Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 101. schůze rady města konané

dne 16.10. 2006

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________101. schůze rady města konané dne 16.10. 2006____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ : 101/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 3.10.

                                                                     2006.

                                                          101/ 2 Stanovisko právního oddělení k posouzení závazku na pl-

                                                                      nění městem a k posouzení možné výpovědi smlouvy o

                                                                      zprostředkování resp. Smlouvy mandátní se společností

                                                                      A-SANGEO, a.s.

                                                          101/ 3 Stanovisko právního oddělení k posouzení mandátní

                                                                      smlouvy jednatele – ředitele Tepelných zdrojů, s.r.o.

                                                                      zejména z hlediska pracovněprávních a daňových před-

                                                                      pisů.

                                                          101/ 4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení

                                                                     nabídek k pronájmům ze dne 11.10. 2006.  

                                                          101/ 5 Informaci o plnění Programového prohlášení rady města

                                                                     za volební období 2002 – 2006.

                                                          101/ 6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze

                                                                     ze dne 11.10. 2006.

                                                          101/ 7 Návrh vedoucího odboru stavebního, vodoprávního a do-

                                                                     pravy MěÚ na možné změny autobusové dopravy.

                                                          101/ 8 Splnění úkolů rady města č. 85/22, 92/27, 99/29 a 100/40.

 

    II.          SCHVALUJE : 101/ 9 Pronájem nebytových prostor v I. n.p. budovy č.p. 44, Masarykovo

                                                         nám. v Přelouči Komerční bance, a.s. se sídlem Na Příkopě 33,

                                                         Praha 1 za cenu 2000,- Kč/m2/rok.

                                             101/10 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních čás-

                                                       tech na zimní období 2006 – 2007 jako aktualizovanou přílohu

                                                       Nařízení města č. 1/2000 o povinnostech při zajišťování zimní

                                                      údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

                                          101/11 Společný nájem k bytu č. 17 v DPS v ul. Sluneční přidělený pí.

                                                      Jaroslavě S., spolu se synem p. J.S. od 15.10. 2006 na dobu neurčitou.

                                          101/12 Výplatu mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle

                                                       předloženého návrhu.

                                          101/13 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v I. n.p.  budovy č.p. 44 Ma-

                                                      sarykovo nám. v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a Ko-

                                                      merční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 s tím, že

                                                      v článku 3.1 zůstává v platnosti pouze 1. věta, ostatní se vypouští.

 

III.          SOUHLASÍ : 101/14 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo nám., Pře-

                                                    louč nakoupit 1 ks počítače v pořizovací ceně do 25 000,- Kč

                                                    z rezervního fondu.

 

   IV.          DOPORUČUJE : 101/15 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 382/44 v k.ú. Přelouč o výměře 384 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

                                                 101/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení podílu 8/9 po-

                                                             zemku p.p.č. 322/4 o výměře 131 m2 a části pozemku p.p.č.

                                                             322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně

                                                             100,- Kč/m2.

                                                 101/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit záměr majetkoprávního

                                                             vypořádání k podílu 1/9 pozemku p.p.č. 322/4 o výměře 131 m2

                                                             a části pozemku p.p.č. 322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přelouč

                                                             na základě zákona č. 219/2000 Sb.                                            

 

     V.          VYDÁVÁ : 101/18  Nařízení města Přelouče č. 3/2006 o stanovení maximálních cen za

                                                   nařízený odtah a hlídání odtažených silničních motorových   vozidel na katastrálním území města Přelouče a místních částí  Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota – Škudly,

                                                        ve znění nařízení obce č. 5/2005, kterým se mění obecně závazná

                                                   vyhláška města Přelouče č. 5/1999.

 

    VI.        UKLÁDÁ : 101/19 Tajemníkovi MěÚ zajistit umístění v navržených termínech  informační tabule Město   Přelouč u příjezdových silnic do Přelouče ve směru od Prahy, Pardubic a Hradce Králové.

                                         101/20 Tajemníkovi MěÚ  zajistit přeznačení označení místních částí města

                                                     Přelouče v souladu s předpisy.

                                         101/21 Tajemníkovi MěÚ zajistit dopravní značení „zákaz stání“ v ul. Jasel-

                                                     ská v místech, kde není vyznačeno parkoviště.

                                         101/22 Tajemníkovi MěÚ zajistit v ul. K. Čapka, Studentská, Žižkova a

                                                      Pražská  ve směru od kruhového objezdu zrušení dopravních značek

                                                     „zákaz vjezdu autobusům“.

                                         101/23 Tajemníkovi MěÚ vyžádat si stanovisko daňového poradce k posou-

                                                      zení mandátní smlouvy jednatele – ředitele společnosti Tepelných

                                                      zdrojů, s.r.o.

                                         101/24 Tajemníkovi MěÚ zajistit a předat v termínu do 30.11. 2006 na

                                                      VUSS Pardubice geodetické zaměření budov a pozemků dle poža-            

                                                      davku Ředitelství logistické a zdravotní podpory ze dne 9.10. 2006.

                                        

  VII.          ZAMÍTÁ : 101/25 Žádost ing. Jiřího Košťála o použití znaku města Přelouče na plakátech

                                                   do komunálních voleb 2006.

 

VIII.          RUŠÍ : 101/26 Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 12.10. 2006, odst.III, bod

                                            7) část usnesení rady města č. 100/39 takto: z textu se vypouští věta „1/2

                                             hodina bude osvobozena od poplatku“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                    Jaroslav  P a ď o u r

         starostka města                                                                              místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi