Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 97. schůze rady města konané

dne 14.8.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
97. schůze rady města konané dne 14.8.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

97/ 1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnoce-
ní nabídek k pronájmům ze dne 9.8. 2006.

II. SCHVALUJE :

97/ 2 Uzavření dohody s p. A.K., bytem
Pražská, Přelouč o splátkách dlužného poplatku z prodlení za
rok 2005 až červenec 2006 ve výši 4 936,- Kč v 6ti měsíčních
splátkách, z toho 1. a 2. splátku ve výši 3 018,50 Kč nejdéle do
30.9. 2006 a 3.- 6. splátku ve výši 1 234,- Kč od měsíce října
2006 až do ledna 2007 vždy nejdéle do 30. dne příslušného kalen-
dářního měsíce.
97/ 3 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 1749/6, p.p.č.
2227/3 a p.p.č. 1853/3 v k.ú. Přelouč.
97/ 4 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt
v Palackého ul., v Přelouči na dobu určitou od 1.9. 2006
do 28.2. 2007.
97/ 5 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A.K. na byt
v ul. Československé armády v Přelouči na dobu urči-
tou od 1. 10. 2006 do 30.9. 2007.
97/ 6 Ředitelství vodních cest ČR pronájem pozemků za roční nájemné
ve výši 5,-Kč/m2: p.p.č. 345/1 o výměře 97 m2, p.p.č. 346/5 o vý-
měře 100 m2, p.p.č. 346/6 o výměře 1 m2, p.p.č. 349/1 o výměře
811 m2, p.p.č. 349/3 o výměře 80 m2, p.p.č. 427/13 o výměře
363 m2, p.p.č. 433/1 o výměře 8 162 m2, p.p.č. 433/3 o výměře
848 m2, p.p.č. 1771/1 o výměře 1 922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 35 m2, p.p.č. 1857/31 o výměře
1516 m2, p.p.č. 1857/41 o výměře 82 m2, p.p.č. 2251/6 o výměře
130 m2, p.p.č. 2251/21 o výměře 24 m2, p.p.č. 2251/37 o výměře
194 m2, p.p.č. 2260/5 o výměře 89 m2, p.p.č. 2260/16 o výměře
88 m2 v k.ú. Přelouč a p.p.č. 886/9 o výměře 108 m2 v k.ú. Břehy.
97/ 7 Pronájem pozemku p.p.č. 63/1 o výměře 57 726 m2 a pozemku
p.p.č. 63/6 o výměře 1 898 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče České-
mu rybářskému svazu ČR, MO Přelouč za roční nájemné
51 000,- Kč.
97/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 226/2 a č.
16/3 (PK) v k.ú. Klenovka.
97/ 9Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného z nebytových
prostor v ul. Pražská, v Přelouči za rok 2005 a 1. čtvrtletí
roku 2006 ve zbývající částce 20 000,- Kč v 10ti splátkách po
2000,- Kč od měsíce září 2006 s p. J.V., IČ
11133210.

III. SOUHLASÍ :

97/10S podnájmem bytu ozn. A8 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně E.H., trvale bytem v Pře-
louči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně nájem-
nímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného
nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva
o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena
městu.
97/11 S podnájmem bytu ozn. A9 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně A.K., za podmín-
ky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení
a nájemné nepřesáhne výši usměrňovaného nájemného podle pří-
slušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude
uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
97/12 S podnájmem bytu ozn. B4 v čp. 1565 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemce ing. M.J., trvale bytem v
Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k ná-
jemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného
nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva
o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena
městu.
97/13 S návrhem změny u mostu Valy – Mělice, který spočívá ve zrušení
části cyklostezky a chodníku ve staničení 0,010 – 0,070 km vpravo
ve směru staničení.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

97/14Na pronájem pozemků dotčených stavbou „Nový pla-
vební stupeň Přelouč“: p.p.č. 651/4 o výměře 165 m2 v
k.ú. Břehy, p.p.č. 427/13 o výměře 866 m2, p.p.č. 433/1
o výměře 7051 m2, p.p.č. 433/3 o výměře 10 420 m2, p.
p.č. 1771/1 o výměře 1922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 4679 m2 a p.p.č. 1857/31
o výměře 1051 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 5,-Kč/m2/
rok.

V. ROZHODUJE :

97/15 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2007 u městských
bytů s „regulovaným nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:
- u dřívější kategorie bytu I 13,6% - 18,32 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu II 18,9% - 14,39 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu III 26,6% - 11,90 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu IV 37,8% - 9,25 Kč/m2
97/16 S platností od 1.1. 2007 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného k městským bytům o zvýšení:
- u dřívější kategorie bytu I 7,7% - 21,54 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu II 12,7% - 16,91 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu III 19,1% - 14,29 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu IV 24,7% - 12,47 Kč/m2.

VI. DOPORUČUJE :

97/17 Zastupitelstvu města v rámci rozpočtového opatření rozpočtu
města na rok 2006 vyčlenit částku ve výši 240 000,- Kč na po-
řízení mobilního sanitárního kontejneru jako provizorní řešení
sociálního zařízení pro pracovníky technických služeb na pra-
covišti v ul. Sportovní a jeho napojení na inženýrské sítě.

VII. RUŠÍ :

97/18 Usnesení rady města č. 96/32.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi