2, st.p.č. 72/4 o výměře

                                                                   239 m2, st.p.č. 72/6 o výměře 253 m2, st.p.č. 78/1 o výměře

                                                                   52 m2, st.p.č. 84/2 o výměře 16 m2, st.p.č. 98 o výměře

                                                                   51 m2 za cenu minimálně 50,- Kč/m2,

                                                               b) na prodej pozemků p.p.č. 1991 o výměře 159 m2 a st.p.č.

                                                                   1752/1 o výměře 31 m2 a části p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč za

                                                                   cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                     99/23 Zastupitelstvu města vyhovět námitce proti územnímu plánu

                                                               podanou manželi H.

                                                     99/24 Zastupitelstvu města souhlasit se svým budoucím ručením za

                                                               úvěr pro společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

                                                               účelově vázaný na splacení nákupu BOČV a na rekonstrukci

                                                               BOČV za podmínky, že města i obce  z řad akcionářů společnosti budou společně dle svého obchodního podílu ručit maximálně za 50% ročních splátek takového úvěru.

                                                    99/25 Zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí

                                                              o poskytnutí půjčky mezi městy Přelouč a Pardubice.

                                                    99/26 Zastupitelstvu města schválit změnu návrhu nového územního

                                                              plánu v prostoru mezi Sportovní a Hradeckou ul. – plochy tech-

                                                              nické vybavenosti, které jsou ve vlastnictví soukromých osob

                                                              změnit na plochy centrální.

 

     VII.           RUŠÍ : 99/27 Usnesení rady města č. 96/9.

 

    VIII.          ZAMÍTÁ : 99/28 Nabídku a.s. Žďas Žďár na odkup akcií společnosti Přístav Pardubice

                                                    v nominální hodnotě 750 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IX.          UKLÁDÁ : 99/29 Jiřině Dlaskové oslovit obyvatele domů č.p. 1562-1568 v ul. Jana Dítěte a č.p. 132-135, 1537-1540 v ul. Tůmy  Přeloučského s nabídkou možnosti vyhrazeného placeného parkování v termínu do 15.10. 2006.

                                           99/30 Vedoucímu odboru SMI a stavebního, vodoprávního a dopravy zřídit

                                                     jedno vyhrazené parkovací místo pro invalidy na Pernštýnském

                                                     nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                      Jaroslav  P a ď o u r

          starostka města                                                                              místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi