Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 97. schůze rady města konané

dne 14.8.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
97. schůze rady města konané dne 14.8.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

97/ 1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnoce-
ní nabídek k pronájmům ze dne 9.8. 2006.

II. SCHVALUJE :

97/ 2 Uzavření dohody s p. A.K., bytem
Pražská, Přelouč o splátkách dlužného poplatku z prodlení za
rok 2005 až červenec 2006 ve výši 4 936,- Kč v 6ti měsíčních
splátkách, z toho 1. a 2. splátku ve výši 3 018,50 Kč nejdéle do
30.9. 2006 a 3.- 6. splátku ve výši 1 234,- Kč od měsíce října
2006 až do ledna 2007 vždy nejdéle do 30. dne příslušného kalen-
dářního měsíce.
97/ 3 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 1749/6, p.p.č.
2227/3 a p.p.č. 1853/3 v k.ú. Přelouč.
97/ 4 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt
v Palackého ul., v Přelouči na dobu určitou od 1.9. 2006
do 28.2. 2007.
97/ 5 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A.K. na byt
v ul. Československé armády v Přelouči na dobu urči-
tou od 1. 10. 2006 do 30.9. 2007.
97/ 6 Ředitelství vodních cest ČR pronájem pozemků za roční nájemné
ve výši 5,-Kč/m2: p.p.č. 345/1 o výměře 97 m2, p.p.č. 346/5 o vý-
měře 100 m2, p.p.č. 346/6 o výměře 1 m2, p.p.č. 349/1 o výměře
811 m2, p.p.č. 349/3 o výměře 80 m2, p.p.č. 427/13 o výměře
363 m2, p.p.č. 433/1 o výměře 8 162 m2, p.p.č. 433/3 o výměře
848 m2, p.p.č. 1771/1 o výměře 1 922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 35 m2, p.p.č. 1857/31 o výměře
1516 m2, p.p.č. 1857/41 o výměře 82 m2, p.p.č. 2251/6 o výměře
130 m2, p.p.č. 2251/21 o výměře 24 m2, p.p.č. 2251/37 o výměře
194 m2, p.p.č. 2260/5 o výměře 89 m2, p.p.č. 2260/16 o výměře
88 m2 v k.ú. Přelouč a p.p.č. 886/9 o výměře 108 m2 v k.ú. Břehy.
97/ 7 Pronájem pozemku p.p.č. 63/1 o výměře 57 726 m2 a pozemku
p.p.č. 63/6 o výměře 1 898 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče České-
mu rybářskému svazu ČR, MO Přelouč za roční nájemné
51 000,- Kč.
97/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 226/2 a č.
16/3 (PK) v k.ú. Klenovka.
97/ 9Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného z nebytových
prostor v ul. Pražská, v Přelouči za rok 2005 a 1. čtvrtletí
roku 2006 ve zbývající částce 20 000,- Kč v 10ti splátkách po
2000,- Kč od měsíce září 2006 s p. J.V., IČ
11133210.

III. SOUHLASÍ :

97/10S podnájmem bytu ozn. A8 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně E.H., trvale bytem v Pře-
louči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně nájem-
nímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného
nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva
o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena
městu.
97/11 S podnájmem bytu ozn. A9 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemkyně A.K., za podmín-
ky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení
a nájemné nepřesáhne výši usměrňovaného nájemného podle pří-
slušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude
uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
97/12 S podnájmem bytu ozn. B4 v čp. 1565 v ul. Jana Dítěte v Přelouči
nájemce ing. M.J., trvale bytem v
Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k ná-
jemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného
nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva
o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena
městu.
97/13 S návrhem změny u mostu Valy – Mělice, který spočívá ve zrušení
části cyklostezky a chodníku ve staničení 0,010 – 0,070 km vpravo
ve směru staničení.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

97/14Na pronájem pozemků dotčených stavbou „Nový pla-
vební stupeň Přelouč“: p.p.č. 651/4 o výměře 165 m2 v
k.ú. Břehy, p.p.č. 427/13 o výměře 866 m2, p.p.č. 433/1
o výměře 7051 m2, p.p.č. 433/3 o výměře 10 420 m2, p.
p.č. 1771/1 o výměře 1922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 4679 m2 a p.p.č. 1857/31
o výměře 1051 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 5,-Kč/m2/
rok.

V. ROZHODUJE :

97/15 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2007 u městských
bytů s „regulovaným nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:
- u dřívější kategorie bytu I 13,6% - 18,32 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu II 18,9% - 14,39 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu III 26,6% - 11,90 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu IV 37,8% - 9,25 Kč/m2
97/16 S platností od 1.1. 2007 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného k městským bytům o zvýšení:
- u dřívější kategorie bytu I 7,7% - 21,54 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu II 12,7% - 16,91 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu III 19,1% - 14,29 Kč/m2
- u dřívější kategorie bytu IV 24,7% - 12,47 Kč/m2.

VI. DOPORUČUJE :

97/17 Zastupitelstvu města v rámci rozpočtového opatření rozpočtu
města na rok 2006 vyčlenit částku ve výši 240 000,- Kč na po-
řízení mobilního sanitárního kontejneru jako provizorní řešení
sociálního zařízení pro pracovníky technických služeb na pra-
covišti v ul. Sportovní a jeho napojení na inženýrské sítě.

VII. RUŠÍ :

97/18 Usnesení rady města č. 96/32.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi